Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

(Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8-2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...)

 

                          Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

XVII) Chân dung Vua Lê Thái Tổ (mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011)

XVIII) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu

XIX) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà mi thanh mục tú

XX) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...

XXI) Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng : làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

XXII) Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son

XXIII) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn

XXIV) Không thấy có điểm khiếm khuyết nào về tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ

XXV) Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê rất đẹp trai !

__________________________________________

 

Bài 1 đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài 2 đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương .

Rất may có chân dung vua Lê (h́nh vẽ), mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011, Bài viết này coi tướng Vua Lê Thái Tổ theo chân dung của vua ta và nhận thấy :

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...

_-Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng tươi đẹp: làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

_-Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son (tướng tốt này không có ghi trong sử sách)

Dĩ nhiên là chân dung h́nh vẽ không thể diễn tả được hết  tướng mạo của vua ta ... 

 

NT = Nguyễn Trăi

LQĐ = Lê Quí Đôn

LB = Lưu Bang (Hán Cao Tổ)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

 

Dàn Bài bài 1:

155)             Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Dẫn nhập : Điềm tốt lành lúc Vua Lê Thái Tổ sinh ra

I) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử

II) Tướng mạo của vua Lê Thái Tổ, tổng hợp của hai đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và Đại Việt Thông Sử ở phần trên

[A] Tướng pháp và sự phú quí

III) Tướng làm vua 1

IV) Tướng làm vua 2

V) Tướng người sang (có thể làm vua)

VI) Tướng đại soái

VII) Tướng thông minh tuyệt thế

VIII) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

 

Dàn Bài Bài 2:

158)             Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Dẫn nhập : Điềm tốt lành lúc Vua Lê Thái Tổ sinh ra

[B] Tướng pháp và tính t́nh

IX) Quan niệm xem thần sắc, thấy tính t́nh

X) Tướng tự tâm sinh

XI) Màu sắc da và tính t́nh

XII) Dáng điệu cử chỉ và tính t́nh

XIII) Tướng đi và tính t́nh

XIV) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu

XV) Vua Lê Thái Tổ có tướng người nhân đức

XVI) Vua Lê Thái Tổ có tướng Thánh vương

Kết  : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Xem

151)        Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

 

 

XVII) Chân dung Vua Lê Thái Tổ (mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011)

 

Rất may có chân dung Vua Lê Thái Tổ , vừa mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011. H́nh vẽ rất hay, diễn tả được thần sắc của vua ta :

_- thần sắc bậc Đại trượng phu

_-ánh mắt thiện lương, thân thiện, hướng thượng và hướng thiện

Vua Lê Thái Tổ rơ là bậc Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần, như Đại Việt Thông Sử  và Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  đă tả

Không biết ai đă vẽ chân dung này, có lẽ là ông Lê văn Linh ?

 

 

XVIII) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu

 

H́nh vẽ chân dung Vua Lê Thái Tổ rất hay, diễn tả được thần sắc của vua ta :

 Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu ('thần sắc tinh anh hùng vĩ')

 

 

XIX) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà mi thanh mục tú

 

a) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ :

      thần sắc tinh anh hùng vĩ

             mắt to, mày dài

b) các đại soái thường mắt to, mày rậm, rất uy vũ ; nhà văn nổi tiếng Kim Dung , tuy không biết nhiều về tướng pháp, nhưng cũng biết điều này, do đó, ông tả Kiều Phong và Đoàn Chính Thuần giống hệt nhau , rằng hai người này:

      'mắt to, mày rậm, tướng mạo cực kỳ uy vũ'

Thật ra, ông tả sai :

      Kiều Phong th́ có thể 'mắt to, mày rậm, tướng mạo cực kỳ uy vũ'

C̣n Đoàn Chính Thuần th́ không thể.

V́ Kiều Phong là hán tử thô hào , không đọc sách

C̣n Đoàn Chính Thuần th́ văn vơ toàn tài, là kẻ phong lưu, cầm kỳ thi họa tinh thông, c̣n là tài tử chơi hoa trà ...

Đáng lẽ phải tả Đoàn Chính Thuần là  'mắt to, tướng mạo uy vũ' nhưng 'mi thanh mục tú'

 

c) Vua Lê Thái Tổ có tướng đại soái, rất uy vũ :

      thần sắc tinh anh hùng vĩ

             mắt to, mày dài

Vua ta mày dài chớ chẳng phải mày rậm : mày dài che cả mắt, đây là tướng sang, có công danh

Vua ta mày dài chớ chẳng phải mày rậm , thần sắc tươi nhuận, đây là tướng uy vũ nhưng 'mi thanh mục tú' = > vua ta có tướng văn vơ toàn tài

 

 

XX) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...

 

Vua Lê Thái Tổ có thần sắc bậc Đại trượng phu

Vua Lê Thái Tổ có tướng đại soái, rất uy vũ :

      thần sắc tinh anh hùng vĩ

             mắt to, mày dài

uy vũ  mà 'mi thanh mục tú' = > vua ta có tướng văn vơ toàn tài

H́nh vẽ rất hay, diễn tả được thần sắc của vua ta :

_- thần sắc bậc Đại trượng phu

_-ánh mắt thiện lương, thân thiện, hướng thượng và hướng thiện

Vua Lê Thái Tổ rơ là bậc Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần, như Đại Việt Thông Sử  và Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  đă tả

Phù hợp với

_-Vua Lê Thái Tổ giảng giải mưu kế chiến thuật mỗi trận đánh cho các tướng

_-Vua ta là lănh tụ nghĩa quân, t́nh vua, quân , dân thân thiết ...

 

 

XXI) Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng : làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

 

thần sắc của vua ta :

_- thần sắc bậc Đại trượng phu

_-ánh mắt thiện lương, thân thiện, hướng thượng và hướng thiện

_-thần sắc tươi nhuận, tươi tắn , tươi đẹp

Cho thấy là : Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng, làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

 

XXII) Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son

 

Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son, tướng tốt này không có ghi trong sử sách.

Sách tướng : môi đỏ như son là tướng giàu sang

Theo ư tôi, th́ môi đỏ như son là tướng  sang, chẳng phải giàu

a) Ư nghĩa của môi đỏ như son là sao ? _-là môi đỏ như ḷng son

Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son : vua ta có một tấm ḷng son, là tấm ḷng cứu quốc , cứu dân ...

b) C̣n một ư nghĩa nữa của 'môi đỏ như son' : _-là ḷng dạ thiện lương, ḷng dạ nhân từ

 

 

XXIII) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn

 

Theo chân dung vua ta , Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn (Việt vương Câu Tiễn có môi dài mỏ quạ) ; việc này tôi đă nói đến nhiều lần. Nay, xin nói thêm : chuyện 'Trần Nguyên Hăn coi tướng' chắc chắn là chuyện biạ đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh ; giống như chuyện biạ đặt  'tướng lợn' của vị vua đẹp trai Lê Tương Tông ; tôi sẽ viết thêm một bài về  'Trần Nguyên Hăn coi tướng sai' này.

 

 

XXIV) Không thấy có điểm khiếm khuyết nào về tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ

 

Theo chân dung vua ta , ta không thấy có điểm khiếm khuyết nào về tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ.

 Đề cập đến tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ v́ lư do sau :

      Vào khoảng năm 1957, có nhiều bài báo 'b́nh luận' về tướng của Vua Lê Thái Tổ. Họ bảo rằng vua ta có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn, tướng giết hại công thần và đó là tướng mũi chim ưng.

Lời  'b́nh luận' này sai ở nhiều điểm :

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

_-Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mũi chim ưng

_-Việt vương Câu Tiễn có môi dài mỏ quạ chớ chẳng phải là tướng mũi chim ưng và vua ta cũng chẳng có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn

 

XXV) Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê rất đẹp trai !

 

Ta thấy rằng Vua Lê Thái Tổ rất đẹp trai !

Không những thế, các vua Lê đều rất đẹp trai ! Xem :

165)             Các vua Lê đều rất đẹp trai ! < >

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

      Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

      Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

      Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

      B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

      Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

      Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

      Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

      Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

      Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

      Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

      Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

      An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

      Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

      Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

      Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

      Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

      Đông Châu Liệt Quốc

      Hán Sở Tranh Hùng

      Sử Kư , Tư Mă Thiên

      Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

      Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

      Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

      Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *