*** Hộp Thư ***

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

******* ********* *******

Liên Lạc : xin gi đin thư v     thaytanh@gmail.com

 

Điện thư xin viết bằng VIQR hoặc Unicode (Verdana,Times New Roman, vv)

Hồ sơ đính kèm (attached files) xin viết bằng Unicode (Times New Roman) hoặc VPS.

 

Đă từ lâu, tôi có vấn đề : Không có th́ giờ trả lời các điện thư ; đó là v́ lư do tuổi tác và sức khoẻ. Nếu ráng trả lời các điện thư, th́ không có th́ giờ viết bài. Nhất là đầu năm nay (2014), tôi bị bệnh rất nặng, nằm nhà thương hơn 4 tháng ...

V́ vậy, cho cả hai Trang Nhà (Kiến Tánh và TN LêAnhChí), tôi đành tiếp tục không trả lời các điện thư , trong một thời gian không hạn định. Xin lỗi nhé ! Tuy nhiên , nếu có đạo hữu/bạn đọc nào có câu hỏi mà tôi có thể khuếch trương ra thành một bài đoản luận, th́ tôi sẽ viết thành một đoản luận, gọi là gián tiếp trả lời ...

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

          Mục Lục Thơ Áo Dài

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

-----------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *