Bài thơ do Phan Kế Bính dịch và bản dịch B́nh Ngô Đại Cáo của Bùi Kỷ,  trong Việt Nam Sử Lược

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) VNSL : Bài thơ Thuật Hoài của Đặng Dung và bài dịch

II) Bài thơ Thuật Hoài

III) Bài thơ Thuật Hoài, bản dịch của Phan Kế Bính

IV) VNSL : B́nh Ngô Đại Cáo

V) Dịch chữ "Ô Hô !" của Tàu

__________________________________________

 

Trong VNSL, có đăng  Bài thơ Thuật Hoài của Đặng Dung và bài dịch, B́nh Ngô Đại Cáo và bài dịch, nhưng không đề tên dịch giả. Sự thực là bài thơ do Phan Kế Bính dịch và Bùi Kỷ dịch B́nh Ngô Đại Cáo ...

 

Bài liên quan :

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

(Trần Trọng Kim đă dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo , đó là hai câu mà hầu hết người học sử nước ta đều thuộc ḷng ‘ ...Từ Đinh, Lê, LƯ, Trần, gây nền độc lập ...’ (Chẳng phải ‘Đinh, Lê, LƯ, Trần’ mà là ‘Triệu Đinh LƯ Trần’ ...) ; hai câu này quan trọng v́ trong đó Vua Lê Thái Tổ xác định một số sự việc quan trọng ... )

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

PKB = Phan Kế Bính

TTK = Trần Trọng Kim

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNVHSY  = Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

DQH = Dương Quảng Hàm

ĐD = Đặng Dung

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TH = Thuật Hoài

BNĐC = B́nh Ngô Đại Cáo

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử KỶ Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, LỶ do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) VNSL : Bài thơ Thuật Hoài của Đặng Dung và bài dịch

 

Trong VNSL, Trần Trọng Kim  có đăng bài thơ Thuật Hoài của Đặng Dung và bài dịch, như sau :

 

=== === === VNSL :

Ông Đặng Dung có làm bài thơ thuật hoài như sau này, mà ngày nay c̣n có nhiều người vẫn truyền tụng:

Thế sự du du nại lăo hà !

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca

Thời lai đồ điếu thành công dị

Sự khứ anh hùng ẩm hận đa

Trí chủ hữu hoài phù địa trục

Tẩy binh vô lộ văn thiên hà

Quốc thù vị phục đầu tiên bạch

Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma !

 

Dịch:

Việc đời bối rối tuổi già vay

Trời đất vô cùng một cuộc say

Bần tiện gặp thời lên cũng dễ

Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay

Vai khiêng trái đất mong pḥ chúa

Giáp gột sông trời khó vạch mây

Thù trả chưa xong đầu đă bạc

Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày. === === ===

Trần Trọng Kim tŕnh bày hai bài thơ như vậy, khiến hầu hết mọi người tưởng rằng bản dịch là của Trần Trọng Kim. Sự thực th́ ông Trần Trọng Kim chẳng phải là thi sĩ , khó ḷng dịch một bài thơ hay như thế !

Bài thơ do Phan Kế Bính dịch, Dương Quảng Hàm có xác định như vậy trong VNVHSY  (Tr 244-245) :

       Phan Kế Bính dịch

       Đại Nam Nhất Thống Chí

Đông Dương tạp chí Lớp mới, số 116

 

 

II) Bài thơ Thuật Hoài

 

Chép lại Bài thơ Thuật Hoài của Đặng Dung,

Thế sự du du nại lăo hà !

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca

Thời lai đồ điếu thành công dị

Sự khứ anh hùng ẩm hận đa

Trí chủ hữu hoài phù địa trục

Tẩy binh vô lộ văn thiên hà

Quốc thù vị phục đầu tiên bạch

Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma !

Bài thơ này hay quá. Đặc biệt là tuy viết bằng chữ Hán, nhưng khi đọc bản phiên âm, vẫn có thể tạm hiểu được, và ta cảm thấy âm thanh réo rắt của giọng thơ, của hồn thơ. Rơ ràng là thơ của bậc Anh-hùng lỡ vận

Chú Thích, Nhận xét : 

a)  địa trục = trục đất, chữ này có Ư nghĩa trong Nho Giáo

b)  Long Tuyền = một trong những thanh kiếm báu của Tàu (Can Tương, Mạc Gia, Long Tuyền, Ỷ Thiên Trường Kiếm ...) ; chữ Long Tuyền ông ĐD dùng ở đây không có nghĩa là ông có thanh Long Tuyền, mà có nghĩa là với tài nghệ của ông, thanh kiếm ông dùng trở thành Long Tuyền kiếm !

 

 

III) Bài thơ Thuật Hoài, bản dịch của Phan Kế Bính

 

Chép lại bài thơ Thuật Hoài, bản dịch của Phan Kế Bính :

Việc đời bối rối tuổi già vay

Trời đất vô cùng một cuộc say

Bần tiện gặp thời lên cũng dễ

Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay

Vai khiêng trái đất mong pḥ chúa

Giáp gột sông trời khó vạch mây

Thù trả chưa xong đầu đă bạc

Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày

Ông PKB dịch bài này rất khéo, lột được tinh thần, hồn thơ của Anh-hùng Đặng Dung !

 

Chú Thích, Nhận xét :

  Ông PKB dùng chữ ‘trái đất’ thay v́ ‘trục đất’, đáng lẽ nên dùng ‘trục đất’ cho đúng !

  Không có chữ ‘Long Tuyền’ trong bản dịch. Rất tiếc, dầu sao, cũng mất một chút Ư nghĩa bài thơ, một chút hào khí của Anh-hùng Đặng Dung

 

 

IV) VNSL : B́nh Ngô Đại Cáo

 

Sau khi đuổi được giặc Minh ra khỏi bờ cơi, Vua Lê Thái Tổ ban bố B́nh Ngô Đại Cáo (Nguyễn Trăi soạn văn)

 

a) Bản dịch của Bùi Kỷ

Cũng như bài TH, bản B́nh Ngô Đại Cáo được đăng trong VNSL mà không đề dịch giả, làm người đọc tưởng rằng Trần Trọng Kim dịch, Không Tốt !

Dương Quảng Hàm có xác định rằng dịch giả là Bùi Kỷ trong VNVHSY  (Tr 276) :

Bùi Kỷ dịch

Quốc văn cụ thể

(Tân Việt Nam thư xă Hà-nội)

Tôi cũng đă lầm tưởng rằng dịch giả B́nh Ngô Đại Cáo là Trần Trọng Kim, nên có bài viết:

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

Những điều sai lầm trong bản dịch đă kể ra trong bài 199, là những sai lầm của Bùi Kỷ. Cũng có thể coi đó là Trần Trọng Kim sai lầm, v́ ông xem bản dịch Bùi Kỷ phản ảnh trung thực BNĐC.

Viết lại ra đây những sai lầm của Bùi Kỷ:

  Bùi Kỷ: Đinh Lê  Lư Trần ;   thật ra là  "Triệu Đinh Lư Trần"

  Bùi Kỷ: nước Việt ;   thật ra là  "nước Đại Việt ta"

  Bùi Kỷ: vốn xưng văn hiến đă lâu;   thật ra là  "thực là một nước văn hiến"

 

Lời bàn thêm :

   Bùi Kỷ dịch "Triệu Đinh Lư Trần" thành "Đinh Lê  Lư Trần" thật là không nên không phải. Có lẽ ông không công nhận nhà Triệu là triều đại chính thống của nước Việt, nhưng không công nhận như vậy là chuyện riêng của ông, khi dịch ông phải dịch đúng từ nguyên tác.

 

Ngoài ra, khi viết bài này, tôi đọc lại bản phiên âm chữ Hán lần nữa và thấy thêm một sai lầm:

  Bùi Kỷ dịch: T Đinh, Lê, Lư, Trn, gây nn độc lp; cùng Hán, Đường, Tng, Nguyên, hùng c mt phương

  "hùng c mt phương" không đúng, v́  nguyên văn là "các đế nhất phương" có nghĩa là "đều làm (hoàng) đế mt phương". Ngay ĐVSKTT dịch là "đều chủ một phương" cũng không đúng !

 

b) Nội dung BNĐC

Ta thấy rằng Nguyễn Trăi dùng "Triệu Đinh Lư Trần" để đối với "Hán Đường Tng Nguyên" là sai sự thực ! V́ dưới thời nhà Đường, nước Việt bị trị và không có Hoàng Đế ! có lẽ nên dùng nhà Tiền Lư đối với nhà Lương th́ phải hơn

 

 

V) Dịch chữ "Ô Hô !" của Tàu

 

Trong những văn kiện lịch sử, người nước ta dịch chữ "Ô Hô !" của Tàu là "Than ôi !", Không đúng ! bởi v́ "Ô Hô !" là trung lập, không biểu hiệu cái vui cũng không diễn tả cái buồn, trong khi "Than ôi !" là nói lên cái sầu đau.

Như ở đây, trong BNĐC, đang diễn tả những chiến công oanh liệt hiển hách oai hùng, bỗng chêm vào "Than ôi !", thật là một cung đàn lạc điệu !

Tôi đề nghị rằng khi diễn tả những điều oanh liệt hiển hách oai hùng đẹp đẽ tốt lành, ta nên dịch "Ô Hô !" của Tàu là "Vẻ vang thay !", hay "Lành thay !", hay "Rực rỡ thay !" , hay "Đẹp thay !" vv

Vd :

a)     "Vẻ vang thay !

Vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh... "

b)     "Lành thay !

Vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh... "

c)     "Rực rỡ thay !

Vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh... "

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *