Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

( Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 2 )

 

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân

II) Án tử h́nh phải xử  ở Triều đ́nh

III) Triều đ́nh không có xử án ông Lê Ngân

IV) Vua Lê Thái Tông có xử tội tên phù thủy (xử nhẹ)

V) Vua Lê Thái Tông nhân từ hơn Bá Vương ...

VI) Vua Lê Thái Tông chỉ giáng bà Nhật Lệ xuống chức Tư dung

VII) Vụ Lê Tông Nho thời Thái Ḥa

VIII) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành ...

IX) Kết : Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

X) Cần nghi ngờ ĐVSKTT

__________________________________________

 

Trong bài trước (183: Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành) tôi có ngỏ ư ngạc nhiên rằng một vị vua ‘đức như vua Thuấn’ lại có thể bức tử ông Lê Ngân v́ một tội nhỏ, từ lúc đó, tôi đă đọc lại nhiều lần đoạn văn của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư nói về vụ án đó, và đi đến kết luận rằng Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân. Bài này đưa ra những lư do tại sao tôi có thể quả quyết như vậy

 

Bài 1:

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

(Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành . Đối với lịch sử, cần xác định điều này, v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh , vu khống rằng vua bức tử Lê Ngân v́ ông thờ Phật Quan Âm trong nhà. Thật là lời vu khống rất quái đản : thờ Phật Quan Âm th́ có tội lỗi ǵ đâu, nhất là chính Vua Lê Thái Tông cũng thờ Phật Quan Âm  ...)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV = Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

      

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân

 

=== === ĐVSKTT (tr 401):

...Có người cáo giác Đại đô đốc Lê Ngân th Pht Quan Âm trong nhà để cu mong cho con gái ḿnh là Hu phi được vua yêu. Vua ng ra ca Đông thành, sai Thái giám Đỗ Khuyn dn 50 vơ sĩ lc soát nhà Ngân, bt được tượng Pht và các th vàng bc, tơ la. Ngày hôm sau, Ngân vào chu, b mũ ra để t ti. Vua sai bt nô t́ nhà Ngân để tra hi.

Tháng 12, ngày mng 1, ly Nhp ni tư mă hành quân tng qun Lê Khôi làm Nhp ni tư mă tham tri chính s tri Tây đạo chư v quân s.

Lê Ngân trút mũ tâu rng:

"Trước kia thn theo khi nghĩa Lam Kinh, nay thn cũng nhiu bnh, thy bói bo là trong ch nhà thn , trước đây có miếu th Pht, v́ để ô uế, nên xy ra tai ha. Cho nên thn làm li để th cúng. Nhưng v́ người v l đă b b ca thn là Nguyn th và người v l ca Lê Sát là Trn th đă ban cho thn, c hai đứa đều thù oán thn, cùng vi đứa gia nô điêu ngoa ca thn thêu dt bày đặt cho ra chuyn đó. Tiên đế biết rơ ḷng thn, thường vn ưu ái bao dung. Nay gân sc ca thn đă mi mt lm ri, xin được cho v quê để sng hết tui tàn c̣n li. Nếu nghe nhng người xung quanh mà tra tn người nhà ca thn, khi b đánh đau quá, nht định chúng s khai khác đi, th́ thân thn s không gi

được, xin b h nghĩ li cho".

Phát lương quân doanh Gia Hưng để trn quan Gia Hưng cho dân vay ăn. Trước kia, khi Thái T đi đánh châu Phc L, sai vn chuyn lương thc đến ct gi quân doanh Gia Hưng. Đến đây, Tuyên úy đại s trn Gia Hưng Lê Dao tâu là c kho cha và lương thc đều b mc hng, xin đưa chuyn v Đông Kinh. Trung tha Bùi Cm H tâu:

"Cha lương nơi biên gii thc là phép hay, chuyn v Đông Kinh s cũng không tin".

Vua nghe theo, nên có lnh này

Ra lnh cho người Minh phi mc qun áo người Kinh và ct tóc ngn.

Đốc sut dân chúng năm đạo đào các kênh.

Giáng Hu phi Nht L, con gái Lê Ngân làm Tư dung. M đồng Nguyn th b đày ra châu xa. Thy phù thy Trn Văn Phương b đồ làm lính phường nuôi voi.

Ly Chính s vin đồng tham ngh Nguyn Khâm làm An ph s Din Châu, Trn ph s châu Phc L là Lê Ngn làm Tri châu Qu Châu, Lê Khôi làm Trn ph s l Ngh An.

Truy tôn Cung T Quang Mc hoàng hu là Hoàng thái hu === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a)Trong đọan văn trên, ta thấy rằng

     ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân, không hề nói như thế !

b)không những thế, tôi đă đọc kỹ , đọan văn tiếp theo , đến thời kỳ đầu năm sau, vẫn thấy rằng

     ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân, không hề nói như thế !

ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân ; điều này có nghĩa là Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân 

 

c)Như đă nói ở bài trước, câu

Thy phù thy Trn Văn Phương b đồ làm lính phường nuôi voi.

Cho thấy rằng ông Lê Ngân bị tội v́ mướn tên phù thy Trn Văn Phương làm phép, chớ chẳng phải v́ th Pht Quan Âm trong nhà !

 

d)Có thói quen của ĐVSKTT : cứ cái ǵ tốt cho vua Lê th́ đục bỏ ! Ở đây, bọn họ đục bỏ  điều ǵ ? _-rằng Vua Lê Thái Tông đă bằng ḷng cho ông Lê Ngân về quê.

Không những thế,  ...

 

 

II) Án tử h́nh phải xử  ở Triều đ́nh

 

Không những thế,  không hề có vụ án Lê Ngân ! không hề có vụ án Lê Ngân ở triều đ́nh !

Trong khi, Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông :

Án tử h́nh phải xử lại  ở Triều đ́nh

Và v́ ông Lê Ngân  là Tể tướng và Nguyên soái nên muốn định tội ông Lê Ngân  th́ phải xử  ở Triều đ́nh để các ngự sử, gián nghị đại phu có thể luận tội và xem xem có thể khoan miễn cho hay không (như vụ án Lê Sát, hai năm trước)

Không hề có vụ án Lê Ngân ở triều đ́nh

có nghĩa là

ông Lê Ngân không hề bị kết án tử h́nh

có nghĩa là

Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân 

 

 

IV) Vua Lê Thái Tông có xử tội tên phù thủy (xử nhẹ)

 

Vua Lê Thái Tông có xử tội tên phù thủy (xử nhẹ) :

Thy phù thy Trn Văn Phương b đồ làm lính phường nuôi voi.

Thy phù thy Trn Văn Phương b đồ làm lính; cho thấy rằng tội của ông Lê Ngân  là tội nhẹ, chẳng phải tội tử h́nh

 

 

V) Vua Lê Thái Tông nhân từ hơn Bá Vương ...

 

Rất dễ nhận thấy rằng Vua Lê Thái Tông nhân từ hơn Bá Vương Hạng Vũ (Vũ Quỳnh khen rằng vua có ‘đức của vua Thuấn xưa’)

Bá Vương Hạng Vũ bằng ḷng cho Phạm Tăng về quê dù lúc ấy Bá Vương nghĩ rằng Phạm Tăng thông đồng với Lưu Bang

Cho thấy rằng Vua Lê Thái Tông đă bằng ḷng cho ông Lê Ngân về quê.

(Vả lại, lúc đầu, vài năm trước, Vua Lê Thái Tông chỉ băi chức Lê Sát , dù tội Lê Sát rất nặng (đầu độc Ông Lưu Nhân Chú vv ...))

 

 

VI) Vua Lê Thái Tông chỉ giáng bà Nhật Lệ xuống chức Tư dung

 

Vua Lê Thái Tông chỉ giáng  Hu phi Nhật Lệ xuống chức Tư dung. Nghĩa là bà Nhật Lệ vẫn là vợ vua. Đây là bằng chứng cụ thể, bằng chứng dứt điểm, xác thực rằng Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân !

Tại sao vậy ??? _-Bởi v́ : Tư dung Nhật Lệ vẫn là vợ vua, tức là Vua Lê Thái Tông vẫn thường ‘động pḥng’ với cô vợ yêu và nếu Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân, th́ việc  ‘động pḥng’ này có một điều bất tiện và một điều bất ổn :

_-điều bất tiện là Tư dung Lê thị Nhật Lệ sẽ ngắt, cấu, cằn nhằn, trách móc măi không thôi; thiệt không chịu nổi !

_-điều bất ổn  là  Tư dung Lê thị Nhật Lệ có thể giết vua, Tư dung (cựu Hu phi) là con nhà vơ (ông Lê Ngân  là vơ tướng đại công thần), con gái mới lớn sức mạnh có thừa (có lẽ lúc đó, cao lớn hơn vua), chỉ cần vua chợp mắt một phút là có thể khóa cổ, xiết chết vua. Bất ổn, nguy hiểm không cùng !

Bởi thế, 2 năm trước, sau khi bức tử Lê Sát, vua bắt buộc phải giáng Hu phi Lê thị Ngọc Dao xuống làm thứ dân (tức là bỏ vợ !). Đó là vua Lê nhân từ ; chứ gặp vua Hán vua Minh, th́ thẩy cho một giải lụa trắng, bắt phải tự tử !

Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân !

 

 

VII) Vụ Lê Tông Nho thời Thái Ḥa

 

Vụ Lê Tông Nho năm Thái Ḥa 6: năm ấy triều đ́nh dâng sớ, nói rằng ‘ông Lê Ngân chết không đáng tội’ xin thăng chức cho Lê Tông Nho là con ông Lê Ngân. Thái hậu bèn thăng cho Lê Tông Nho lên chức đại đội trưởng !

Nhắc lại rằng đội trưởng lúc ấy là chức rất lớn trong quân ngũ (năm 1427, có Nguyễn Lôi, danh chức thượng tướng quân, làm đội trưởng chỉ huy việc vây thành Tây Đô) ; đại đội trưởng lại c̣n lớn hơn!

Theo cách thăng chức của nhà Lê, ta có thể đoán rằng Lê Tông Nho đang từ đội trưởng lên chức đại đội trưởng _-chớ chẳng hề bị ‘vùi dập trong quân ngũ’ !

C̣n ‘ông Lê Ngân chết không đáng tội’ là lời bịa đặt của ĐVSKTT . Có lẽ là vào năm ấy (Thái Ḥa 6), ông Lê Ngân mất, nên mới có việc triều đ́nh dâng sớ, xin thăng chức cho Lê Tông Nho.

Chính v́ cụm từ ‘Ngân chết không đáng tội’ này ; mà Phan Huy Chú cho rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân ! và ‘sử gia’ cận đại, hiện đại  theo đó mà viết lại như thế !

 

 

VIII) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành ...

 

Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành Xem

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

 

là Phật Tử thuần thành Vua Lê Thái Tông dĩ nhiên chẳng thể nào lại giết ông Lê Ngân , chỉ v́ ông Lê Ngân mướn tên phù thy Trn Văn Phương làm phép để con gái được vua yêu !

Vua Lê Thái Tông không thể nào bức tử ông Lê Ngân !

Vả lại, vụ này đem ra xử ở triều đ́nh, th́ chắc chắn các quan ngự sử gián nghị đại phu sẽ đề nghị biếm chức ông Lê Ngân 1 hoặc 2 tư ǵ đó mà thôi !

Vua Lê Thái Tông đă bằng ḷng cho ông Lê Ngân về quê dưỡng già.

 

 

IX) Kết : Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

 

Với những điều đă tŕnh bày ở trên :

I) ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân

II) Án tử h́nh phải xử  ở Triều đ́nh

III) Triều đ́nh không có xử án ông Lê Ngân

IV) Vua Lê Thái Tông có xử tội tên phù thủy (xử nhẹ)

V) Vua Lê Thái Tông nhân từ hơn Bá Vương ...

VI) Vua Lê Thái Tông chỉ giáng bà Nhật Lệ xuống chức Tư dung

VII) Vụ Lê Tông Nho thời Thái Ḥa

VIII) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành ...

Ta có thể chắc chắn quả quyết rằng : Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

 

 

X) Cần nghi ngờ ĐVSKTT

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê  

Ta cần nghi ngờ ĐVSKTT : mỗi sự, mỗi việc thuật lại trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư đều có thể là lời vu khống các vua Lê !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *