Phiêu Lăng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Một buổi dừng chân trước gió trời,

             Theo nàng Chức Nữ nhặt sao trôi -

             Bước thấp bước cao cùng luyến bến,

             Chút t́nh cô đọng, lệ hoen rơi-

**

**

       Ta đến sông Ngân, một bóng mờ

       Hầu nhạt chân trời cạn ư thơ

       Đâu đây vẳng khúc Nghê Thường trổi

       Khúc đón chàng Ngưu , khúc đợi chờ !

**

**

             Lại thắt t́nh ta trong phút giây

             Con người sao sánh với cung mây ?

             Trăng khuyết, trăng tṛn, trăng bội bạc

             Mới xuân, hạ cũ, măi vơi đầy ! . . .

 

                           ( 1976 )

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *