Định Nghĩa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Người đẹp trang đài, trang quốc sắc

             Thi nhân thơ thẩn, nhẩn nha thơ

             Giành banh cầu thủ xem như giặc

             Chánh khách tài hay một chữ vờ

**

**

       Thế giới lăng loàn và hóc hiểm

       B́nh minh tỏ dạng chốn phương đông

       Hoàng hôn e ấp chân trời tím

       Bàng bạc thu ba gợn mặt sông . . .

*

                    ( 1976 )

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *