Cơn Mê

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ta yêu h́nh mờ ảnh ảo thôi

             H́nh ảnh con côi chui rúc buổi trưa hè

             H́nh tàn bóng úa chốn pḥng khuê

             Đất cũng ṃn, loạng choạng thuở đi về

             Trời cũng mỏi, e dè đời ly loạn

**

**

       Ngỡ ngàng cơn mê sảng

       H́nh hài xa lăng đăng

       Chợt thấy nhau này

       Lúc cầm tay

       Khi khóc ngất

       Khi rủ nhau hoàn tất chuyện một ngày

*

             Mẹ vẫn c̣n đây _-

*

              Xót thay ! tỉnh giấc

              Pḥng không, lạnh ngắt

              Đất tṛn xoay,  chóng mặt !

**

       Đời phiêu lăng, loay hoay miền gió bụi

       Hút ruột gan, buồn tủi thấy như mê _-

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *