Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

 

I) Lời chú thích ác ôn

II) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, không những thế ...

III) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi là đại công thần

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

V) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn

VI) Lời chú thích ác ôn: làm người đọc lầm tưởng rằng Trần Nguyên Hăn là đại công thần

VII) Lời chú thích ác ôn : gieo vào ḷng người đọc ḷng oán hận sâu xa vua Lê Thái Tổ

VIII) Lời chú thích ác ôn : độc hại v́ kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh vi

IX) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm

__________________________________________

 

Trần Trọng Kim có viết một lời chú thích , trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ, trong Việt Nam Sử Lược. Lời chú thích làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn là đại công thần. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ rất nhiều người chửi bới vua Lê Thái Tổ v́ tin lời chú thích này ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TTK = Trần Trọng Kim

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = Lễ nghi Học sĩ

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Nhiều sử gia hiện đại và cận đại đă có nhiều lời phê b́nh sai trái lớn lao về vua Lê Thái Tổ do v́ họ tưởng lầm (hay cố t́nh tưởng lầm) rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê.

 

 

Dẫn nhập  : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

 

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

 

I) Lời chú thích ác ôn

 

Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược, trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ, có viết lời chú thích ác ôn  sau :

 

===VNSL:

Ông Nguyễn Trăi là cháu ngoại ông Trần Nguyên Đán, bởi vậy ông cùng với Trần Nguyên Hăn có t́nh thân. Ông Nguyễn Trăi và ông Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê, sau đều bị giết hại cả. ===

Lời bàn sơ khởi:

Lời chú thích này ác ôn v́ :

_-làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi (v́ nằm trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ), không những thế ...

_-làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi là đại công thần

_-làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn, không những thế ...

_-làm người đọc lầm tưởng rằng Trần Nguyên Hăn là đại công thần

vv

 

II) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, không những thế ...

 

Lời chú thích này ác ôn v́ làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi (v́ Lời chú thích nằm trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ)

Nhắc lại sự kiện liên quan đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông :

a) Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), đại khái là như sau:

       Trước ngày 27 tháng 7, Vua Lê Thái Tông nói với triều thần rằng sẽ đi duyệt binh ở thành Chí Linh.  Nguyễn Trăi bước ra tâu, mời vua ngự ở chùa Côn Sơn. Nguyễn Thị Lộ cũng bước ra tâu, xin nghỉ phép về  thăm nhà ở Hải Dương, một thời gian. Họ lại xin được hộ giá vua đến địa phận thành Chí Linh. Vua chấp thuận.

       Ngày 27 tháng 7, Vua Lê Thái Tông ngự thuyền đi thành Chí Linh, cùng đi có cả vợ chồng Nguyễn Trăi_-_Nguyễn Thị Lộ. Đến địa phận thành Chí Linh, thuyền ngự dừng lại, NT và NtL xuống thuyền. NtL về  thăm nhà ở Hải Dương, NT về nhà ở Côn Sơn , sửa soạn việc rước vua về chùa Côn Sơn. Vua Lê Thái Tông duyệt binh ở thành Chí Linh, có thể nghỉ đêm ở đó, rồi đến chùa Côn Sơn, ngự ở chùa vài ngày.

       Sáng ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi , ở Côn Sơn ...

b) Vua bị trúng độc ở nhà NT

c) Ra khỏi nhà NT, thuyền ngự đến địa phận LcV th́ vua trở bệnh rất nặng, vào khoảng giờ Ngọ, Mùi.        Vua băng hà liền sau đó, vào khoảng giờ Mùi, giờ Thân

Vua Lê Thái Tông băng hà liền sau khi ra khỏi nhà NT , độ vài giờ, nên NT bị tội giết (đầu độc) vua.

Nguyễn Trăi bị giết đời vua Lê Nhân Tông (vua mới hai tuổi), và bị triều đ́nh xử (lúc ấy Vua Lê Thái Tổ đă băng hà đă 9 năm)

 

 

III) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi là đại công thần

 

Nguyễn Trăi là công thần, nhưng là công thần bậc thấp :

Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong làm Quan Phục hầu , dù ông có công lao rất ít. Nguyễn Trăi được phong hầu, nên đương nhiên được xem là khai quốc công thần nhà Lê _-dù Quan Phục hầu là tước hầu áp chót .

Nguyễn Trăi , tước Quan Phục hầu , là công thần bậc thấp (công thần thứ 80-93) , Nguyễn Trăi chẳng phải là đại công thần

Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi là đại công thần (để người ta oán vua Lê, nhân danh NT).

 

 

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không bị ảnh hưởng của các sử gia cận đại và hiện đại ...

 

Xem :

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

              ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

 

V) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn

 

Nhắc lại  vụ án Trần Nguyên Hăn :

 

a) Tháng 2, Thuận Thiên 2 (1429), Trần Nguyên Hăn bị bắt v́ tội mưu phản .

Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản ; v́ có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản rơ ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành :

_-Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

 

b) Trần Nguyên Hăn bị giải về kinh bằng thuyền. Sau khi bù lu bù loa phỉ báng đức vua, TNH đă nhảy xuống sông ,(dùng kế ‘Kim thiền thoát xác’):

Xem :

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

              ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

c) Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

d) Nguyễn Trăi bị bắt, rồi lại được trắng án

(Được trắng án, Nguyễn Trăi vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển dù Trần Nguyên Hăn đă làm phản)

 

Lời chú thích ác ôn v́ làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn

 

 

VI) Lời chú thích ác ôn: làm người đọc lầm tưởng rằng Trần Nguyên Hăn là đại công thần

 

Lời chú thích ác ôn: làm người đọc lầm tưởng rằng Trần Nguyên Hăn là đại công thần, trong khi thật ra Trần Nguyên Hăn c̣n chẳng phải  là công thần

Xem

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

 

 

VII) Lời chú thích ác ôn : gieo vào ḷng người đọc ḷng oán hận sâu xa vua Lê Thái Tổ

Lời chú thích rất ngắn, gọn và  gieo vào tâm trí người đọc ḷng oán hận sâu xa vua Lê Thái Tổ !

 

 

VIII) Lời chú thích ác ôn : độc hại v́ kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh vi

 

Lời  chú thích này kích thích ḷng nhân đạo, và câu văn ngắn, gọn, có vẻ mộc mạc, thành thật, rất ‘t́nh người’, đánh thẳng vào tâm thức , tiềm thức người ta.

Một kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh vi ! ông Trần đă học kỹ thuật tâm lư chiến này ở Trường Thuộc Địa của thực dân Pháp ???

 

Lời chú thích này ác ôn , độc hại v́ kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh vi

Tôi đă nhiều lần nhận ra điều này, cả khi TTK tôn vinh vua Lê Thánh Tông, cháu nội Vua Lê Thái Tổ : thường th́ Trần Trọng Kim tôn vinh vua Lê Thánh Tông và dè bỉu vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông cũng với vài câu có vẻ mộc mạc, thành thật ...

 

 

IX) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm

 

Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm. Tôi khẳng định như vậy, v́ đă nhận xét thấy rằng Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai ở nhiều nơi.

 

Kể ra đây ba điều sai trái lớn lao mà tôi đă có dịp nói đến :

 

a) TTK đă cố t́nh ‘phong’ Nguyễn Trăi làm văn ban đệ nhất công thần.

(Trong ‘Nho Giáo’, TTK c̣n‘phong’ Nguyễn Trăi làm đệ nhất công thần, tức là ‘đệ nhất’ kể cả đối với vơ tướng !)

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

 

b) Rất nhiều người đọc sử sách, tưởng lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Thái úy, Tướng Quốc, cho đến làm Thái Sư. Đó là v́ Việt Nam Sử Lược đă cố t́nh viết sai như vậy.Sự thực th́

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

c) Trần Trọng Kim dè bỉu Vua Lê Thái Tổ ; ví dụ :

148)        Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *