Bài Xưa 15 Trang Nhà LêAnhChí

 

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

===

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com)

Đa tạ. ***

===

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí ngày 20-7 và 1-8-2009

 

A) Bài Mới

 

Cập nhật ngày 20-7-2009 :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

 

Cập nhật ngày 1-8-2009 :

a) Thơ :

49)         Ngơ Ngác

50)         Nước hồ

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

Thêm Mục Lục

       ViệtSử, Văn 3 (Mục Lục những bài viết cập nhật t 20-7-2009)

 

d) Bài cũ chọn lọc :

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

 

Thơ   :   Ngọa Thần Long  ;     Ngọa Thần Long 7  ;

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngơ Ngác : : thất ngôn, 4 câu :

             Kinh ngạc người đời có nói không,

 

b) Nước hồ : ngũ ngôn, 16 câu

             Nước hồ trong, trong vắt

             Soi cả trời bao la

             Vơi khổ đau dằng dặc

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn)

I) Một sự kiên cực kỳ quan trọng chưa có ai nêu ra

II) Phương pháp t́m lại (một phần) sự thực trong ĐVSKTT

III) Áp dụng Phương pháp trên vào đoạn văn Lệ Chi Viên trong ĐVSKTT

IV) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua, tại sao vua băng, vị đại thần nào hiện diện lúc vua băng, vua băng khi nào vv. . .

       a) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua

       b) Tại sao vua Lê Thái Tông băng

       c) Vị đại thần nào hiện diện lúc vua Lê Thái Tông băng

       d) Thời gian từ lúc Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi đến lúc vua băng

       e) Trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

       f) Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5

       g) Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi

                           (C̣n Tiếp)

 

Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L.

Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua đă ra người thiên c (Thương thay !) . . .

Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L . . .

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

I) Bà Âu Cơ là công chúa, con của Đế Lai, Đế Lai là con của Đế Nghi . . .

II) Huyền thoại bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai

III) Giải thích Huyền thoại

IV) Quốc Tổ Lạc Long Quân sinh lực dồi dào "gần gũi" đắc lực 100 vợ

V) Tại sao có truyền thuyết 100 trứng ?

VI) Chỉ có một cách Giải thích Huyền thoại mà thôi.

 

e) Thêm Mục Lục

       ViệtSử, Văn 3 (Mục Lục những bài viết cập nhật t 20-7-2009)

những Mục Lục sau :

_-Mục Lục những bài viết cập nhật trước tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - > ViệtSử, Văn 1 (tương đương với Việt S, Văn Học 1 )

_-Mục Lục những bài viết cập nhật t tháng 8-2008 đến 17 tháng 7-2009,

       bấm vào - - > ViệtSử, Văn 2 (tương đương với Việt S, Văn Học 2)

_-Mục Lục những bài viết cập nhật t 20-7-2009,

       bấm vào - - > ViệtSử, Văn 3

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 7-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 7-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

 

b) Bài cũ chọn lọc :

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài    ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă        Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

             ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

85)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 3

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

61)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

             ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu       Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

Thơ   :   Mưa dài  ;      Cơn Mê  ;       Ngọa Thần Long 7  ;    Đường Gặp Gỡ  ;      Chiều hôm trước  ;        Đón Thu  ;     Sắc Thu  ; 

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc : ‘tửu’ th́ chắc chắn không có

II) Vua Lê Thái Tông chỉ háo sắc một cách b́nh thường, c̣n dưới mức trung b́nh _-đối với một v́ vua !

III) Sử gia Vũ Quỳnh ca tụng Vua Lê Thái Tông

IV) Lời ca tụng của Sử gia Vũ Quỳnh đủ để kết luận rằng Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

V) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, không hề phong cho cậu ruột (Phạm Tri Vận) làm tể tướng !

VI) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

                    (C̣n Tiếp)

 

Rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi đọc tựa đề bài này, v́ họ tin lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông , vua Lê Tương Dực và các vua Lê khác.

Sự thực th́ rất dễ chứng minh rằng Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

Độc giả sẽ lại càng ngạc nhiên hơn, v́ tôi quả quyết rằng rất dễ chứng minh rằng Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc. Dễ ợt ! . . .

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

I) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư: quân số của Đinh Tiên Hoàng

II) Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

III) Có thể có 1 triệu quân! Lư do

IV) Tuy nhiên quân số của Đinh Tiên Hoàng có lẽ là 50 vạn

V) Mai Hắc Đế có 30 vạn quân

VI) Luân lư của câu chuyện

       1) dân số, quân số thời xưa của nước ta khá đông

       2) không nên tin sử gia Trần Trọng Kim

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

 

I) Vào đầu năm Đinh Mùi (1427), Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân

II) Quân số giặc Minh trong 4 thành: Thăng Long, Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh

III) Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 4 thành

IV) Tháng giêng năm Đinh Mùi 1427, Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để vây 8 thành (4 thành kể trên và Khâu Ôn, Điêu Diêu, Thị Cầu, Tam Giang)

V) Năm 1426, lại càng không đủ quân để vây thành

VI) Vua Lê Thái Tổ không đủ quân để thật sự vây thành Thăng Long (Đông Quan)

VII) Thật ra, Vua Lê Thái Tổ chỉ chận bốn cửa thành

VIII) Không kể thành Xương Giang

IX) Không đánh hạ thành là hợp binh pháp và ngược binh pháp

X) Ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ

XI) Ḷng nhân từ hiển lộ là ngược binh pháp

XII) Kế nội ứng ngoại hợp của nhà Minh

XIII) Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần của Vua Lê Thái Tổ

*

 

=========

 

Bài Xưa .-

 

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào

       Bài Xưa 14

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *