Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ (tiếp theo)

XVII) l các đại thần đă c t́nh lơi lỏng đ Nguyễn Thị Lộ trốn thoát

XVIII) Rất th chính Vua Thái T phong Nguyễn Th L làm L nghi Học

XIX) Trong 5 người vợ Nguyễn Trăi, tứ và ngũ phu nhân trốn thoát  . . .

XX) Tuyên án tru di c h Nguyễn Trăi, Tại sao không thể tuyên án nh hơn

XXI) Vua Lê Thái Tông bị trúng độc hoặc bị đầu độc lúc đến chơi nhà Nguyễn Trăi

                           (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn thị Lộ

TKNX = Trịnh Kh, Nguyễn , Th

TK = Trịnh Kh

NX = Nguyễn

_____________

Những bài trước :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, không hề có vụ án Lệ Chi Viên , không hề có chuyện ‘rắn báo oán’, không hề có chuyện yêu nữ Nguyễn Thị Lộ. Có nhan nhản những bằng chứng về ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ này. Bài viết này tiếp tục những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , từ đó trưng ra bằng chứng tỏ rơ rằng bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442) . . . )

_____________

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

XVII) l các đại thần đă c t́nh lơi lỏng đ Nguyễn Thị Lộ trốn thoát

 

Câu chuyện

       NtL có thể nhảy xuống sông (và lặn đi)

cho thấy rằng có l các đại thần đă c t́nh lơi lỏng đ Nguyễn Thị Lộ có cơ hội trốn thoát

Trịnh Kh, Nguyễn là những anh hùng cứu quốc, được vua Lê Thái Tổ huấn luyện cẩn thận,( riêng NX được vua dạy dỗ từ năm 9 tuổi), lại quen với cách xử kiện nhân từ của vua Lê Thái Tổ, vua Lê Thái Tông ; nên đối với họ, Nguyễn thị Lộ là LnHs của triều đ́nh , bị liên lụy v́ là vợ Nguyễn Trăi, rất đáng thương, nên đă c t́nh lơi lỏng

Rất có thể NtL đă thoát nạn (v́ bà sinh trưởng ở Hải Dương, rất có thể giỏi nghề bơi lội). 22 năm sau, có chiếu tẩy oan, có thể lúc ấy a)bà đă chết b)ở nơi hẻo lánh , không nghe nói đến chiếu chỉ c) chán nản, lại không có con cái, thôi không ra mặt nữa

 

Huyền thoại ‘hóa rắn, lặn xuống sông’ che giấu nhiều sự việc ; bài trước đă nêu ra các sự việc bị che giấu sau :

1) NtL được khá tự do

2 Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua (bởi v́ NtL được khá tự do, khi bị giải ra pháp trường)

3) Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên vào ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

Ở đây, ta nhận xét rằng Huyền thoại ‘hóa rắn, lặn xuống sông’ c̣n che giấu 2 sự việc khác :

4) Rất có thể Nguyễn thị Lộ đă thoát nạn

5) các đại thần đă c t́nh lơi lỏng đ Nguyễn Thị Lộ có cơ hội trốn thoát

 

 

XVIII) Rất th chính Vua Thái T phong Nguyễn Th L làm L nghi Học

Xem

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

 

XIX) Trong 5 người vợ Nguyễn Trăi, tứ và ngũ phu nhân trốn thoát  . . .

 

1) Trong 5 người vợ Nguyễn Trăi,

_-tứ phu nhân là bà Phạm thị,có mang 3 tháng, trốn thoát , sau sanh ra Nguyễn Anh Vũ

_-ngũ phu nhân là bà Lê thị,h́nh như cũng đang có mang, trốn thoát

_-tam phu nhân là bà LnHs, gieo ḿnh xuống sông. như đă nói ở trên. Và rất có thể Nguyễn thị Lộ đă thoát nạn

 

2) Độc giả có thấy là trong vụ án tru di này, số người thoát nạn khá nhiều không ?

Ngày xưa, thời ĐCLQ, nước Tấn, họ Triệu bị tru di, chỉ có Triệu Vũ (trẻ sơ sinh) thoát nạn v́ mẹ Triệu Vũ là công chúa, và cũng phải muôn vàn khó khăn :

a)biết trước là sẽ bị họ Đồ Ngạn (Đồ Ngạn Giả) tru di, Triệu Anh Tề cho vợ là công chúa Trang Cơ, đang có mang , trở về cung. Công chúa sanh ra Triệu Vũ, nói dối là sinh con gái, rồi nói dối tiếp là con gái sơ sinh đă chết. Đồ Ngạn đem nữ bộc vào cung khám xét; Công chúa khấn trời xin cho Triệu Vũ đừng khóc,để con vào trong quần của công chúa , Đồ Ngạn vào đến vào tận cung công chúa , t́m không thấy trẻ sơ sinh nào.

b) Chưa hết, Tŕnh Anh, là gia tướng nối đời của họ Triệu, phải hi sinh con ruột , nói dối đó là Triệu Vũ, để cho Đồ Ngạn giết đi ( và do đó, không t́m kiếm ḍng dơi họ Triệu nữa)

c) Trong lúc mọi người xôn xao v́ tin tức ‘đă giết Triệu Vũ’, công chúa (đang có bịnh) giao con cho thầy thuốc , người thân tín của đại thần Hàn Quyết (thuộc hạ cũ của họ Triệu) mang ra khỏi cung, Triệu Vũ khóc ré lên, công chúa đành dỗ dành con, nói như nói với người lớn, không ngờ Triệu Vũ nghe lời nín khe. Hàn Quyết giao Triệu Vũ  cho Tŕnh Anh

 

3) So sánh trường hợp trên với vụ án NT : tứ và ngũ phu nhân trốn thoát (h́nh như bà ngũ phu nhân đă có con và trốn thoát cùng với các con), tam phu nhân là bà LnHs Nguyễn Thị Lộ, được các đại thần c t́nh lơi lỏng đ hội trốn thoát.

Rơ ràng là các đại thần đă c t́nh nhân nhượng khi thi hành cái án tru di.

Nh rằng chính Nguyễn Trăi cũng làm nhiều bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn . . .

 

 

XX) Tuyên án tru di c h Nguyễn Trăi, Tại sao không thể tuyên án nh hơn

 

1) Thế th́ , tại sao h lại chẳng tuyên án nhân nhượng hơn ?

_-Tại h ch áp dụng luật pháp thôi, người th tuyên án nhân nhượng hơn, chính  vua, t quân mới 2 tuổi (tuổi ta)

2) Ta nên nh rằng các vua rất nhân t ( rập khuôn theo Vua Thái T), các vua không h dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xác như các triều đại khác

(những cực h́nh như lăng tŕ, voi dầy, xácới các triều đại khác gần với thời nhà :

_-triều Nguyễn, Gia Long đă làm gương bằng cách hành h́nh Cảnh Thịnh, cácớng Tây Sơn con cái của h, bằng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy. Minh Mạng , T Đức đă từng dùng cực h́nh lăng tŕ: điển h́nh là v án Đinh Đạo, những người đồng mưu với Đinh Đạo b lăng tŕ (Đinh Đạo b thắt c, cháu vua)

_-triều Trần: Trần Nhân Tông x lăng tŕ một người đầy t ph báng triều đ́nh (người ch, quan h Trần, lại được lại được t chuộc tội bằng tiền)

_-triều H: H Quí Ly lăng tŕ Trần Thiêm B́nh

_-triều Mạc: Mạc Đăng Dung xác Ư, Nguyễn Hữu Nghiêm)

 

3) Vua Thái T rất nhân t , nhân từ ngay trong vụ án Trần Nguyên Hăn. Xem:

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

(Có 3 lư do để Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn. Nhưng chỉ cần một lư do, trong ba lư do, cũng đủ để bắtTNH, đó là :

_Khi về hưu, Trần Nguyên Hăn cho xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.)

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ trong vụ này :

_Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy (con TNH), không truy sát con cháu TNH, không tru diệt con cháu nhà Trần

_Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng NT, 2 năm sau c̣n thăng Nguyễn Trăi làm Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu.

Vua Lê Thái Tổ c̣n rất nhân từ trong những việc khác . . .

Vua Thái T rất nhân t , do đó vua ta không h dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xác như các triều đại khác. Các vua , rập khuôn theo Vua Thái T, cũng không h dùng những cực h́nh khủng khiếp này. Tuy nhiên , luật pháp th c̣n những cực h́nh ấy, mục đích là đ răn đe dân chúng.

 

4) Vua Thái T, Vua Thái Tông không h giết hại con cái k phản nghịch, nhưng luật pháp x như thế nào th́ không

 

5) C̣n tội giết vua là tội cực nặng, nặng hơn tội phản nghịch, chưa h xảy ra dưới thời nhà . Nguyễn Trăi là người đầu tiên phạm tội này. Đúng luậtới thời quân ch ngày xưa, tội giết vua là tội b tru di tam tộc.

 

6) Do đó, Tuyên án tru di c h Nguyễn Trăi, đă là tuyên án nhân nhượng rồi vậy. thế, bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc mới phóng đại thànhtru di ba h

 

 

XXI) Vua Lê Thái Tông bị trúng độc hoặc bị đầu độc lúc đến chơi nhà Nguyễn Trăi

 

Hiện nay ta chỉ c̣n có câu văn

       vua đi tuần v miền đông, đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất, cho nên Trăi b tội ấy

để biết:

_-tại sao vua Lê Thái Tông băng: v́ vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’

_-tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua   : v́ vua Lê Thái Tông ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’

NsL viết một câu giải thích : Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi vào lúc nào, dùng thức ăn, thức uống , bàn chuyện , ra v bắt đầu thấy khó khi nào, v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh ra làm sao, rồi băng ngay sau đó ra sao . . . vv. (Câu này của NsL b thay thế bằng câu vu khống vua Lê Thái Tông và Nguyễn thị Lộ)

_-Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi khi nào? ra khỏi nhà NT, vua ng thuyền vào sông Thiên Đức LCv cũng ven sông Thiên Đức nên ta th đóan rằng vua đến chơi nhà Nguyễn Trăi sáng sớm ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải cũng mồng 4, buổi trưa hoặc chiều , rồi băng ngay sau đó.

Những sự kiện trên cho thấy rằngVua Lê Thái Tông bị trúng độc hoặc bị đầu độc lúc đến chơi nhà Nguyễn Trăi.

 

                                  (C̣n tiếp)

       // viết xong cuối tháng 9   , sẽ đăng ngày 1-10-2009 //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

             Mục Lục Lê Chi viên Phá án

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *