Bài Xưa 3.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

================

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 11-2007

 

Cập nhật đầu tháng 11-2007 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Ép Thơ

       Đón Thu

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

       Ức Trai Nguyễn Trăi vô tội ?

       Các ông Trạng không đỗ Trạng

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Ép Thơ : thất ngôn, 4 câu :

       Hôm nay ghép chữ lại thành thơ

 

b) Đón Thu : thơ tự do, 16 câu:

             Thu đến mơ màng,

       Giang hồ chẳng gánh lại quàng chia ly

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Ức Trai Nguyễn Trăi vô tội ?

 

I) Bị tru di bởi Thái hậu và triều đ́nh

II) Tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ)

III) Không cần biết Nguyễn Trăi có ư giết vua hay không

IV) Nguyễn Trăi : kế giá họa Giang Đông ?

V) Nguyễn Trăi vô tội nhưng khó ḷng thoát tội

VI) Tru di là quá nặng

VII) Nếu đem ra xử thời nay . . .

VIII) Ḷng Ức Trai như sao Khuê ???

IX) Chú Thích : nếu‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư) là đúng

 

Bài này tôi viết theo ‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư). V́ nhà Mạc nhà Trịnh sửa, thêm bớt ĐVSKTT, có thể nhiều sự kiện của vụ án này đă bị đục bỏ.

Nghi vấn: Lê Thái Tông háo sắc; điều này chắc chắn là đúng. Thế nhưng , Lê Thái Tông có thể háo sắc đến mức cướp vợ của Ức Trai Nguyễn Trăi không ? _Tôi nghĩ là không ! nếu ta căn cứ vào lời phê của sử quan Vũ Quỳnh về ông vua trẻ này.

 

Bởi thế,

nếu

_‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư) là đúng

th́

_Tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ)

 

Bằng không . . .

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Các ông Trạng không đỗ Trạng

 

I) Trạng Ăn Lê Như Hổ

II) Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

III) TrạngNgông Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh)

IV) Hội nguyên Lư Tải Đạo (Tam Tổ Huyền Quang)

 

 

e) Thêm Chú Thích sau vào hai bài

       Chức Tam Công triều Lê

       Trần Nguyên Hăn không thể tự ḿnh khởi nghiệp

 

Chú Thích 10-2007

 

Bài này , tôi viết theo ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư)

Sau đó, tôi quyết định rằng ĐVSKTT đă bị nhà Mạc, , nhà Trịnh sửa đổi, thêm bớt :

       Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

và ông Trần Nguyên Hăn chẳng được phong làm Tướng-quốc :

       Ông Trần Nguyên Hăn không h được vua phong làmớng Quốc !

       ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

 

Trước khi viết hai bài này, tôi bắt buộc phải kể các chức tước theo ĐVSKTT.

Bây giờ có thể nói khác ĐVSKTT, song phải đưa ra lư do.

 

 

g) Thêm Chú Thích sau vào bài

       Chức Tam Công triều Lê

 

Chú Thích10-2007

Khi vây Đông Đô (Thăng Long) , B́nh Định Vương dùng Tam Tư ( Tư Đồ, Tư Mă, Tư Không) để gia phong cho thiếu úy.

 

 

========================

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 10-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2007 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Một khung trời

      

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

       Nguyên soái Lưu Nhân Chú (triều Thái T)  1

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T )

 

       Lương Như Hộc Lương Nh Hốt

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Một khung trời : thơ tự do, 12 câu:

             Vẽ một khung trời

             Sắc hồng, sắc nhạt, sắc đơn côi  . . .

Đặc biệt là bài này tôi làm vào cuối năm 1974 và có đăng báo. Làm xong vài ngày th́ đăng báo liền, trên một tạp chí sinh viên ở Paris vào đầu năm 1975, với tựa đề là ‘Lời nghệ sĩ’ . . .

 

b) Mơ : thất ngôn, 4 câu :

             Tao ngộ t́nh thương ở bến mờ

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Nguyên soái Lưu Nhân Chú (triều Thái T)  1

 

I) Năm 1428, ông Lưu Nhân Chú được phong làm nguyên soái và đồng tể tướng

II) Làm Nguyên soái từ năm 1427

III) Gia thế : Chẳng phải người Thanh Hóa !

IV) Sư thừa ?

V) Dự hội thề Lũng nhai (1416)

VI) Công lao gian khổ 10 năm

VII) Đánh giặc ở Bồ Đằng, Khả Lưu, năm Giáp Th́n

VIII) Đánh vỡ thành Tây Đô , cho giặc . . . vỡ mật

IX) Kinh lược Trường Yên, Thiên Trường, Tân Hưng, Kiến Xương vv

                    [C̣n Tiếp]

 

 

V́ trong bài

Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

tôi có nói rằng ông Lưu Nhân Chú được phong làm nguyên soái và đồng tể tướng, nên tôi có bài viết này, với hai mục đích :

 

_ giới thiệu với độc giả, ông nguyên soái tài ba lỗi lạc này _v́ có lẽ phần đông độc giả không biết nguyên soái Lưu Nhân Chú là ai.

 

_ bài này là một phần của :

       Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân  trọng đăi công thần [3]

sẽ đăng sau.

 

Bài luận này , ngoài công lao tài ba của ông Lưu Nhân Chú , c̣n đưa ra một sự kiện : ông chẳng phải người Thanh Hóa !

Ông  Lưu Nhân Chú là quyền cao chức trọng nhất triều Thái T,chẳng phải người Thanh Hóa ! Bởi v́ Vua Thái T là bậc đại anh hùng, chẳng bao gi kỳ thị địa phương !

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Lương Như Hộc Lương Nh Hốt

 

I) Lương Như Hộc danh thần nhà

II) Lương Nh Hốt Việt gian, theo giặc Minh

III) Lương Như Hộc thám hoa, đi s Tàu, thi phẩm

IV) Lương Nh Hốt xúi quân Minh đánh vua

V) Lương Như Hộc, T ngh in

VI) Lương Nh Hốt kéo dài chiến tranh

VII) Lương Như Hộc thành hoàng

VIII) Lương Nh Hốt lại mưu phản, b giết

 

 

Lương Như Hộc Lương Nh Hốt cùng h, tên viết gần giống nhau, sống cách nhau mấy chục năm ; nên d lầm lẫn với nhau.

Cần phân biệt h  :

       Lương Như Hộcdanh thần nhà , công với dân tộc

       Lương Nh Hốt là Việt gian, theo giặc Minh, tội lớn với dân tộc

 

 

=============

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 10-2007

 

Cập nhật đầu tháng 10-2007 :

 

A) Bài Mới

 

Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

 

Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

I) Nhà Mạc và Trung Liệt Đại vương Việt sử Bị lăm . . .

II) Năm 1418, tướng quốc là Lê Thạch, gọi là B́nh Chương

III) Đại Việt ta quen gọi tướng quốc là B́nh Chương, tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

IV) Ông Phạm Vấn được phong  là B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, có chế văn hẳn ḥi và . . .

V) Ông Lưu Nhân Chú được phong  là B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, có chế văn hẳn ḥi và . . .

VI) Phó tể tướng là ông Lê Sát

VII) Ông Trần Nguyên Hăn không là tướng quốc : không hề được phong  là B́nh Chương và . . .

VIII) Ông Trần Nguyên Hăn không đủ công lao , tài năng để làm tướng quốc

IX) Ông Trần Nguyên Hăn chê vua Thái Tổ bạc đăi công thần . . .

X) Thật hợp lư khi Ông Phạm Vấn và ông Lê Sát làm phụ chính cho Thái Tông

XI) Vua Lê Thánh Tông cũng dùng ‘B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự’

XII) Cần tách rời Trần Nguyên Hăn và Nguyễn Trăi

 

BCQQTS= B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Bài viết này là một quả bom !

Dĩ nhiên là tôi có những bằng chứng chắc chắn vững vàng để quả quyết rằng :

       Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

Để dẫn nhập, tôi bật mí ra đây lư do tại sao tôi lại khám phá ra sự thực động trời này :

_Đại Việt ta quen gọi tướng quốc là B́nh Chương, tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

_Vua Lê Thái Tổ cũng gọi tể tướng là B́nh Chương !

Phải là B́nh Chương (Quân Quốc Trọng Sự) , th́ mới là ớng quốc hay  tớng hay thừaớng ! . . .

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

_( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

IX) Vấn đề 1: Ông Phạm Văn Xảo có bị oan hay không ?

X) Vấn đề 2: Ông Phạm Văn Xảo là ai??? _Không có sử gia nào biết!

XI) Đại Việt Thông Sử và vụ án TrầnNguyênHăn-PhạmVănXảo

XII) Hệ thống t́nh báo, gián điệp  của vua rất lợi hại

XIII) Điều kiện địa lư của sự liên hệ TrầnNguyênHăn-BếKhắcThiệu

XIV) Tổng kết lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo

       [C̣n tiếp]

 

Luận lư trong bài này có hai chặng :

1) Lư luận trên những điều người ta thường dùng khi nói về vụ án TrầnNguyênHăn-PhạmVănXảo

2) Dùng những thông tin Đại Việt Thông Sử

Tôi cũng nêu ra một sự kiện quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn : hệ thống t́nh báo, gián điệp  của vua rất lợi hại.

 

 

================

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 9-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 9-2007 :

 

A) Bài Mới .-

 

1) Thơ t́nh:

       Chiều hôm trước

 

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

       Người quốc sắc, kẻ thiên tài

       ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă )

       ( Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

 

       Danh là tiến-sĩ tênDự

 

       Trần Nguyên Hăn không thể tự  ḿnh khởi nghiệp

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. -

 

a) Chiều hôm trước: thơ tự do, 22 câu:

             Nàng đến thăm ta chiều hôm trước,

             Mưa tiêu điều nặng ướt bờ vai

                 Hỏi han ngắn ngủi một vài,

           Chuyện chưa dứt , canh dài đă cạn . . .

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Người quốc sắc, kẻ thiên tài

       ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă )

       ( Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

I) Thúy Kiều quốc sắc, Kim Trọng chẳng  thiên tài

II) Thúy Kiều quốc sắc, Từ Hải chẳng  thiên tài

III) Mỹ nhân th́ nhiều, anh hùng chẳng mấy ai

IV) Ngọc Hân công chúa, nữ sĩ , giai nhân

V) Uy quốc công phù Lê diệt Trịnh

VI) Vua Hiển Tông muốn gả Ngọc Hân công chúa cho Nguyễn Huệ

VII) Nguyễn Huệ định khước từ

VIII)Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă

IX) Nguyễn Huệ trúng tuyển!

X) Ngộ nhỡ Nguyễn Huệ không đối được?

XI) Anh hùng sánh giai nhân: cổ kim có một

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Danh là tiến-sĩ tên là Dự

I) Bùi Đ́nh Dự

II) Lê Đ́nh Dự

III)Mạc Đ́nh Dự

IV)Nguyễn Lệnh Dự

V) Nguyễn Dự triều Lê

VI) Nguyễn Dự triều Nguyễn

VII) Vũ Dự

VIII) Danh Dự nhất : Nguyễn Dự (triều Lê) và Lê Đ́nh Dự.

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Trần Nguyên Hăn không thể tự ḿnh khởi nghiệp

I) Ḍng dơi Trần Quang Khải

II) Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly

III) Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh

IV) Họ Trần nhưng mất ḷng dân

V) Không có lực lượng

VI) Trần Nguyên Hăn không thể tự ḿnh khởi nghiệp

VII) Lưu lạc giang hồ với Nguyễn Trăi

VIII) Yết kiến vua Lê ở Lỗi Giang với tên giả

IX) Danh tiếng tốt hoàn toàn nhờ vào việc pḥ tá Lê Thái Tổ

X) Độ lượng vua Lê

 

V́ Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, nhiều người thời nay cho rằng Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê là một hân hạnh lớn lao cho Lê Thái Tổ.

Sự thực th́ ngược lại, bởi v́ :

1) Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly

2) Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh

Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần nhưng ḍng dơi nhàTrần này không tốt !

Ngược lại, Vua Lê Thái Tổ có Độ Lượng lớn lao. . .

 

 

==============

 

Bài Xưa .-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------