Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

( Những nơi Nguyễn Trăi đă đến , ở Trung Hoa: Nam Kinh, Thái Thạch, Tầm Châu, B́nh Nam, Ngô Châu, Quảng Tây, Thiều Châu, Giang Tây . . . )

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu

I) Nam Kinh

II) Thái Thạch, An Huy

III) Tầm Châu, Quảng Tây

IV) B́nh Nam, Quảng Tây

V) Ngô Châu, Quảng Tây

VI) Thiều Châu , Quảng Đông

             ( C̣n tiếp )

__________________________________________

 

NT = ông Nguyễn Trăi

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

 

Dàn Bài của bài trước:

I) Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu

II) Nguyễn Trăi được vua Minh tha, như phần lớn quan nhà Hồ

III) Thời gian đầu, Nguyễn Trăi ở trại tị nạn ở Nam Kinh. Bằng chứng

IV) Nguyễn Trăi từ biệt cha ở Nam Kinh, chớ chẳng phải Nam Quan

V) Chữ ‘đất khách’ trong thơ Nguyễn Trăi

VI) Nguyễn Trăi có nhiều bài thơ vịnh phong cảnh Tàu

VII) Một điều kiện để Nguyễn Trăi về nước : Nguyễn Phi Khanh tạ thế

VIII) Nguyễn Trăi về nước năm 1421/1422/1423 sau đại thắng Thi Lang, . . . đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ.

IX) Cũng như Nguyễn Trăi , Trần Nguyên Hăn có thể ở bên Tàu trong khoảng thời gian này (để tránh sự truy sát của nhà Hậu Trần)

 

 

 

Dẫn nhập : Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu

 

Trương Phụ định giết NT, Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu

Xem phần:

       I) Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu

       II) Nguyễn Trăi được vua Minh tha, như phần lớn quan nhà Hồ

 

của bài trước:

       Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

 

 

I) Nam Kinh

 

Xem phần:

       III) Thời gian đầu, Nguyễn Trăi ở trại tị nạn ở Nam Kinh. Bằng chứng

 

của bài trước:

       Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

 

( Bằng chứng đó là bài thơ rất nổi tiếng của NT, mà câu đầu là:

             Góc thành Nam, lều một căn,

thành Nam’ là Nam Kinh )

 

 

II) Thái Thạch, An Huy

 

       Thái Thạch hoài c

                    Thơ Nguyễn Trăi

       Thái Thạch tằng văn trích tiên
       K ḱnh phi kh dĩ đa niên
       Th giang nhược biển vi xuân tửu
       Ch khủng ba tâm thượng túy miên.

 

( Cao Phan dịch:)

 

Từng nghe Bạchtiên đọa
ỡi ḱnh bay, chuyện tích xưa
thớc sông thànhợu c
ới ḍng e măi lặn say sưa.

 

Chú Thích :

Thái Thạch: một con sông tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tương truyền nhà thơ Lư Bạch (Lư Thái Bạch) đi thuyền uống rượu say, nhảy xuống sông định bắt lấy mặt trăng nên chết đuối tại sông này. Nơi đây có xây một cái đài gọi là Tróc Nguyệt Đài (đài bắt trăng).

 

Lư Bạch tự cho ḿnh là Hải thượng kỵ ḱnh (khách cưỡi cá ḱnh trên biển).

 

Người ta bảo Lư Bạch là thiên tiên bị đày xuống trần gian (Lư Trích Tiên).

 

Nhận xét :

Tựa đề ‘‘Thái Thạch hoài c’’ cho thấy là tác giả Nguyễn Trăi đă đến sông Thái Thạch. Nếu không th́ nhan đ phải là ‘ Trích tiên’ chẳng hạn.

Ngoài ra, đâu mấy người biết rằng Lư Bạch nhảy xuống sông định bắt lấy mặt trăng nên chết đuối tại sông này ?

 

 

III) Tầm Châu, Quảng Tây

 

                    Tầm Châu

                           Thơ Nguyễn Trăi

       Tầm Châu thành h c b thanh
       Khách l hoàn yêm s nguyệt tŕnh
       Khê động hữu manh sơn bát vạn
       Thú lâu xuy giốc nguyệt tam canh
       Ngạn hoàng sắt sắt bi phong khởi
       Giang thủy du du l mộng thanh
       Lăo ngă thế đ gian hiểm thục
       Trung tiêu bất m độc thương t́nh.

 

( Cao Phan dịch:)

Tiếng trống Tầm Châu dội khắp thành
Dừng đây mấy tháng dọc hành tŕnh
Động khe chen chúc dân hàng vạn
–c gác vang rền, trăng mấy canh
Rặng trúc gió luồn nghe ảo năo
Ḍng sông khách cảm thấm mông mênh
Đường đời ta đă thừa gian khó
Thao thức đêm thâu, xót một ḿnh

 

Chú Thích :

Tầm Châu là một châu quận ở tỉnh Quảng Tây (Trung Hoa) nay là huyện Quế B́nh. Xưa có lần lấy tên con sông Tầm Giang đặt cho quận, gọi là quận Tầm Giang

 

Nhận xét :

‘‘ Dừng đây mấy tháng dọc hành tŕnh’ : câu này thật rơ ràng, Nguyễn Trăi có ghé Tầm Châu.

 

 

IV) B́nh Nam, Quảng Tây

 

             B́nh Nam d bạc

                    Thơ Nguyễn Trăi

       Phiếm phầm cao chiếm văn phong khinh
       M túc B́nh Nam c huyện thành
       Đăng ảnh chiếu nhân ḥa nguyệt ảnh
       Th thanh xao mộng tính than thanh
       H sơn hữu ước vi chí
       Tuế nguyệt như lưu mạn th sinh
       D bán thú lâu xuy họa giác
       Khách trung thê sảng bất thăng t́nh.

 

( Cao Phan dịch:)

 

Buồm lộng chiều hôm ngọn gió êm
B́nh Nam huyện ghé qua đêm
Trăng đèn bàng bạc chung luồng sáng
Cây suối rào động giấc chiêm
Trót nguyện non sông đành bội bạc
Tiếc đời năm tháng phí triền miên
Giữa đêm tiếng ốc vang cḥi gác
D khách buồn đau lắm nỗi niềm

 

Chú Thích :

B́nh Nam: một huyện ngày xưa thuộc ph Tầm Châu trên sông Tầm Giang (Quảng Tây, Trung Hoa)

 

Nhận xét :

‘‘B́nh Nam huyện ghé qua đêm’’ : Nguyễn Trăi có ghé B́nh Nam

 

 

V) Ngô Châu, Quảng Tây

 

                    Ngô Châu

                    Thơ Nguyễn Trăi

       L nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia
       Ngạn biên dương liễu thốc nhân gia
       Cửu Nghi tích thúy phong như ngọc
       Nh Quảng phân lưu thủy nhược xoa
       Lâm Quán không văn phi bạch hạc
       Tiên nhân bất kiến t thanh
       Hỏa sơn băng tỉnh chân k s
       Cựu tục tương truyền khủng diệc soa

 

( Cao Phan dịch:)

 

Cùng đến Ngô Châu cảnh đẹp thêm
B đường rợp xóm buông rèm
Cửu Nghi màu ngọc triền núi
ỡng Quảng ḍng sông tác mỗi bên
Hạc trắng nghe từng qua Quán Ngọc
Rắn xanh nào thấy t cây tiên?
Giếng băng, núi lửa, k quan đấy
C tục e truyền sai cũng nên.

 

Chú Thích :

Ngô Châu : một ph Quảng Tây

Cửu Nghi : Dăy núi gồm chín ngọn tại huyện Ninh Viễn, tỉnh H Nam

 

Nhận xét :

‘‘L nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia’’ : ‘L nhập’ chỉ rằng tác giả có thân đến Thanh Ngô.

 

 

VI) Thiều Châu , Quảng Đông

 

       Thiều Châu Văn Hiến miếu

                    Thơ Nguyễn Trăi

       Phản trạng đương niên biện Yết nhi
       Chí minh tiên kiến nhược thi quy
       Tế thời nho thuật sinh b́nh hữu
       Gián chúa trung ngôn t hậu tri
       Vạn c bất ma Kim giám lục
       Thiên niên do hưởng Khúc giang t
       Cao phong truyớng hồn như tạc
       Th phất thanh đài nhận thạch bi

 

( Cao Phan dịch:)

 

Ngài từng t giác mưu An Lộc
Thấy trước như xem c, bói rùa
Giúp đời vốn thuật nhà nho đấy
Thấu lời trung, đời đă qua!
Gương vàng muôn thu c̣n lưu măi
Chiêm bái đền thiêng chốn Khúc Giang
Cao thay, phong đ c̣n như mới
Phủi lớp rêu m, bia hiển dương.

 

Chú Thích :

Thiều Châu thuộc tỉnh Quảng Đông

 

Yết : Tên gọi một chủng tộc người Tàu cho là man r. Tác gi đ cập đến việc An Lộc Sơn phản loạn đời vua Đường Huyền Tôn (An Lộc Sơn b mệnh danh là r Phiên, r Yết). Tớng Trương Cửu Linh, tên thụy là Văn Hiến, khuyên vua giết An Lộc Sơn nhưng vua không nghe, v sau An Lộc Sơn làm phản thật s. Miếu Văn Hiến th v tớng này, phía Nam huyện thành Khúc Giang.

 

Kim giám lục : Cuốn "Thiên thu kim giám lục" do Trương Cửu Linh tặng Đường Huyền Tôn làm quà sinh nhật, nói v l hưng vong của các chính th chế đ qua các thời đại.

 

Nhận xét :

Phải có đếnThiều Châu , mới th biết rằng miếu Tớng Trương Cửu Linh, miếu tên là Văn Hiến

 

             ( C̣n tiếp )

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------