Một khung trời

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Vẽ một khung trời

             Sắc hồng, sắc nhạt, sắc đơn côi

             Đan một tấm ḷng

             Hiểu trời hiểu đất, hiểu cả . . . thiên lôi

*

*

       Đem đố ai

       Hỏi cả trần ai

       Đố đến thiên đ́nh

*

*

             Ai biết vui buồn

             Ai hiểu trái ngang

             Ai đem tâm sự hàn huyên canh dài

*

*

       Th́ tôi xin tặng

       Một khung trời

*

             ( 1974 )

------------

Chú thích:

Đặc biệt là bài này tôi làm vào cuối năm 1974 và có đăng báo. Làm xong vài ngày th́ đăng báo liền, trên một tạp chí sinh viên ở Paris vào đầu năm 1975, với tựa đề là ‘Lời nghệ sĩ’

Năm 1976, tôi hoàn thành một tập thơ, nhưng chưa hề đăng bài nào của tập thơ này, lên báo, măi đến năm nay, mới đưa lên Trang Nhà này.

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------