Mục Lục Những sai lầm của ông Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

Ông Phan Huy Chú đă sai lầm rất nhiều trong Lịch triều hiến chương loại chí. Những sai lầm này nằm trong hai chương Quan chức chí và Nhân vật chí ...

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

PHC = Ông Phan Huy Chú

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

CMc = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

 

Ông Phan Huy Chú

_-lầm lẫn giữa Thượng tướng quân và Thượng tướng...

_-viết sai về Tam Thái

_-viết sai về Tam Thiếu

_-viết thiếu Tư Khấu

_-viết sai về Tam Tư của ông Lưu Nhân Chú và Lê Sát

Xem

287)         Những sai lầm của ông Phan Huy Chú trong LTHCLC (Lịch triều hiến chương loại chí )

 

Trần Quang Khải

Trần Quang Khải mà Phan Huy Chú cho là công lao thứ nhất trong việc thắng quân Nguyên, quái đản vô cùng !! công lao thứ nhất hiển nhiên là thuộc về Trần Hưng Đạo . Trần Quang Khải là nguyên soái (và tướng quốc) nhà Trần trong một thời gian rất lâu, rất lâu ...Nhiệm vụ của nguyên soái là phải cầm quân đánh giặc, thế mà khi có đám giặc lớn, hai vua Trần lại giao quyền nguyên soái (tạm thời) cho Trần Hưng Đạo : đủ thấy  hai vua Trần coi thường khả năng cầm quân của Trần Quang Khải như thế nào ...

Xem

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

(Sử gia, người đọc sử nước ta thường tưởng lầm rằng Tiết Chế là nguyên soái nhà Trần và Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế, (Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược cũng viết lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế)

Thực ra, thời nhà Trần không hề có chức danh Tiết Chế !    bởi lẽ dễ hiểu là ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ , do đó chẳng thể làm chức danh được  !

Trần Hưng Đạo chẳng phải là Tiết Chế mà là Quốc Công Tiết Chế (trong hai cuộc chiến), tức là, làm ông Quốc Công có quyền Tiết Chế (đến một giới hạn nào đó) ; Quốc Công là chức tước vị mơ hồ và chẳng phải là một Chức vị trong quân ngũ

Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, và Trần Quang Khải là nguyên soái (và tướng quốc) nhà Trần trong một thời gian rất lâu, rất lâu ...)

269)        Tiết Chế không hề là chức danh dưới thời nhà Trần nhà Lê chính thống

 

Tiết Chế

PHC lầm tưởng rằng ‘Tiết Chế’chức danh dưới thời nhà Trần và dưới thời nhà  Lê chính thống (Quan chức chí). Thật ra,

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

269)        Tiết Chế không hề là chức danh dưới thời nhà Trần nhà Lê chính thống

( Nguyên soái nhà Trần là Thượng tướng quân, Thượng tướng quân chớ chẳng phải là Tiết Chế ; ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ, và không hề là chức danh dưới thời nhà Trần , cũng không hề là chức danh dưới thời nhà  Lê chính thống. Măi đến thời Lê Trung Hưng, Trịnh Tùng mới dùng ‘Tiết Chế’ vừa làm động từ vừa làm danh từ (chức danh) ...)

 

Đó là, trong Quan chức chí  ông Phan Huy Chú cho rằng ‘Tiết Chế’ là chức danh dưới thời nhà Trần. Ngược lại, trong Nhân vật chí, tiểu truyện Trần Quốc Tuấn, th́ ông lại viết đúng :

=== === LTHCLC :

Trần Nhân Tông phong ông làm Quốc công và sai Tiết chế các quân thủy, bộ, họp quân của các vương ở Vạn Kiếp. === ===

Ta thấy rằng Trần Hưng Đạo được phong làm Quốc công ; như vậy th́ đúng rồi và ở đây "Tiết chế" được dùng làm động từ :  "Tiết chế các quân thủy, bộ," rất đúng !

 

Nguyễn Trăi 

Nguyễn Trăi mà Phan Huy Chú gán cho đặc tính là "công thần khai quốc thứ nhất", quái đản vô cùng ! (Nhân vật chí)

Nguyễn Trăi được phong Quan Phục hầu ; mà Phục hầu (Quan Phục hầu và Trước Phục hầu) là Tước hầu thấp nhất , v́ Phục hầu có nghĩa là hầu tước áo măo _-chưa phải là hầu tước  thật sự, mà tập sự làm hầu tước !

Ngoài ra,

=== === LTHCLC :

Mùa xuân Mậu Thân [1428], định công ban thưởng, ông được ban họ vua. Mùa xuân, Quư Sửu [1433], ông vâng soạn bài văn bia Vĩnh Lăng. === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) "1428, định công ban thưởng, ông được ban họ vua."  Nguyễn Trăi chỉ được ban họ vua thôi ! Thật là quái ! Phan Huy Chú không nói ǵ đến việc Nguyễn Trăi được phong Quan Phục hầu !

b) "soạn bài văn bia Vĩnh Lăng" chẳng thể vào mùa xuân, Quư Sửu [1433], bởi v́ Vua Lê Thái Tổ băng hà vào ngày 22 tháng 8, mùa thu năm Quư Sửu [1433] ! Nếu viết "Mùa đông (hoặc mùa thu), Quư Sửu [1433], ông vâng soạn bài văn bia Vĩnh Lăng" th́ đúng hơn !

 

11-2017 :

Mục Lục này không ngừng ở đây, sẽ có nhiều bài tiếp theo trong đề tài "Những sai lầm của ông Phan Huy Chú trong LTHCLC" và sẽ được lần lượt gắn vào Mục Lục này.

                            (C̣n Tiếp)

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *