Bài Xưa 17 Trang Nhà LêAnhChí

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 10-2009

 

Cập nhật đầu tháng 10-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

53)         Trăng diễm

54)         Thu Tàn

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

125)       Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

Thêm mục lục :

       Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

c) Bài cũ chọn lọc :

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

83)         Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

 

Thơ   :   Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;      Cánh mơ  ;     Sắc Thu 2    ;         Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Đường Gặp Gỡ  ;  Tiếng Thác  ;         Chiều hôm trước  ;    ;      Sắc Thu  ;      Tranh Tố Nữ  ; :   Ngọa Thần Long  ;         Ngọa Thần Long 7  ;     Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Trăng diễm: thất ngôn, 4 câu :

       Bởi lẽ vầng trăng diễm lệ thơ,

 

b) Thu Tàn:  Thơ tự do, 10 câu :

             Thu đi vội vàng

             Lồng lộng màu tang sắp phủ

             Liễu hàng ủ rũ . . .

 

c) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4

( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

Dàn Bài :

XXIII) Năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ

A) Loạt bài Lỗi giang

XXIV) Lê Thánh Tông viết ‘  . . . Lỗi Giang . . .’

XXV) Quân trung từ mệnh tập

XXVI) Lam Sơn Thực Lục là do vua Lê Thái Tổ kể . . .

XXVII) Vua Lê Thái Tổ lập Chiến tuyến  ở Lỗi Giang vào cuối năm 1420, đầu năm 1421

XXVIII) T́nh h́nh quân dân sự ở Lỗi Giang1421-1422

XXIX) Giặc Minh tàn ngược

XXX)Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào đầu năm 1423

XXXI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng . . .

XXXII) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

B) Loạt bài Việt kiều

XXXIII) Hoàng Phúc phải giải Nguyễn Trăi về Tàu (lịnh vua)

XXXIV) Thời gian đầu, Nguyễn Trăi ở Nam Kinh

XXXV) Thái Thạch, An Huy

XXXVI) Tầm Châu, Quảng Tây

XXXVII) Thiều Châu , Quảng Đông

XXXVIII) B́nh Nam, Quảng Tây

XXXIX) Ngô Châu, Quảng Tây

XXXX) Giang Tây

XXXXI) Lam Quan, Thiểm Tây

XXXXII) Chùa Nam Hoa, Quảng Đông

XXXXIII) Đại Lĩnh

XXXXIV) Tĩnh An , Giang Tây

XXXXV) Nguyễn Trăi Trung Hoa tối thiểu 10 năm: bài thơ Thanh Minh

XXXXVI) Nguyễn Trăi về nước vào năm 1422-1423

XXXXVII) Kết từ hai Loạt bài

 

Ta có thể quả quyết rằng Nguyễn Trăi (và do đó, Trần Nguyên Hăn) đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Tôi đă viết hai Loạt bài cho sự kiện này,

Loạt bài Lỗi giang :

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3 )

Loạt bài Việt kiều :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

 

Bài viết này trưng thêm một bằng chứng rằng cho đến năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ và tổng kết hai Loạt bài Lỗi giang Việt kiều. Các số La Mă dùng trong bài này là tiếp tục của Loạt bài Lỗi giang

 

 

d) Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ (tiếp theo)

XVII) l các đại thần đă c t́nh lơi lỏng đ Nguyễn Thị Lộ trốn thoát

XVIII) Rất th chính Vua Thái T phong Nguyễn Th L làm L nghi Học

XIX) Trong 5 người vợ Nguyễn Trăi, tứ và ngũ phu nhân trốn thoát  . . .

XX) Tuyên án tru di c h Nguyễn Trăi, Tại sao không thể tuyên án nh hơn

XXI) Vua Lê Thái Tông bị trúng độc hoặc bị đầu độc lúc đến chơi nhà Nguyễn Trăi

                           (C̣n tiếp)

 

*

======

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 9-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 9-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay sai ?

123)       Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh    Chữ Bất, Thất, Vô       (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh, nhưng với tựa đề ‘Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh . ..’)

 

b) Bài cũ chọn lọc :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

 

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, không hề có vụ án Lệ Chi Viên , không hề có chuyện ‘rắn báo oán’, không hề có chuyện yêu nữ Nguyễn Thị Lộ. Có nhan nhản những bằng chứng về ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ này. Bài viết này tiếp tục những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , từ đó trưng ra bằng chứng tỏ rơ rằng bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442) . . . )

 

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

15)         Ông Đinh L ông L , danhớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

Thơ   :    Cánh mơ  ;  Sắc Thu 2  ;  Ép Thơ  ;  Đón Thu  ;  Sắc Thu  ;         Hoa Mộng  ;  Giọt mưa bay  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngọa Thần Long 4  ;       Yêu Kiều  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    (Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ?)

Dàn Bài :

I) Trần Nguyên Hăn và Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423

II) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

III) Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng Nguyễn Trăi

IV) Sử sách : Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn là anh em cô cậu

V) Trang Nhà Gia phả : Trần Nguyên Hăn là cháu Nguyễn Trăi

VI) Sự kiện : Nguyễn Trăi hơn Trần Nguyên Hăn 10 tuổi

VII) Sự kiện : bà Trần thị Thái là đứng thứ ba trong gia đ́nh 11 người con

VIII) Sự kiện : bà Trần thị Thái là trưởng nữ trong gia đ́nh 11 người con

IX) Trần Thúc Quỳnhem của bà Trần thị Thái

X) Thứ tự trong gia đ́nh (Mộng D, Thúc Dao, thị Thái, thị Thai , Thúc Quỳnh . . .)

XI) Sự kiện : Trần Nguyên Đán hơn Trần Nguyên Hăn 64 tuổi

XII) Trần Thúc Quỳnh chẳng thông nội của Trần Nguyên Hăn

XIII) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn là anh em cô cậu

 

b) Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay sai ?

Dàn Bài :

I) Trần Trọng Kim nói rằng Trần Hưng Đạo là đệ nhất danh tướng nước ta

II) Lời trăn trối của Trần Hưng Đạo (theo Việt Nam Sử Lược)

III) Chú thích của Trần Trọng Kim: Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư

IV) Làm tướng tài th́ phải  thuộc địa lư, phải thông địa h́nh

V) Mấu chốt của sự sai lầm của Trần Trọng Kim

VI) Luân lư của câu chuyện

       không nên tin sử gia Trần Trọng Kim

 

c) Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh    Chữ Bất, Thất, Vô . . .

(Bài này cũng đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh, nhưng với tựa đề ‘Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh . ..’)

 

Dàn Bài :

I) Chữ Bất, Thất, Vô

II) Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh

III) Thất kính và bất kính

IV) Thất tiết có thể chẳng bất trinh

V) Đạo Đức Kinh : trời đất bất nhân

VI) Một số chữ ‘vô’

VII) Phật Tánh là Vô Sinh, Vô Diệt

VIII) Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh, A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh

IX) Chứng Vô Sinh pháp nhẫn là Kiến Tánh

 

*

======

 

Bài Xưa .-       www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào

       Bài Xưa 16

 

===========

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

              Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                                     Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *