Mc Lc ng Chu Lit Quc--Hn S Tranh Hng

 

1) Lun Kim[1]

2) Lun Kim[2]

3) Lun Kim ni Tm[1]

4) Lun Kim ni Tm[2]

58) T li th rng tuch ca Lu Bang ljn hai li th v cng chn thnh ca vua L Thi T (li th Lng Nhai v li th ct trong rng vng)

62) Ty Thi nhn mt, Quan Cng ly Ph Thi, Liu H Hu m ngܩi p

 

128) T M Nhng Th v T M Tng Nh

192) Bnh lun Hn S Tranh Hng: Hng V (Ty S B Vng) c tܧng lm vua cn Lu Bang cha h c tܧng chn cha

( Cun Hn S Tranh Hng ly nh Hn lm chnh thng v tuyn truyn khng t cho Lu Bang (Hn Cao T). Mt iu sai lm (c tnh sai lm) l ni rng Lu Bang c tܧng chn cha v Hng V (Ty S B Vng) ch c tܧng mo mt v tܧng lng ly m thi.

S thc th Hng V c tܧng lm vua cn Lu Bang cha h c tܧng chn cha ...)

195) Bnh lun Hn S Tranh Hng: Lu Bang git hi cng thn, do nh Hn phi triu cng Hung N 150 nm, triu chnh nghing nga hn 20 nm v nh Hn sut b dit bi tay ... L hu

( Git hi cng thn l v o c , khng nhng th, rt nguy him cho nܧc nh v triu i. Bi vit ny bn v ci tai hi ca s git hi cng thn bng cch din t nhng hu qu ca s vic Lu Bang git hi Hn Tn, Anh B , Bnh Vit: nh Hn phi triu cng Hung N 150 nm, triu chnh nghing nga hn 20 nm v nh Hn sut b dit bi tay ... L hu. Nu git hi cng thn th nܧc nh nghing nga ! Hin nhin l nh vy : nܧc nh khng c nhn ti gi gn bin cng v cai qun vic chnh tr. Trܩng hp nh Hn ca Lu Bang cn t hi hn : nܧc ln m phi triu cng Hung N nh nht v L hu chuyn quyn sut dit ܮc nh Hn )

 

205) Nguyt t loan cung bt x nhn 3

( Lun Anh-hng 3 )

 

( Bi Lun Anh-hng ny tip tc vi cc tit mc

_-Li bn thm v ng Thc Lng Ngt v b Nhan Trng Ti

_-Li bn thm v Khng T

Nhng li bn thm ny ni v mt s iu khng ܮc cc s gia Nj ljn. Sau bn v

_-Thܮng Hu L Khi : c kim nj nht v-tܧng Anh-hng !

_-Tiu H chng Anh-hng

_-Trng Lng chng cng thnh thn thoi, chng thnh cng v chng Anh-hng

Tit mc cui (Trng Lng chng phi l Tܧng Quc l tܪng, chng cng thnh thn thoi, chng thnh cng v chng Anh-hng), ti bn ljn ngay t lc bt u Trang Nh ny, y ch ni v vn NJ thit yu : mc ch Trng Lng (Khi phc nܧc Hn), Trng Lng tu tin Nj lnh i nn ... )

 

218) Bnh lun ng Chu Lit Quc : Thnh c Thn cht v c ... min t bi !

(Bi Bnh lun ng Chu Lit Quc  ny ch ra rng Thnh c Thn c chp nhng l Anh-hng , tht ng thng ! Trong bi, ti ni ra mt s kin k l , rng tht ra, Thnh c Thn cht v c ... min t bi ! )

 

222) Bnh lun Hn S Tranh Hng: Lu Bang git hi cng thn 2 (do nh Hn phi triu cng Hung N 150 nm, triu chnh nghing nga hn 20 nm v nh Hn sut b dit bi tay ... L hu)

( Bi vit ny tip tc ni ljn ci tai hi ca s vic Lu Bang git hi cng thn,  Lu Bang git hi cng thn v to nn mt cng thn mi : L hu. L hu (187-180 trTL) : ti Ƕc ph nhn tm , dm , chuyn quyn , git hi t nht 3 ngܩi con trai ca Lu Bang v  i phong dng h L do triu chnh nh Hn nghing nga hn 20 nm v nh Hn sut b dit bi tay ... L hu. )

 

230) Hn S Tranh Hng: Lu Bang hi Hn Tn (khanh gii th), c sao li b trm bt ??? Hn Tn l ra phi tr li cu hi ny nh th no ???

( Khi mun vic th th, Lu Bang c hi Hn Tn v ti nng ca cc tܧng v ca chnh ... Lu Bang v Hn Tn. Hn Tn ni B h chng qua ch cm ܮc mܩi vn qun cn ring ng (Hn Tn) th cng nhiu cng tt ; Lu Bang c cܩi : th sao khanh li b trm bt ??? Hn Tn tr li di dt, rt di dt ; Hn Tn l ra phi tr li Lu Bang nh th no ??? Bi ny a ra p n cho cu hi ny )

 

 

*

*

TrangNh LAnhCh www.LeAnhChi.com

Mc Lc Vua L Thi T gii hn Gia Ct Lܮng

Mc Lc Vua L Thi T khng h git hi cng thn

Mc Lc Vua L Thi T l thnh vng

Mc Lc i Vit S K Ton Th l quc s nh Trnh

 

Mc Lc Th v Vua L Thi T

Mc Lc Th Tnh

Mc Lc Th N cܩi

Mc Lc Danh Tܧng ca vua L Thi T

Mc Lc Lu Nhn Ch

Mc Lc Nguyn Tri

Mc Lc Trn Nguyn Hn

 

Mc Lc Tam Quc

Mc Lc Trng Triu

Mc Lc Ph n L Chi vin

Mc Lc Tn Qun Cng

Mc Lc Nhng sai lm ca Trn Trng Kim trong VNSL

Mc Lc nh thܮng hu

-------------------------------------------------------------

* VitS, Vn 1 * VitS, Vn 2 * VitS, Vn 3 * Th *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * Bi mi LAnhCh * Bi mi Kin Tnh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mc Lc * Ni kt Pht Php * L Gia * Ni kt Vn Hc * Bi Xa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Lin Kt TrangNh Kin Tnh:

* Trang Chnh * M c L c * on Lun * Th *Bi mi Kin Tnh *