Bài Xưa 12.-  www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 4-2009

 

Cập nhật đầu tháng 4-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

41)         Phiêu Lăng

42)         Phi Thuyền

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

97)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 4

             ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân )

 

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

 

99)         Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ và của nữ tướng Triệu Trinh Nương. Những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng

 

 

d) Bài cũ chọn lọc :

30)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

34)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 3

             (Ḷng nhân, tài mộ luyện binh và sắp đặt việc về sau của Vua Lê Thái Tổ)

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

             (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

Thơ   :   Hỏi  ;     Khuynh Thành  ;        Chúc Tết  ;   Chúc xuân

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Phiêu lăng : thất ngôn, 12 câu :

             Một buổi dừng chân trước gió trời,

             Theo nàng Chức Nữ nhặt sao trôi -

             Bước thấp bước cao cùng luyến bến, . . .

 

b) Phi Thuyền : thất ngôn, 8 câu :

             Phi thuyền đậu băi cát mù sương

             Thất thểu phù du , đất lạc đường

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 4

_     ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

D) Thời ‘đại định’: Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần (tiếp theo)

XXXIV) Vua Lê Thái Tổ đă dụng công rất nhiều khi chế đặt Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự, danh chức Đại phu, danh chức . . .

XXXV) Danh chức nhà Lê rất nhiều , đọc lên nghe rất kêu

XXXVI) Vua Lê Thái Tổ phong thưởng hậu hĩnh hơn Lưu Huyền Đức nhiều, nhiều lắm

XXXVII) Vua Lê Thái Tổ bổ nhiệm 90 vơ tướng Công thần, chấp chưởng trong triều và trấn thủ 15 đạo

                           (C̣n Tiếp)

 

Triều Vua Lê Thái Tổ là thời ‘đại định’ (1428-1433) (_-quan niệm của sử gia Vũ Quỳnh)

Bởi v́, quân Minh rút về nước Tàu, đất nước ta vẫn chưa yên :

_phần tử bất hảo trong nước c̣n rất nhiều

_Chiêm Thành, Ai Lao, các dân tộc thiểu số cường thịnh

Vua Lê Thái Tổ phải vỗ về trấn át bốn phương, do đó gọi là ‘đại định’.

Cái siêu tuyệt của Vua Lê Thái Tổ là ngài đă đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân . . .

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

 

I) Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta, năm 1429

II) Ba năm trước, năm 1426, đă có kỳ thi vơ ?

III) Tuyển lựa quân tướng

IV) Năm 1427, có kỳ thi trong quân ngũ, cấp văn bằng

V) Tại sao nhà Trần không có mở kỳ thi vơ

VI) Điều đáng ngạc nhiên là nhà Lư không có mở kỳ thi vơ

VII) Các vua anh hùng Tiền Ngô Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành cũng không có mở kỳ thi vơ

VIII) Tiếp tục truyền thống nhà Lê, Quang Trung nhà Tây Sơn có mở kỳ thi vơ

IX) Nhà Nguyễn trọng văn khinh vơ . . .

X) Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ, đây là một bằng chứng  rằng vua ta không hề đa nghi, không hề úy kỵ vơ tướng

 

 

e) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ và của nữ tướng Triệu Trinh Nương. Những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng

I) Chí khí và bản chất được bộc lộ bởi lời tuyên bố lúc hàn vi

II) Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của nữ tướng Triệu Trinh Nương

III) Triệu Quốc Đạt, anh của Triệu Trinh Nương, là hào trưởng một phương

IV) Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ

V) Vua Lê Thái Tổ cũng là hào trưởng một phương

VI) Hoàn cảnh lịch sử tương tự

VII) Hoàn cảnh cá nhân tương tự: được anh cả nuôi, . . .

VIII) Điểm tương đồng của hai lời tuyên bố: cứu dân

IX) Triệu Trinh Nương : ‘Tôi muốn . . . chém tràng ḱnh Đông Hải

X) Vua Lê Thái Tổ : ‘Đại trượng phu. . . phải cứu nạn lớn’ ,

XI) Vua Lê Thái Tổ : Lời tuyên bố ngắn hơn, có tính cách chiêu dụ . . .

XII) Vua Lê Thái Tổ: khẩu khí khác biệt, ‘để tiếng thơm muôn đời’, tự tin

 

Nữ tướng Triệu Trinh Nương nói, trước khi Triệu Quốc Đạt khởi nghĩa :

       "Tôi muốn cỡi gió dữ, đạp sóng cuồng, chém tràng ḱnh Đông Hải, quét bay giặc nước, cứu dân khỏi nỗi lầm than, chứ không chịu bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm t́ thiếp người ta".

 

Câu nói này dịch từ chữ Hán, thường được truyền tụng, theo như bản dịch ghi trong VNSL (có lẽ do TTK dịch) :

       "Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng ḱnh ở biển Đông, quét sạch bờ cơi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm t́ thiếp người ta".

 

Tôi đă sửa lại nhiều chữ, cho câu văn gọn hơn và hùng dũng hơn ; nhất là:

       chém tràng ḱnh Đông Hải

thay v́

       ‘chém cá tràng ḱnh ở biển Đông’

Vua Lê Thái Tổ cũng có lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa với những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng với lời nói của nữ tướng Triệu Trinh Nương. . .

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 3-2009

 

 

Vấn đề server Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 3-2009

Vài tháng nay , có vấn đề server : thỉnh thoảng không vào được Trang Nhà LêAnhChí, rồi khoảng 15 phút sau lại vào được

Cần nói là :

_chính tôi điều hành Trang Nhà LêAnhChí: cài bài vào TN, thiết kế, thiết lập những liên kết

_ điều hành server là một cơ quan chuyên môn (họ điều hành servers của trên 25000 TN), tôi mướn server của cơ quan này, trả tiền mỗi năm ; mỗi khi có vấn đề server th́ tôi ‘mắng vốn’ cơ quan này.

Ngày 1-3, vấn đề server của Trang Nhà trở thành trầm trọng : không vào được Trang Nhà đến cả ngày ; tôi báo cho cơ quan điều hành server biết, khi họ nhận được email của tôi, th́ server chạy lại, v́ thế họ chẳng làm ǵ hết

Ngày 5-3, vấn đề server của Trang Nhà trở thành trầm trọng lần nữa: không vào được TN đến gần cả ngày và cả đêm sau ; cơ quan điều hành server lần này họ cũng chẳng vào được, v́ thế, đến 12 g ngày 6-3 (hôm sau) họ báo cho tôi biết rằng họ đă giải quyết vấn đề.

Quả là từ lúc đó, tôi không thấy có vấn đề server, nữa

 

Cập nhật trung tuần tháng 3-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

             ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

 

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

 

b) Bài cũ chọn lọc:

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

             (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

34)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 3

             (Ḷng nhân, tài mộ luyện binh và sắp đặt việc về sau của Vua Lê Thái Tổ)

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

             ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.     Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

Thơ   :   Chiếc thư  ;         Yêu  ;    Tranh Tố Nữ  ;   Dẹp giặc đề thơ

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

_     ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

A) Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ

I) Vua Lê Thái Tổ thắng trận không kiêu

II) Vua Lê Thái Tổ lâm nguy bất loạn

III) Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân: _nhân từ trước hết với quân sĩ của ḿnh.

IV) Vua Lê Thái Tổ thường dụ hàng, không bao giờ giết hàng binh

V) Vua Lê Thái Tổ thường để cho địch quân có một đường chạy thoát

VI) Ḷng nhân từ hiển lộ của Vua Lê Thái Tổ (ngược binh pháp)

VII) Vua Lê Thái Tổ không thèm dương danh về vơ nghiệp, chiến công

VIII) Vua Thái T giảng hết mưu kế, chiến thuật mỗi trận đánh

                    (c̣n tiếp)

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

_     ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn

II) Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’

III) Vu khống bằng truyện Trần Cao năm . . . 1516

IV) Vu khống bằng cách bịa đặt chức tước cho TNH PVX và đục khoét hết đọan văn ‘đại hội các quan . . .’

V) Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy

VI) Vu khống vua Lê nghe lời nịnh thần : ngh của ĐVSKTT !

             (C̣n Tiếp)

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 3-2009

 

Cập nhật đầu tháng 3-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

39)         Ngọa Thần Long 6    (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _và tài đức cầm quân , ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ)

40)         Định Nghĩa

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu)   ;     Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài

             ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă )

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

51)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

             ( Gia Cát Lượng đốt huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn )

              ( Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt. Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ  Khuyết điểm của văn nhân nguyên soái. Ưu điểm của Vơ tướng nguyên soái )

 

Thơ :      Giọt mưa bay  ;         Chiếc thư  ;           ;      Hỏi

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngọa Thần Long 6: thất ngôn, 8 câu :

             Thắng trận không kiêu, trang đại soái

             Lâm nguy bất loạn, đấng anh hùng

 

b) Định Nghĩa: thất ngôn, 8 câu :

             Người đẹp trang đài, trang quốc sắc

             Thi nhân thơ thẩn, nhẩn nha thơ

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

_     ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

IV) Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai (tiếp theo)

       9) Nhập nội thiếu bảo Lê văn An có dự hội thề Đông Quan

       10) Đại tư mă Lê văn An suốt đời ngồi trên ḿnh ngựa, tung hoành

       11) Ông Lê văn An , một sự nghiệp vĩ đại : anh hùng cứu quốc, danh tướng lỗi lạc, trung thần, người ḥa nhă

V) Ông Nguyễn Bá Lai cũng có tên là Lê Lai

VI) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, không có kể chuyện ‘‘Lê Lai liều ḿnh cứu chúa’’

VII) Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !

VIII) Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ !

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

I) Triệu Quốc Đạtlà hào trưởng một phương, nuôi nấng, dạy dỗ em gái , Triệu Trinh Nương.

II) Triệu Trinh Nương giết chị dâu . Tại sao ?

III) Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư Triệu Quốc Đạt. Có thể Triệu Quốc Đạt là kẻ chủ mưu

IV) Triệu Trinh Nương trốn vào núi, vào một ’sào huyệt’ của Triệu Quốc Đạt (TQĐ có hơn 1000 thủ hạ ở đó)

V) Gần ngày khởi nghĩa của Triệu Quốc Đạt , Triệu Trinh Nương trở về nhà

VI) Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của nữ tướng Triệu Trinh Nương

                    (C̣n Tiếp)

 

Triệu Trinh Nương ! vị cô nương họ Triệu tên Trinh, Triệu Trinh hoặc Triệu thị Trinh

Triệu Trinh Nương ! vị cô nương Trinh Tiết, c̣n trong trắng họ Triệu

Triệu Trinh Nương, lúc c̣n thơ ấu, th́ cha mẹ đă mất, nên được người anh là Triệu Quốc Đạt nuôi nấng, dạy dỗ. . .

Triệu Trinh Nương giết chị dâu .

Chắc chắn rằng vị anh thư hoàng hoa khuê nữ Triệu Trinh Nương giết chị dâu v́ một lư do chính đáng và khẩn yếu. . .

Triệu Trinh Nương có ‘dáng người’ rất đẹp, v́ vậy sử Tàu ngoa truyền rằng TTN ‘vú dài ba thước’ (lời ngoa truyền quái dị và cực kỳ hỗn xược !) . . .

 

 

=========

*

Bài Xưa .-

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào

       Bài Xưa 11

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *