Bài Xưa 14   .Trang Nhà LêAnhChí

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

===

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 7-2009

 

Cập nhật đầu tháng 7-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

47)         Mưa dài

48)         Cơn Mê

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

 

Thêm Mục lục:

       Mục Lục Tam Quốc

 

 

d) Bài cũ chọn lọc :

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

99)         Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ và của nữ tướng Triệu Trinh Nương. Những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

 

 

Thơ   :   Đường Gặp Gỡ  ;  Chiều hôm trước  ;        Đón Thu  ;     Sắc Thu  ;     Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long 7  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Mưa dài : : Lục bát, 4 câu :

       Mưa rơi lệ ướt, ướt thừa áo ai

 

b) Cơn Mê : thơ tự do, 17 câu :

             Ta yêu h́nh mờ ảnh ảo thôi

             H́nh ảnh con côi chui rúc buổi trưa hè

             H́nh tàn bóng úa chốn pḥng khuê

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

 

Dẫn nhập: Người nước ta và sử gia nước ta rất ngây thơ hướng ngoại , rất tin người ngoại quốc

Dẫn nhập 2: Tin người Tàu , tin cả lời ghi chú ba chớp ba nhoáng của một du khách Tàu !

Dẫn nhập 3: Sử Tàu: đối với người Tàu th́ chỉ một người làm vua mà thôi

Dẫn nhập 4: Sử của Lê Tắc (cũng là sử Tàu): chung cuộc của bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị)

 

VII) Hai Bà lập nên nhà Trưng, tự xưng vương, phong đích trưởng tử (của Lạc Tướng Chưng Thi Sách) làm Thái Tử . . . (tiếp theo)

       3) Lạc Tướng Chưng Thi Sách có con nối (tiếp theo)

VIII) Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương

       1) gieo ḿnh xuống sông Hát Giang

       2) Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

       3) trận cuối cùng

IX) Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ chỉ thành công 50%: Mă Viện t́m được thây Bà Trưng Nhị . . .

                    (C̣n Tiếp)

 

d) Mục lục Tam Quốc:

LT = L Túc (L T Kính)

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

LQT = La Quán Trung

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ( La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang)

 

Những bài b́nh luận về nhân vật Tam Quốc.

Tôi nhận thấy rằng LQT đă Xạo rất nhiều để tôn vinh Gia Cát Lượng, và để tôn vinh GCL, La Quán Trung đă bôi nhọ rất nhiều người như Tư Mă Ư, L Túc, Ngụy Diên . . .

Như LT là một nhân tài kiệt xuất , bị LQT bôi nhọ, biến thành ngây thơ ngốc nghếch . . .

Đặc biệt là tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ mà LQT đưa ra, để chứng minh là La Quán Trung đă Xạo Hết Chỗ Nói . . .

(Sẽ c̣n có nhiều bài b́nh luận khác về nhân vật Tam Quốc)

*

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 6-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 6-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

             ( Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn là sự kiện quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An; công nghiệp trấn thủ Hóa Châu của Nguyễn Chích )

 

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

             ( Ngọc Hân công chúa nói với chồng : ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’ )

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

102)       Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc thánh vương 5

             ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân 5 )

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

 

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

Thơ   :   Ngọa Thần Long  ;     Ngọa Thần Long 7  ;

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

_     ( Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn là sự kiện quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An; công nghiệp trấn thủ Hóa Châu của Nguyễn Chích )

 

Dẫn nhập 1 : Lam Sơn Ngũ Hổ

Dẫn nhập 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 3 : Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn sau đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ

 

XII) Nguyễn Chích đứng đầu Đ́nh thượng hầu, Đại công thần: tước hầu có chữ ‘thượng’

XIII) Nguyễn Chích dâng kế sách đánh Nghệ An

XIV) Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn là sự kiện quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An (tiếp theo)

XV) Nguyễn Chích bách chiến bách thắng _-như hầu hết tướng lănh Lam Sơn (!!!)

XVI) Nguyễn Chích làm tướng trấn thủ trải ba triều vua

XVII) Nguyễn Chích trấn thủ Hóa Châu, đại thắng quân Chiêm

             (C̣n tiếp)

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

_     ( Ngọc Hân công chúa nói với chồng : ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’ )

 

I) Nguyễn-gia-Thiềuớng , thi hào

II) Nguyễn-gia-Thiều ḍng dơi ớng cháu ngoại chúa Trịnh

III) Nguyễn-gia-Thiều hiệu úy Ôn Như hầu

IV) Nguyễn-gia-Thiều thiền gia : sĩ Thiền tông từng tu tập đạo tiên

V) Nguyễn-gia-Thiều Cung điện nguy nga Huỳnh Cung của chúa Trịnh

VI) Huỳnh Cung và Hoàng Cung

VII) Cung Oán Ngâm Khúc nói lên nỗi oán than của cung phi của chúa Trịnh

VIII) Ngọc Hân công chúa nói với chồng: ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’

Bài này nói lên một sự kiện hiển nhiên: Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê ; Vua Lê nghèo khó, chẳng thể tích trữ cung phi như chúa Trịnh , chẳng có cung phi oánVua Lê.

Một sự kiện hiển nhiên , nhưng phải nói ra , v́ có nhiều người không nhận thức ra điều này, họ phê b́nh văn học sử, và ra rả nói rằng các cung phi oánVua . . .

*

 

================

*

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 6-2009

 

Cập nhật đầu tháng 6-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

45)         Yêu Kiều

46)         Khóc

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

106)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 2. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách 2.       Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 2.

107)       Lời thợng gạo gian xảo của H Quí Ly, lời thợng gạo nhưng linh thiêng ứng nghiệm rành rành

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

 

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

50)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

             ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc    Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít      Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

51)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

             ( Gia Cát Lượng đốt huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn         Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt. Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ    Khuyết điểm của văn nhân nguyên soái. Ưu điểm của Vơ tướng nguyên soái )

63)         Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

             ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

 

              Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

Thơ   :   Đường Gặp Gỡ  ;        Chiều hôm trước  ;     Đón Thu  ;         Lánh  Đời  ;         Hỏi  ;     Dẹp giặc đề thơ

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Yêu Kiều: thất ngôn, 4 câu :

             Khi ta biết tận cơi t́nh yêu

 

b) Khóc : thất ngôn, 4 câu :

       Người khóc canh tàn hiu quạnh lắm

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 2. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách 2.       Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 2.

 

Dẫn nhập: Từ đời Kinh Dương Vương có họ Hùng và những họ của các quân tướng hộ giá Kinh Dương Vương

Dẫn nhập 2: Chế độ đa thê: Kinh Dương Vương có khoảng 40 vợ, Lạc Long Quân có khoảng 200 vợ

V) Thân thế Lạc Tướng Thi Sách (tiếp theo)

       6) Họ Cau, Lê, Lư (Mận)

       7) Họ Chưng (Trưng) sau khi Hai Bà thất trận

       8) Thái thú Tô Định giết Lạc Tướng Chưng Thi Sách (vào năm 40 T.L.)

VI) Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách

       9 lư do

VII) Hai Bà lập nên nhà Trưng, tự xưng vương, phong đích trưởng tử (của Lạc Tướng Chưng Thi Sách và của Hai Bà) làm Thái Tử . . .

       1) niên hiệu là Hùng Lạc

       2) Lạc Tướng Chưng Thi Sách có con nối (lư do tại sao Hai Bà lập nhà Chưng)

                    (C̣n Tiếp)

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Lời thợng gạo gian xảo của H Quí Ly, lời thợng gạo nhưng linh thiêng ứng nghiệm rành rành

I) Lời thợng gạo gian xảo của H Quí Ly: ‘s b trời ghét b

II) H Quí Ly b bắt núi Thiên Cầm

III) H Quí Ly b giải vThiên’ triều

IV) H Quí Ly không bThiên’ t (Tàu) giết

V) H Quí Ly b đày làm lính bởiThiên’ t (Tàu)

VI) H Quí Ly cam tâm sống nhục rồi chết x người, x củaThiên’ triều

 

 

e) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

I) Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă

II) Tội của Gia Cát Lượng, chẳng phải của Lưu Bị

III) Hậu quả: dân chúng điêu linh và Lưu Huyền Đức phải tan cửa nát nhà ở Tương Dương Trường Bản

       1) dân chúng điêu linh

       2) Lưu Huyền Đức bỏ Phàn Thành mà chạy và làm một điều quái dị

       3) Lưu Huyền Đức dắt díu dân v́ tội ác của Gia Cát Lượng

       4) Tương Dương Trường Bản

IV) Tội số 2 của Gia Cát Lượng: đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn

       1) Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch

       2) Lời b́nh dễ dăi: Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng

       3) Thử phân tích cuộc chinh nam của GCL

       4) Lời b́nh đứng đắn và dễ dăi: Gia Cát Lượng là kẻ vô trách nhiệm

                           (C̣n Tiếp)

 

 

======

 

Bài Xưa .-       www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào

       Bài Xưa 13

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

Mục Lục Tam Quốc

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *