Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt (Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu)   ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Triệu Quốc Đạt là hào trưởng một phương, nuôi nấng, dạy dỗ em gái , Triệu Trinh Nương.

II) Triệu Trinh Nương giết chị dâu . Tại sao ?

III) Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của Triệu Quốc Đạt. Có thể Triệu Quốc Đạt là kẻ chủ mưu

IV) Triệu Trinh Nương trốn vào núi, vào một ‘sào huyệt’ của Triệu Quốc Đạt (TQĐ có hơn 1000 thủ hạ ở đó)

V) Gần ngày khởi nghĩa của Triệu Quốc Đạt , Triệu Trinh Nương trở về nhà

VI) Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của nữ tướng Triệu Trinh Nương

                    (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

TQD =TQĐ = Triệu Quốc Đạt

TTN = Triệu Trinh Nương

 

Triệu Trinh Nương ! vị cô nương họ Triệu tên Trinh, Triệu Trinh hoặc Triệu thị Trinh

Triệu Trinh Nương ! vị cô nương Trinh Tiết, c̣n trong trắng họ Triệu

Triệu Trinh Nương, lúc c̣n thơ ấu, th́ cha mẹ đă mất, nên được người anh là Triệu Quốc Đạt nuôi nấng, dạy dỗ. . .

Triệu Trinh Nương giết chị dâu .

Chắc chắn rằng vị anh thư hoàng hoa khuê nữ Triệu Trinh Nương giết chị dâu v́ một lư do chính đáng và khẩn yếu. . .

Triệu Trinh Nương có ‘dáng người’ rất đẹp, v́ vậy sử Tàu ngoa truyền rằng TTN ‘vú dài ba thước’ (lời ngoa truyền quái dị và cực kỳ hỗn xược !) . . .

 

 

I) Triệu Quốc Đạt là hào trưởng một phương, nuôi nấng, dạy dỗ em gái , Triệu Trinh Nương.

 

Triệu Quốc Đạt nuôi nấng, dạy dỗ em gái , Triệu Trinh Nương.

Triệu Quốc Đạt là hào trưởng một phương. Lúc ấy, nước ta bị Đông Ngô đô hộ , Triệu Quốc Đạt có chí hướng đánh đuổi giặc Tàu, nên chiêu hiền đăi sĩ, thu nạp dần dần hào kiệt , tuyển tráng binh.

 

Do v́ Triệu Trinh Nương được Triệu Quốc Đạt nuôi nấng, dạy dỗ, từ lúc c̣n thơ ấu, , nên ta có thể đoán rằng ông Triệu hơn em gái khoảng 20 tuổi (tương tự như trường hợp ông Lê Học và vua Lê Thái Tổ sau này). Lại nữa, việc thu nạp hào kiệt , tuyển tráng binh (trong ṿng bí mật) mất rất nhiều thời gian, 20 năm là ít. Lúc TQĐ khởi nghĩa , ông cũng hơn 40 tuổi, TTN khoảng hơn 20 tuổi

TTN là con em hào trưởng và được dạy dỗ như một tiểu thư khuê các , thanh khiết trọng lễ giáo. TQĐ quyết chí đánh đuổi quân Tàu, nhưng không muốn em gái ṭng chinh, dạy em gái vơ nghệ chỉ để cô em có thể tự bảo vệ , lúc ông khởi binh (Đây là ḷng người anh cả thương yêu bảo bọc em)

TTN có ‘dáng người’ rất đẹp, v́ vậy sử Tàu ngoa truyền rằng TTN ‘vú dài ba thước’ (lời ngoa truyền quái dị và cực kỳ hỗn xược !) ; sự thực th́ TTN có ‘dáng người’ rất đẹp , nẩy nở hơn nữ nhân Trung Quốc nhiều, người Tàu v́ ghét TTN và một phần v́ đố kỵ, nên ngoa truyền như vậy.

 

 

II) Triệu Trinh Nương giết chị dâu . Tại sao ?

 

Năm Triệu Trinh Nương khoảng 20 tuổi th́ giết chị dâu

Triệu Trinh Nương giết chị dâu . Tại sao ?

V́ TTN là bậc anh thư, ta có thể đoán rằng Triệu Trinh Nương giết chị dâu v́ một lư do chính đáng và khẩn yếu.

TTK nói rằng v́ bà chị dâu ác nghiệt. Lư do lảng xẹt ! Lẽ nào một vị anh thư hoàng hoa khuê nữ lại có thể giết người trên của ḿnh, dễ dàng như thế ? Vả lại, ‘ác nghiệt’ th́ ăn thua ǵ với Triệu Trinh Nương, một vị cô nương vơ nghệ cao cường.

 

Có nơi nói rằng v́ vợ Triệu Quốc Đạt định tố giác mưu toan khởi nghĩa của Triệu Quốc Đạt với quân Ngô. Lư do này chính đáng và khẩn yếu : đây là việc đại sự, phải hành động ngay . Vả lại, vợ TQĐ họ Giang, có lẽ là ngừơi Tàu.

Vậy th́,

       Vợ Triệu Quốc Đạt bị giết v́ định tố cáo mưu toan khởi nghĩa của Triệu Quốc Đạt với quân Ngô.

 

 

III) Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của Triệu Quốc Đạt. Có thể Triệu Quốc Đạt là kẻ chủ mưu

 

Trong lịch sử của hai vị anh hùng anh thư họ Triệu, ta cần lưu ư một điểm: Triệu Quốc Đạt không hề trị tội , khiển trách em gái đă giết vợ ḿnh. Trong khi TQĐ có toàn quyền với em gái : ông có quyền của người anh cả , quyền của người thầy, quyền của người cha _-v́ Triệu Quốc Đạt nuôi nấng, dạy dỗ TTN từ lúc Triệu Trinh Nương c̣n thơ ấu

 

V́ Triệu Quốc Đạt không hề trị tội , khiển trách em gái

Cho nên,

       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư Triệu Quốc Đạt. Có thể Triệu Quốc Đạt là kẻ chủ mưu

 

Đây là lư luận của các sử gia thời Xuân Thu, ‘Triệu Thuẫn không giết vua, vậy mà sử chép rằng Triệu Thuẫn giết vua’ :

       Quan thái sử nước Tấn giải thích với Triệu Thuẫn ‘‘Ngài làm tướng quốc, ngài chưa ra khỏi địa giới nước nhà th́ vua bị giết, khi về triều chấp chưởng quyền hành, ngài không trị tội kẻ giết vua. Rơ ràng ngài là kẻ chủ mưu’’

 

Sự t́nh lúc đó thể xảy ra theo hai diễn biến :

1) Khám phá ra ư đồ phản bội của Giang thị, TTN trói chị dâu vào giường, nhét giẻ vào miệng rồi chạy đi t́m anh. Hai anh em bàn luận, rồi đi đến giải pháp :

_TTN (tự nguyện) đảm nhiệm việc giết chị dâu, rồi bỏ trốn, (v́ gây án mạng)

_TQĐ lo việc dàn xếp (vụ án mạng) với giặc Ngô _-v́ chưa chuẩn bị xong việc khởi nghĩa.

Theo diễn biến này, th́ Triệu Quốc Đạt là kẻ chủ mưu

 

2) Khám phá ra ư đồ phản bội của Giang thị, TTN giết ngay chị dâu (v́ sợ rằng anh ḿnh không nỡ giết vợ), rồi mới báo với anh.

Theo diễn biến này, th́ Triệu Quốc Đạt không phải là kẻ chủ mưu

 

 

IV) Triệu Trinh Nương trốn vào núi, vào một ’sào huyệt’ của Triệu Quốc Đạt (TQĐ có hơn 1000 thủ hạ ở đó)

 

Gây án mạng, Triệu Trinh Nương trốn vào núi, trốn đi đâu ? , nhất là một tiểu thư khuê các, th́ biết đường nào mà trốn.

VNSL nói rằng TTN trốn vào núi, thu nạp được hơn1000 tráng sĩ làm thủ hạ. Không thể được ! Bọn tráng sĩ nơi rừng rú ăn nói và hành động thô lỗ, tục tằn, tục tĩu ; một tiểu thư khuê các chẳng thể thu nạp được họ ; chỉ nghe vài lời bất thanh nhă của họ th́ Triệu Trinh Nương đă đỏ mặt tía tai, quay lưng bỏ chạy rồi (đó là, chưa nói đến những hành động tục tằn của họ).

Ta biết rằng TQĐ mưu đồ khởi nghĩa, chiêu binh măi mă, tráng binh được tuyển rồi , không thể để hết ở trang trại của ḿnh , mà bố trí vào nhiều sào huyệt trong rừng núi gần đó (C̣n trang trại của TQĐ th́ có khoảng 1000 thủ hạ).

Do đó, ta có thể tin chắc rằng

       Gây án mạng, Triệu Trinh Nương trốn vào núi, vào một ’sào huyệt’ của Triệu Quốc Đạt và TQĐ có hơn 1000 thủ hạ ở đó.

Lực lượng 1000 người đủ để cầm cự, nếu quân Ngô truy sát TTN. Và quân Ngô rất có thể đă truy sát Triệu Trinh Nương.

 

V́ cần hoản binh, TQD nói với quân Ngô rằng Triệu Trinh Nương giết chị dâu v́ lư do cá nhân và những thủ hạ trong núi là do chính TTN thu nạp.

 

 

V) Gần ngày khởi nghĩa của Triệu Quốc Đạt , Triệu Trinh Nương trở về nhà

 

V́ TTN ở trong một ’sào huyệt’ của Triệu Quốc Đạt , cho nên hai anh em vẫn thông tin thường xuyên.

Gần ngày khởi nghĩa của Triệu Quốc Đạt , ông Triệu gọi Trinh Nương trở về nhà, bàn việc. Bàn việc ǵ ? _-ông Triệu không muốn Trinh Nương ṭng chinh, lại muốn em gái yên bề gia thất, trước khi ông khởi nghĩa. Có lẽ ông có sẵn tên tuổi một anh hùng nào đó, xứng đáng làm em rể của ông.

 

TTN cực lực phản đối, TTN dĩ nhiên là rất nghe lời ông anh cả, chỉ có một việc Triệu Trinh Nương ‘bất đồng ư kiến’ đó là : không chịu lấy chồng.

Rốt cuộc th́ ông Triệu chiều ư cô em cưng và bằng ḷng cho Trinh Nương ṭng chinh

Từ cuộc ’đàm thoại’ này , phát xuất một câu nói, lưu lại muôn đời . . .

 

 

VI) Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của nữ tướng Triệu Trinh Nương

 

Nữ tướng Triệu Trinh Nương nói, trước khi Triệu Quốc Đạt khởi nghĩa :

       "Tôi muốn cỡi gió dữ, đạp sóng cuồng, chém tràng ḱnh Đông Hải, quét bay giặc nước, cứu dân khỏi nỗi lầm than, chứ không chịu bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm t́ thiếp người ta".

 

Lời bàn sơ khởi:

 

1) Câu nói này dịch từ chữ Hán, thường được truyền tụng, theo như bản dịch ghi trong VNSL (có lẽ do TTK dịch) :

       "Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng ḱnh ở biển Đông, quét sạch bờ cơi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm t́ thiếp người ta".

 

Tôi đă sửa lại nhiều chữ dùng, cho câu văn gọn hơn và hùng dũng hơn ; nhất là :

       chém tràng ḱnh Đông Hải

thay v́

       ‘chém cá tràng ḱnh ở biển Đông’

 

2) Câu này TTN nói với Triệu Quốc Đạt, khi ông muốn gả em gái, cho cô yên bề gia thất, trước khi ông khởi nghĩa. Câu nói dịch từ chữ Hán, nên có nơi dịch là ‘Ta muốn . . .’. Sự thực  th́ Triệu Trinh Nương là hoàng hoa khuê nữ , không bao giờ lại nói ‘Ta muốn . . .’ với người anh cả đă nuôi nấng ḿnh, ngay đến ‘Tôi muốn . . .’, TTN cũng không !

Tiếng Việt ḿnh tinh tế, tế nhị không cùng và ta có thể đóan rằng Triệu Trinh Nương đă nói với anh lời uyển chuyển nhu thuận, đại khái như thế này :

       ‘‘Dạ thưa anh, anh thừa biết rồi : em chỉ muốn cỡi gió dữ, đạp sóng cuồng, chém tràng ḱnh Đông Hải, . . .’’

 

3) Về trường hợp phát biểu câu nói, VNSL nói khác. Thiết nghĩ trường hợp ‘Triệu Quốc Đạt muốn gả em gái’ là đúng v́ Triệu Trinh Nương nói rằng ‘không bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm t́ thiếp người ta’.

. . .

                    (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *