Bài Xưa 2.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

Cập nhật đầu tháng 9-2007

 

Cập nhật đầu tháng 9-2007, Trang Nhà Lê Anh Chí có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .-

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

       Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân, trọng đăi công thần [1]

 

       Tên hiệu và tên thụy

 

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

 

       Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [1]

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

I) Vua Lê giết bao nhiêu công thần ? _Một !  Phạm Văn Xảo

II) ĐVSKTT, lời bàn của sử thần: Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân

III) ĐVSKTT, lời bàn (khuyết danh): Vua Lê Thái Tổ hiếu sát

IV) ĐVSKTT, lời bàn (khuyết danh) là của ai ?

V) ĐVSKTT, Quyển 10: nhà Mạc sửa , thêm bớt

VI) Vài truyền thuyết về vua Lê, do nhà Mạc dựng lên

VII) ĐVSKTT, Quyển 10: chúa Trịnh sửa, thêm lời bàn

VIII) ĐVSKTT, Quyển 10: sử thần Lê Trung Hưng không đề tên tác giả

 [ C̣n tiếp ]

 

Bài này khá dài. Phần 1 biện luận nhiều về ĐVSKTT, Quyển 10.

Vụ án Phạm Văn Xảo cũng chưa biện luận xong. Sẽ tiếp tục ở phần 2.

Cần nói rằng không phải chỉ ĐVSKTT, Quyển 10 là bị nhà Mạc nhà Trịnh sửa , thêm bớt ; nhưng quyển này bị sửa nhiều nhất.

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Tên hiệu và tên thụy

 

I) Định nghĩa

II) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Gia phả

III) Nghĩa sĩ Lê Lai

IV) Tĩnh Quốc Công Lê Niệm (cháu nội Nghĩa sĩ Lê Lai )

V) Hồng Hà nữ sĩ

VI) Trúc Hiên Lê Đ́nh Diên

VII) Trạng Quỳnh hiệu là Điệp Hiên

VIII) Dông Dă Tiều Phạm Đ́nh Hổ

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

       (ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư)

I) ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên là một cuốn sử chép tay

II) Soạn giả là sử quan nhà Trần, Lê; nhà Mạc nhà Trịnh sửa, thêm bớt

III) ĐVSKTT bản in Chánh Ḥa, nhà Mạc nhà Trịnh đă sửa, thêm bớt, sử thần là quan của chúa Trịnh

IV) Đoạn sử về cái chết của Lê Anh Tông (1573)

V) Đoạn sử về cái chết của  Lê Kính Tông (1619)

VI) Đoạn sử Lê Thần Tông

VII) Chúa Trịnh bao giờ cũng có lư

VIII)) ĐVSKTT quyển 10 của Ngô Sĩ Liên : nhà Mạc nhà Trịnh sửa, thêm bớt

IX) ĐVSKTT là quốc sử của nhà Trịnh

 

 

================

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2007, Trang Nhà www.LeAnhChi.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

       Tiếng Thác

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

       Đỗ tiến-sĩ tên là Bạt Tụy

       Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

 

a) Tiếng Thác : thơ tự do, 12 câu:

             Tôi thích nghe Tiếng Thác,

             Khi vận đời u ám

             Khi sầu đời man mác . . .

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng

II) Tướng Việt Vương Câu Tiễn

III) Tướng vua Lê Thái Tổ

IV) Tướng vua Lê không giống Câu Tiễn

V) Hành động vua Lê khác Câu Tiễn

VI) Tướng mũi của vua Lê: đại nạn năm 49, 50 tuổi

VII) Trần Nguyên Hăn phê b́nh sai tướng của vua : phạm tội khi quân

VIII) Sai lầm của sử gia và người đọc sử : cả tin

IX) Đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn !

X) Điểm son của Trần Nguyên Hăn: không kháng cự và tự tử

XI) Vua Lê không có tru di tam tộc, không có giết Trần Nguyên Hăn

XII) Nguyễn Trăi vẫn được tin dùng

XIII) Thánh ư của vị minh quân trẻ tuổi Lê Nhân Tông

XIV) Con thứ của Trần Nguyên Hăn làm quan to và lâu dài

XV) Độ lượng của vua Lê: không tru diệt con cháu nhà Trần

XVI) Vua Lê mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !

XVII) C̣n nhiều phê b́nh sai lầm về vua Lê, vị đại anh hùng . . .

 

Bài luận này là bài đầu tiên trong loạt bài tôi minh oan cho vua Lê, vị đại anh hùng . . .

Từ mấy mươi năm nay, tôi rất bất b́nh kh́ đọc những lời sách vở, báo chí, thiên hạ chưởi bới vua Lê . Họ chưởi vua thậm tệ ; cứ như vua Lê là kẻ thù của dân tộc không bằng !

Tất cả đều bắt nguồn từ việc Trần Nguyên Hăn coi tướng sai.

Và sai lầm của sử gia và người đọc sử: cả tin. Tin ǵ ? _Tin việc coi tướng và cứ tin đại rằng Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng !

Tôi sẽ chứng minh : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai.

Và đưa ra một sự kiện hiển nhiên : Đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn ! (tội mưu phản) . . .

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Đỗ tiến-sĩ tên là Bạt Tụy

 

I) Dương Bạt Tụy

II) Đinh Bạt Tụy

III) Nguyễn Bạt Tụy

IV) Vũ Bạt Tụy

V) Xứng danh Bạt Tụy : ông Đinh.

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

 

I) Danh tướng Đinh Lễ là cháu gọi Thái Tổ bằng cậu

II) Một ngh́n gia đinh thành quân lính và tướng sĩ

III) Danh tướng Lê Lễ là gia thần nối đời của nhà Thái TổI

IV) Danh tướng Đinh Lễ chết v́ khinh địch

V) Danh tướng Lê Lễ , công thần thứ 12

VI) T́nh nghĩa của Thái Tổ

VII) Lê Lễ hơn Thái Tổ 17 tuổi

VIII) Huấn luyện gia đinh thành đại tướng

 

Trong bài luận này, tôi chứng minh rằng ông Đinh Lễ và Lê Lễ, danh tướng nhà Lê, là hai người khác nhau.

Nhân dịp nói đến hai tướng yêu này của vua Lê, tôi có cơ hội nói đến t́nh nghĩa lớn lao của Vua, vị đại anh hùng.

  nói đến Ông Lê Học, người anh trưởng của vua , người đào tạo nên vua Lê ,  ông Lê Lễ và . . .

 

 

=============

 

Cập nhật đầu tháng 8-2007

 

Cập nhật đầu tháng 8-2007, Trang Nhà www.LeAnhChi.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

       Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

 

       Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

 

       Mấy bồ chữ của Cao Bá Quát

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

 

       Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

I) Lược Sử và nghi án

II) Nữ sĩ có quí tướng : nốt ruồi trong lông mày

III) Giả thuyết 1: họ Đoàn

IV) Giả thuyết 2: họ Nguyễn (em Tiến-sĩ Nguyễn Trác Luân)

V) Giả thuyết 3: họ Lê ( họ gốc)

VI) Giả thuyết 4: họ Lê ( họ cha nuôi, Thừa tướng Lê Anh Tuấn)

VII) Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

VIII) Thực ra nữ sĩ tên là Lê Anh thị Chí !

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

 

       Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

I) Hồng Hà nữ sĩ , vài ứng đối

II) Hồng Hà nữ sĩ, "Da trắng vỗ b́ bạch"

III) Hồng Hà nữ sĩ, câu đối Song Song

IV) Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

 

       Mấy bồ chữ của Cao Bá Quát

I) Lược Sử

II) Lời tuyên bố cao ngạo

III) Cái SAI của Cao Bá Quát

IV) Chẳng phải tuyệt thế thông minh

V) Hay chữ không có nghĩa là giỏi kinh luân

VI) Phải tu học, tu luyện

VII) Vô Sở Đắc , một đặc điểm của Thiền Tông

VIII) Đắc Vô Sở Đắc : phải tu luyện

 

 

=====================

 

Cập nhật 17 tháng 7-2007

 

Cập nhật ngày 17 tháng 7-2007, Trang Nhà www.LeAnhChi.com có bài mới sau :

 

Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

 

Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

 

I) Câu đối tương tợ : "Cô Miên ngủ một ḿnh"

II) Hồng Hà nữ sĩ ra câu đối "Da trắng vỗ b́ bạch"

III) Có người đối lại : "Trời xanh màu thanh thiên"

IV) Nguyễn Tài Cẩn đối lại: " Rừng sâu mưa lâm thâm "

V) Tôi đối lại 1

VI) Tôi đối lại 2

VII) Tôi đối lại 3

VIII) Tôi đối lại 4

IX) Tôi ra câu đối : "Kiến c̣m ḅ lom khom"

 

=========

 

Bài Xưa .-

 

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 1

 

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------