Chuyện lạ 4 phương, thời xưa :

 Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu !

                         Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) ĐVSKTT viết về việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu

II) KĐVSTGCM viết về việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu

III) Nhận định của các sử gia thời xưa

IV) Chú Thích, Nhận xét

__________________________________________

Năm 1248, Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu. Sự việc này đă bị nhiều sử gia thời xưa chê cười ...

 

CMc = sách CMục = KĐVSTGCM =Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

NG = Nho-giáo, Trần Trọng Kim

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) ĐVSKTT viết về việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu

 

=== === ===Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Mậu Thân , [Thiên Ứng Chính B́nh] năm thứ 17 [1248], (Tống Thuần Hựu năm thứ 8). Mùa xuân, tháng giêng, đổi miếu hiệu của Huy Tông gọi là Thái Tổ, Thọ Lăng gọi là Huy Lăng.

Tháng 3, lệnh các lộ đắp đê pḥng lụt, gọi là để quai vạc, từ đầu nguồn đến bờ biển, để ngăn nước lũ tràn ngập.

Đặt hà đê chánh phó sứ để quản đốc. Chỗ đắp th́ đo xem mất bao nhiêu ruộng đất của dân, theo giá trả lại tiền Đắp đê quai vạc là bắt đầu từ đó.

Mùa hạ, tháng 4, làm cầu Lâm Ba ở chùa Chân Giáo, qua hồ Ngoạn Thiềm, đến quán Thái Thanh cung Cảnh Linh, cực kỳ tráng lệ.

Tháng 6, hoàng hậu Thuận Thiên băng, truy tôn là Hiển Tử Thuận Thiên hoàng thái hậu.

Sai các nhà phong thủy đi xem khắp núi sông cả nước, chỗ nào có vượng khí đế vương th́ dùng phép thuật để trấn yểm, như các việc đào sông Bà Lễ đục núi Chiêu Bạc ở Thanh Hóa; c̣n lấp các khe ở kênh mở đường ngang dọc th́ nhiều không kể xiết. Đó là làm theo lời Trần Thủ Độ. === === ===

Chú Thích, Nhận xét :

Sử gia nhà Lê chính thống không xem việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu là quan trong , nên không phê b́nh ǵ

 

 

II) KĐVSTGCM viết về việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu

 

=== === === Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục :

Mậu Thân, năm thứ 17 (1248). (Tống, năm Thuần Hựu thứ 8).

Tháng giêng, mùa xuân. Truy tôn miếu hiệu  Huy Tông làm Thái tổ, đổi Thọ Lăng làm Huy Lăng.

Lời phê - Truy tôn không xứng đáng, dầu có cũng như không.

Tháng 3. Bắt đầu đắp đê Đỉnh Nhĩ .

Nhà vua hạ lệnh cho các lộ đắp đê tự đầu nguồn đến băi biển, để đề pḥng nước sông lên to, gọi là đê Đỉnh Nhĩ; đặt chức Hà đê chánh sứ và phó sứ để trông coi đốc thúc việc đắp đê. Nếu có chỗ nào đắp vào ruộng đất của dân, sẽ tính trả tiền lại. Việc đắp đê Đỉnh Nhĩ bắt đầu từ đây.

Lời phê - Một lần thất sách, để tai hại về sau không biết chừng nào!

Tháng 4, mùa hạ. Dựng cầu Lâm Ba

Dựng cầu ở chùa Chân Giáo. Cầu bắc qua ao Ngoạn Thiềm đến cung Cảnh Linh và quán Thái Thanh, gọi là cầu Lâm Ba.

Tháng 6. Hoàng hậu Lư thị mất, truy tôn là Hiển Từ Hoàng Thái hậu.

Lời bàn của Nguyễn Nghiễm - Hoàng hậu Lư Thị nguyên là vợ An Sinh vương Liễu, Thái Tông nhân khi Lư thị đă có thai, cướp lấy làm vợ ḿnh, như thế đă thương luân bội lư lắm rồi, lúc mất lại tôn là Thái hậu, th́ c̣n có nghĩa lư ǵ? Có lẽ sau này Thái Tông lên nối ngôi vua, mới truy tôn Lư Thị là mẹ đẻ của ḿnh, mà nhà làm sử đem chép lầm ở đây, cũng chưa biết chừng. Nếu không thế th́ cướp chị dâu làm vợ, tôn vợ lên như mẹ, lại c̣n có nhân đạo ǵ nữa ư?

Lời bàn của Ngô [Th́] Sĩ - Cả một đời nhà Trần vẫn gọi là đời không có nghi lễ. Việc truy tôn Lư hậu làm Hoàng Thái hậu dễ thường cũng có; hành động sai lầm như vậy, thật đáng chê cười!

Sai thuật sĩ đi trấn yểm các núi sông.

Thủ Độ sai những người tinh nghề phong thủy xem xét núi sông === === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) Truy tôn miếu hiệu  Huy Tông làm Thái tổ

Huy Tông là miếu hiệu Trần Thừa, thân phụ Trần Thái Tông. Ở đây, truy tôn Huy Tông làm Thái tổ , là có ư nói (dối) rằng nhà Trần là do Trần Thừa lập nên

b) Lời phê là Lời phê của vua Tự Đức. Tự Đức nói "Truy tôn không xứng đáng". Đúng !

c) "sau này Thái Tông lên nối ngôi vua" : câu này in sai , hiển nhiên là

       "sau này Thánh Tông lên nối ngôi vua" !

d) nhân đạo : ở đây có nghĩa là đạo làm người, chớ chẳng phải nghĩa thường dùng :

       ḷng nhân đạo  = ḷng nhân = ḷng nhân từ

Hai chữ nhân (nhân từ, người) viết khác nhau trong chữ Hán, nên chữ ‘nhân đạo’ ở đây viết theo chữ Hán, không bị hiểu lầm

 

 

III) Nhận định của các sử gia thời xưa

Ta thấy rằng theo hai phần trên (I và II) :

a) sử gia nhà Lê chính thống không xem việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu là quan trong , nên không phê b́nh ǵ

b) sử gia nhà Lê Trung Hưng xem việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu là không phải đạo :

-Nguyễn Nghiễm chê rằng chẳng phải đạo làm người

-Ngô Th́ Sĩ nói : thật đáng chê cười !

c) các sử gia thời Nguyễn : KĐVSTGCM trích Lời bàn của Nguyễn  Nghiễm và của Ngô Th́ Sĩ mà không phê b́nh thêm, tức là họ đồng ư với Nguyễn Nghiễm và Ngô Th́ Sĩ.

 

 

IV) Chú Thích, Nhận xét

Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu dĩ nhiên là không đúng, dĩ nhiên là sai lầm! (Lúc ấy (năm 1248), Trần Thái Tông c̣n làm vua, chưa làm Thái Thượng Hoàng)

Nhưng tôi nghĩ rằng Trần Thái Tông chỉ muốn tăng vợ thêm một cấp, v́ truy tặng th́ phải tặng chức cao hơn, nên cho vợ từ Hoàng hậu lên làm Hoàng Thái hậu, vậy thôi ! Vua không để ư rằng, vô h́nh chung, đă tôn vợ lên như mẹ, như Nguyễn Nghiễm đă đánh giá !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *