Ức Trai Nguyễn Trăi vô tội ?

 

                     Lê Anh Chí

 

__________________________________________

 

Dàn Bài :

I) Bị tru di bởi Thái hậu và triều đ́nh

II) Tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ)

III) Không cần biết Nguyễn Trăi có ư giết vua hay không

IV) Nguyễn Trăi : kế giá họa Giang Đông ?

V) Nguyễn Trăi vô tội nhưng khó ḷng thoát tội

VI) Tru di là quá nặng

VII) Nếu đem ra xử thời nay . . .

VIII) Ḷng Ức Trai như sao Khuê ???

IX) Chú Thích : nếu‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư) là đúng

__________________________________________

 

 

 

Bài này tôi viết theo ‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư). V́ nhà Mạc nhà Trịnh sửa, thêm bớt ĐVSKTT, có thể nhiều sự kiện của vụ án này đă bị đục bỏ.

Nghi vấn: Lê Thái Tông háo sắc; điều này chắc chắn là đúng. Thế nhưng , Lê Thái Tông có thể háo sắc đến mức cướp vợ của Ức Trai Nguyễn Trăi không ? _Tôi nghĩ là không ! nếu ta căn cứ vào lời phê của sử quan Vũ Quỳnh về ông vua trẻ này.

 

Bởi thế,

nếu

_‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư) là đúng

th́

_Tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ)

 

Bằng không . . .

 

 

 

I) Bị tru di bởi Thái hậu và triều đ́nh

Trích Đại Việt Sử Kư Toàn Thư:

{{ . . . Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng.  

Trước đây, vua thích v của Thừa ch Nguyễn Trăi là Nguyễn Th L, người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm L nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Đến khi đi tuần miền đông, xa giá v tớiờn Vải, Đại Lại, ven sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Th L rồi băng, các quan mật đưa v. Ngày mồng 6 v tới kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát táng. Mọi người đều nói là Nguyễn Th L giết vua.

Ngày 16, giết Hành khiển Nguyễn Trăi vNguyên Th L, bắt tội đến ba h.  }}

Xin nhắc : Nguyễn Trăi bị tru di bởi Thái hậu và triều đ́nh. Việc này không dính dáng ǵ đến vua Lê. Lê Nhân Tông lúc đó mới ba tuổi (tuổi ta).

 

 

II) Tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ)

 

Theo ư tôi, tội lỗi là ở vua Lê Thái Tông . Sau nữa là ở Nguyễn Thị Lộ, bà này có vẻ chịu vua, hoàn toàn không có ư chỉnh vua. Nếu nàng ta cương quyết chối từ, th́ chắc Thái Tông cũng chẳng dám cưỡng dâm.

 

Theo đạo lư Á Đông, th́ đây là điều đại tối kỵ : vua chiếm vợ của quan.

Ở nước ta và Tàu, phạm lỗi này, có thể mất nước đó !

Theo lẽ, nhà vua , trừ vài trường hợp đặc biệt, không được phép thấy mặt vợ quan, huống chi là thông dâm. Tôi đưa ra đây một trường hợp đặc biệt : khi Đinh Lễ mất, vua Thái Tổ phong cho năm người vợ của vị này chức Tông Cơ (mục đích để các quả phụ có bổng lộc) , với năm nàng này th́ chắc chắn vua đ̣i vào, ân cần trao chức, v́ họ là cháu dâu, người trong nhà (Đinh Lễ là cháu gọi vua bằng cậu). Ngoài ra, những năm đầu khởi nghĩa, tướng sĩ và quân lính mang vợ con theo ṭng chinh (nếu để ở nhà, có thể bị giặc Minh sát hại), nên vua quan cùng vợ con tướng, quân sĩ có gặp nhau lại là chuyện bắt buộc . C̣n Thái Tông th́ có cung điện đàng hoàng, phải tránh gần gũi vợ của quan.

 

Truyền thống Tây phương lại khác : đừng nói chi vua, một lănh chúa (‘lord’) cũng có quyền trên thân xác của đàn bà trong vùng. Ngày cưới trong vùng, tên chúa có quyền đ̣i "xài" cô dâu trong một đêm, rồi trao trả (hậu quả là anh chồng chưa làm chồng đă bị cắm sừng). Tục lệ này, bị xem là man rợ, theo đạo lư Á Đông .

 

Vậy th́, theo đạo lư Á Đông , tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ)

 

 

III) Không cần biết Nguyễn Trăi có ư giết vua hay không

 

Một khi đă quyết định rằng tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ) th́ ta không cần biết Nguyễn Trăi có ư giết vua hay không.

Một khi vua không ra vua, th́ ta có quyền không pḥ vua nữa (đạo lư Khổng Mạnh chính ra là như vậy). Ngày xưa, cuối đời nhà Thương, Hoàng Phi Hổ đă bỏ Trụ đầu Châu, v́ vua Trụ toan cưỡng dâm vợ ông (Hoàng phu nhân gieo ḿnh xuống lầu mà chết). Chẳng ai chê Hoàng Phi Hổ là bất trung hết.

 

 

IV) Nguyễn Trăi : kế giá họa Giang Đông ?

 

Trích Đại Việt Sử Kư Toàn Thư:

{{  Tháng 9, ngày 9, giết bọn hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng, khi Nguyễn Trăi sắp b hành h́nh  nói là hối không nghe lời của Thắng Phúc.  }}

 

Nguyễn Trăi đă thi hành kế giá họa Giang Đông ? Có lẽ ông đă nói vậy để di họa cho hai hoạn quan.

 

 

V) Nguyễn Trăi vô tội nhưng khó ḷng thoát tội

 

Nhiều người thời nay, phê b́nh chuyện này, chưởi bới triều đ́nh nhà Lê , lúc đó, không tiếc lời. Tôi e rằng nếu họ làm quan tḥi đó, có thể họ quyết định xử tử h́nh Nguyễn Trăi ! Thời nay, đọc chuyện người xưa là một chuyện ; khi đụng chuyện, quyết định ra sao lại là chuyện khác. Thời nay, người đời được học, được’nhồi sọ’ rằng Nguyễn Trăi vô tội, th́ họ chưởi bới người xưa ; nếu họ làm quan khi đó, trước linh cữu Hoàng đế mới mất, th́ họ sẽ nghĩ : Nguyễn Thị Lộ giết vua vậy th́ Nguyễn Trăi giết vua !

 

Dĩ nhiên , cũng có người nghĩ rằng vua Lê Thái Tông và Nguyễn Thị Lộ là gian phu dâm phụ, nhưng chẳng có vị nào , dù cương trực đến đâu, dám chưởi vua ḿnh là gian phu, trước linh cữu Hoàng đế mới mất. Mà nếu không t́m cách khéo léo nói điều đó ra, th́ làm sao cho Nguyễn Trăi vào trường hợp giảm khinh ?

 

Xét tâm lư của chế độ quân chủ ngày xưa, th́ Nguyễn Trăi đành phải chết mà thôi !

 

Lúc ấy, chỉ có một người có thể cứu được Nguyễn Trăi , đó là tự quân ! Tự quân chỉ cần tuyên bố là Thị Lộ chủ động tất cà và Nguyễn Trăi , bậc công thần và trung thần, vô tội ; thế là xong ! Xui cho Nguyễn Trăi là tự quân Lê Nhân Tông lúc đó mới ba tuổi .

 

Nguyễn Trăi vô tội nhưng khó ḷng thoát tội.

 

 

VI) Tru di là quá nặng

 

Tru di , theo luật ta và Tàu thời xưa, th́ gần như là tất nhiên vậy _trong trường hợp này. Nhưng với triều Lê th́ là quá nặng ; trong các công thần nhà Lê , chỉ một ḿnh ông bị tru di tam tộc. ( Các vua Lê đều xử rằng công thần mà phạm tội chết th́ bị tịch biên gia sản, con cháu không bị giết ).

 

Nhắc lại: Nguyễn Trăi bị tru di bởi Thái hậu và triều đ́nh, chẳng phải bởi vua Lê.

 

 

VII) Nếu đem ra xử thời nay . . .

 

Nếu đem ra xử thời nay , th́ ông Nguyễn Trăi có thoát nạn tử h́nh không ? _Tôi nghĩ rằng khó thoát !

Bởi v́ xu hướng của người ta là muốn trả thù và kết án ‘có tội ‘ mà không nghĩ lại xem bị can có thể bị oan hay không.

 

Như bên Mỹ hiện tại , nhiều người được xem là oan, mà vẫn đang chờ ngày ‘đền tội’. Bên Pháp, cách đây 30 năm, có người bị lên đoạn đầu đài ; mà bây giờ hầu hết mọi người đều nghĩ là oan (Vụ án Chiếc Áo Lạnh Màu Đỏ). Thế kỷ thứ 20, số người bị xử tử Oan ở các nước tiền tiến không hiếm.

Bởi v́ con người ta cứ muốn xử tử để trả thù cho hả !

 

Cho nên Nguyễn Trăi thiệt là Xui Tận Mạng. Xui v́ Nguyễn Thị Lộ lẳng lơ khoái ông vua trẻ. Nếu vợ lẽ ông Trăi là người tiết-phụ th́ đă không có chuyện !

 

 

VII) Ḷng Ức Trai như sao Khuê ???

 

Vua Thánh Tông có nói : Ḷng Ức Trai như sao Khuê . Điều này đúng không ?

 

Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn nói ngược lại :

{{ Lời phê - Đời Thái Tông, vua th́ buông tuồng, bầy tôi th́ chuyên quyền. Trăi nếu là người hiền, th́ nên sớm liệu rút lui, ẩn náu tung tích đ cho danh tiếng được toàn vẹn. Thế lại đi đón trước ng giá, th lỏng cho v làm việc hoang dâm, liêm s. Vậy th́ cái v tru di cũng là t Trăi chuốc lấy. Như thế sao được gọi là người hiền? }}

 

Lời phê này thiệt quá ngặt nghèo ! Trường hợp Nguyễn Trăi khác với Hoàng Phi Hổ. Hoàng phu nhân gieo ḿnh xuống lầu mà chết ; Thi Lộ lẳng lơ, khoái ông vua trẻ, trước t́nh cảnh đó th́ người đàn ông chỉ có cách là . . . cười trừ thôi !

C̣n đời Thái Tông, Sát chuyên quyền thật, nhưng trong triều việc chính khnói là tạm được. Ông Sát ganh ghét là đối với những người chức v tớng như Lưu Nhân Chú ; c̣n đối với ông Ức Trai th́ khác. Chính ông Sát đă đ ngh Nguyễn Trăi giảng sách cho vua (mà Thái Tông lười, không chịu). Đọc những lời đối đáp giữa quan Phụ Chính và Nguyễn Trăi khi họ bất đồng ư kiến, th́ ta thấy không khí triều đ́nh cũng dễ thở , và hai người kính trọng lẫn nhau (Người nước ta trọng văn học, ông Lê Sát vơ biền nhưng cũng trọng kẻ đỗ tiến sĩ). Đời Thái Tông,Nguyễn Trăi ở trong triều cũng giúp ích được nhiều !

Vả lại, khi vụ án này xảy ra th́ ông Nguyễn Trăi đă về hưu. Không thể trách ông chẳng rút lui !

 

C̣n ḷng Ức Trai như sao Khuê ? _Tôi không chắc là như vậy đâu !

Tuy nhiên , như đă nói ở trên, đối với tôi, tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ) th́ ta không cần biết Nguyễn Trăi có ư giết vua hay không.

Riêng có điểm này là điểm son của ông Nguyễn Trăi: ông trung thành với vua Thái Tổ và đối với vua Thái Tổ một ḷng kính ngưỡng. Trong khi Trần Nguyên Hăn chê bai vua, ví vua với Câu Tiễn, th́ Nguyễn Trăi bảo rằng Câu Tiễn trong muôn một không thể nào sánh được với vua Lê.

 

Điểm son của Ức Trai Nguyễn Trăi !

 

 

IX) Chú Thích : nếu‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư) là đúng

 

Bài này tôi viết theo ‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư). V́ nhà Mạc nhà Trịnh sửa, thêm bớt ĐVSKTT, có thể nhiều sự kiện của vụ án này đă bị đục bỏ.

Nghi vấn: Lê Thái Tông háo sắc; điều này chắc chắn là đúng. Thế nhưng , Lê Thái Tông có thể háo sắc đến mức cướp vợ của Ức Trai Nguyễn Trăi không ? _Tôi nghĩ là không ! nếu ta căn cứ vào lời phê của sử quan Vũ Quỳnh về ông vua trẻ này.

 

Bởi thế,

nếu

_‘‘sự kiện’’ chép trong ĐVSKTT (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư) là đúng

th́

_Tội lỗi ở vua Lê Thái Tông (và Nguyễn Thị Lộ)

 

Bằng không, ta có thể căn cứ vào sự kiện :

_vua Nhân tông và Thánh tông nghĩ rằng Ức Trai Nguyễn Trăi vô tội

mà đề quyết rằngỨc Trai Nguyễn Trăi vô tội.

( Lưu ư :

_vua Nhân tông chỉ đại xá

_vua Thánh tông truy tặng ông tứơc Tế-văn hầu.

Riêng Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê  Thánh tông truy tặng chức tước . Nghĩa là, ông Trần Nguyên Hăn vẫn bị xem là kẻ có tội. )

 

Trong trường hợp này, những phần I) đến VIII) của bài này phải bị xóa bỏ ; ta phải nói rằng Lê Thái Tông háo sắc nhưng vẫn là minh quân và tội lỗi là ở những tên tay sai cho nhà Mạc nhà Trịnh đă sửa, thêm bớt ĐVSKTT !

 

 

Chú Thích 25-7-2009 :

Như có nói ở trên, nếu ta tin Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống th́ không hề có chuyện thông dâm giữa minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L . (Vũ Quỳnh nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn).

Từ khi viết bài này, tôi đă đọc đi lại ĐVSKTT, nhiều lần ; thỉnh thoảng trở lại đoạn văn tả sự cố Lệ Chi Viên , nơi Vua Lê Thái Tông th́nh ĺnh băng hà. Tôi không hi vọng t́m ra sự thật ǵ cho lắm ; bởi đoạn văn đó chứa đầy lời vu khống , th́ làm sao t́m ra sự thực ?

Cách đây khoảng hai tuần, khi đọc lại đoạn văn tả sự cố Lệ Chi Viên, tôi th́nh ĺnh thấy ra sự thật, nên có bài viết :

 

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *