Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2)

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

NT = Ông Nguyễn Trăi

 

Lời phi lộ : các ‘‘sử gia’’ thời nay có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ ?

IX) Ḍng dơi nhà Trần của TNH không tốt, không được trọng vọng

X) Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

XI) Vua Lê Thái Tổ bắt TNH một cách ôn ḥa và đường đường chính chính

XII) Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ bắt TNH , tại sao ?

XIII) Vua Nhân Tông đại xá’. Ư nghĩa của ‘đại xá’

XIV) TNH không được truy tặng chức tước bởi vua Thánh Tông

XV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ ! NT so sánh vua với các thánh vương

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

NT = Ông Nguyễn Trăi

 

Lời phi lộ : các ‘‘sử gia’’ thời nay có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ ?

Như đă nói trong phần I :

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

Có 3 lư do để Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn. Nhưng chỉ cần một lư do, trong ba lư do, cũng đủ để bắtTNH, đó là :

_Khi về hưu Trần Nguyên Hăn cho xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

TNH bị bắt là việc dĩ nhiên ! là rất hợp pháp, hợp lư.( và chỉ với một trong ba lư do)

 

Vậy mà , các ‘‘sử gia’’ , các nhà b́nh luận sử vẫn cứ mạt sát vua Lê thậm tệ _từ 50 năm nay.

Tôi thấy họ như có vẻ điên tiết vậy : mạt sát vua Lê một cách vô lư, cả những việc nhà vua rơ ràng là nhân từ họ cũng chưởi luôn.

 

Ví dụ :

       Vua ta vẫn tin dùng NT _rơ ràng là nhân từ, thời đó bà con thân thuộc với kẻ mưu phản th́ chắc chắn rơi đầu. Vậy mà họ vẫn mạt sát vua Lê, c̣n bịa chuyện nữa. Tôi nhớ là từ năm 1957, sử trung học ở miền nam, viết rằng NT bị đuổi về quê, đến đời Thái Tông mới ra làm quan lại ( !!!)

Các ‘‘sử gia’’ thời nay có huyết hải thâm thù ǵ với Vua Lê Thái Tổ vậy?

 

Nhắc lại : Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng NT. Không những thế, vài năm sau, NT c̣n được thăng lên tước Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu . . .

Nhiều người thời nay mạt sát vua Lê, tôn sùng NT . Họ có biết rằng NT tôn sùng Vua Lê Thái Tổ ? _ Nguyễn Trăi ví Vua Lê Thái Tổ với các thánh vương (Phục Hi, Thần Nông ,Nghiêu , Thuấn , Vũ) trong Chí Linh Sơn Phú . . .

 

 

VIII) Ḍng dơi nhà Trần của TNH không tốt, không được trọng vọng

 

Nhiều người mạt sát vua Lê, đưa ra lư do là TNH là ḍng dơi nhà Trần.

Sự thực th́ ḍng dơi nhà Trần của TNH không tốt và TNH là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

1) TNH là ḍng dơi Trần nguyên Đán và Trần Thúc Dao

a)Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly.

Dân ta thời đó rất ghét Hồ Quí Ly. Nhớ rằng quân Hồ Quí Ly rất đông, nhưng không đánh mà tan _v́ Hồ Quí Ly không được ḷng dân. Nhà Minh đă lấy nước ta, như lấy đồ trong túi.

b) Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh (bị Giản Định Đế giết)

Trần Thúc Dao là con Trần nguyên Đán. TNH là cháu Trần nguyên Đán và là con/cháu Trần Thúc Dao

 

Ḍng dơi nhà Trần của TNH không tốt, không được trọng vọng

 

2) ĐVSKTT chép : Giản Định Đế ( nhà Hậu Trần) giết thuộc hạ Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu hơn 500 người.Có lẽ lúc đó, bao nhiêu thủ hạ thân tín của Trần Thúc Dao đều chết hết.

Một lư do tại sao Giản Định Đế hạ thủ chẳng lưu t́nh như thế là v́ Trần Thúc Dao là con Trần nguyên Đán.(và Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly).

Chắc chắn rằng lúc đó, Trần Nguyên Hăn c̣n phải lẩn trốn! , v́ bị nhà Hậu Trần truy sát.

 

3) Trần Nguyên Hăn bị nhà Hậu Trần truy sát.

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Nên nhớ rằng nhà Hậu Trần được xem là chính thống, dù Giản Định Đế ( nhà Hậu Trần) là kẻ hiếu sát.

 

Ḍng dơi nhà Trần của TNH không tốt, không được trọng vọng

Và năm 1423, sự kiện Vua Lê Thái Tổ thu dùng TNH là chứng tỏ độ lượng của Vua Lê .

 

 

X) Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

 

Trong vụ bắt TNH này, Vua Lê Thái Tổ có lư do rơ rệt, với bằng chứng rành rành là TNH mưu phản. Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi

Do đó, làm ǵ có chuyện nhà vua nghe lời nịnh thần _như ĐVSKTT, quyển 11, đă vu cáo.

 

Tuy nhiên, chắc chắn nhiều người đă can thiệp vào theo khía cạnh khác : xin vua giết NT. Điều này dễ hiểu thôi : NT và TNH là bà con thân thuộc.

Nhưng vua ta vẫn tin dùng NT

 

 

XI) Vua Lê Thái Tổ bắt TNH một cách ôn ḥa và đường đường chính chính

 

Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ bắt TNH

Vua Lê đă hành động một cách ôn ḥa và đường đường chính chính

 

Nếu là Giản Định Đế, nhà Hậu Trần, th́ đă điểm 5000 tinh binh, sai 5 đại tướng đến vây trang trại , phủ đệ TNH và giết hết vợ con, thủ hạ TNH

 

So sánh với Lưu Bang (Hán Cao Tổ) :

_Lưu Bang không dám tự ḿnh giết nên mượn tay Lă hậu, giết Hàn Tín (Hàn Tín chết rất thảm khốc : bị xử ngũ h́nh)

_Lưu Bang giết Bành Việt, lóc thịt làm mắm gởi cho Anh Bố

 

 

XII) Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ bắt TNH , tại sao ?

 

Vua Lê Thái Tổ là một thiên tài quân sự, bậc kỳ tài trong thiên hạ. Cho nên mặc dù Vua Lê đă hành động một cách ôn ḥa và đường đường chính chính ; nhà vua vẫn tính trước, trù liệu là khi ra quân là phải thắng.

 

1) Vua Lê thừa biết vơ nghệ của TNH và các thủ hạ ra sao, 42 vơ sĩ là để dự trù trường hợp TNH và các thủ hạ kháng cự

 

2) Trong trường hợp thủ hạTNH đông hơn và vơ giỏi hơn (hơn tin tức mà nhà vua thu lượm) , th́42 vơ sĩ _là một quân đội nhỏ, có thể tự vệ, rút lui an toàn. Nhớ rằng Vua Lê Thái Tổ không bao giờ đẩy quân sĩ của ḿnh vào chỗ chết.

 

 

XIII) Vua Nhân Tông đại xá’. Ư nghĩa của ‘đại xá’

 

Mùa đông, cuối năm 1453, vua Lê Nhân Tông bắt đầu thân coi việc nước ; Năm đó , nhà vua mới có 13 tuổi. Thật là vua giỏi , không hiểu làm thế nào mà thuyết phục được bà Thái Hậu bỏ quyền bính. (Trong 10 năm bà Thái hậu nắm quyền, nước nhà khốn đốn, cơ nghiệp nhà Lê có vẻ như bị sụp đổ đến nơi).

Vị minh quân trẻ tuổi Lê Nhân Tông này rất nhân từ. Năm 1455, vua Lê Nhân Tông đại xá và ông Trần Quốc Duy, con thứ của Trần Nguyên Hăn được làm quan . . .

 

Nên nhớ rằng Vua Nhân Tông chỉ đại xá. Ư nghĩa của ‘đại xá’ là vua xá tội cho các quan đă bị giết, không có nghĩa là vua minh oan cho họ. Trường hợp TNH, th́ vua Thái Tổ không có giết _nhưng TNH vẫn bị xem là kẻ phản nghịch. Hậu quả của sự đại xá là con của các quan ‘phạm tội’ được ra làm quan.

 

Chính ra Vua Nhân Tông đại xá v́ các công thần sau:

_Ông Nguyễn Trăi

_cha con Ông Trịnh Khả

_Ông Trịnh Khắc Phục

Những vị này bị giết lúc Thái hậu, mẹ Vua Nhân Tông, cầm quyền. Nhà vua muốn con cháu những người này được làm quan, nên đại xá.

Sự ‘đại xá’ này áp dụng cho tất cả các quan ‘phạm tội’; nên ông Trần Quốc Duy, con thứ của Trần Nguyên Hăn được làm quan.

 

Tại sao Vua Nhân Tông chỉ đại xá mà không minh oan cho Ông Nguyễn Trăi, cha con Ông Trịnh Khả, Ông Trịnh Khắc Phục? _thời Khổng Mạnh ngày xưa, Vua Nhân Tông chỉ làm được đến thế, không thể vừa mới nắm quyền lại sửa sai ngay mấy vụ án quan trọng mà mẹ ḿnh đă quyết định.

 

Thiệt là vua Nhân Tông đă làm hết sức ḿnh, đă hết sức nhân từ !

 

 

XIV) TNH không được truy tặng chức tước bởi vua Thánh Tông

 

Vua Nhân tông chỉ đại xá. Sự ‘đại xá’ này áp dụng cho tất cả các quan ‘phạm tội’.

C̣n vua Lê  Thánh tông th́ sao ?

Thánh tông làm vua đến 38 năm, nên có th́ giờ truy tặng chức tước cho các đại thần những triều trước.

 

Từ những chức tước truy tặng của Thánh tông, ta có thể biết được vị nào được minh oan.

Vua Thánh tông truy tặng NT tứơc Tế-văn hầu. NT được minh oan.

Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê  Thánh tông truy tặng chức tước. Nghĩa là, ông Trần Nguyên Hăn vẫn bị xem là kẻ có tội. Cũng dễ hiểu thôi. Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi.

 

Tính ra, đến hết triều Lê (1789), TNH chỉ được truy tặng chức tước bởi . . . nhà Mạc. V́ nhà Mạc là nghịch thần, nên việc này không phải là việc tốt cho TNH !

 

 

XV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ ! NT so sánh vua với các thánh vương

 

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ trong vụ này :

_Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy, không truy sát con cháu TNH, không tru diệt con cháu nhà Trần

_Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng NT

 

Vua Lê Thái Tổ c̣n rất nhân từ trong những việc khác:

_đại công đức Bồ Đề của Vua Lê Thái Tổ :tha hơn 10 vạn hàng binh (tính ra có đến 150000 hàng binh)

_Vua Lê Thái Tổ không đánh thành v́ ḷng nhân : _nhân từ với quân sĩ của ḿnh. Nhất định muốn đánh thành th́ h thành được ch sao không, nhưng phải dùng quân Thiết Đột dũng cảm xông pha _ s chết rất nhiều những chiếnnày.

v v

 

NT đă từng so sánh vua với các thánh vương

Nguyễn Trăi viết trong Chí Linh Sơn Phú :

{{ C̣n như Câu Tiễn,ngoài chí phục thùđáng k,th́ trong muôn phần không so được với vua ta
. . .

Như thế th́ thịnh đức của vua ta Cao t nhà Hán sao sánh kịp
Vua ta phải sánh ngang hàng với hai đế ba vương lừng danh thu trước }
}

Thường người ta nói đến Tam hoàng Ngũ đế, NT lại nói ‘‘hai đế ba vương’’. Vậy, ‘hai đế ba vương’ là ai ?

_Ba vương th́ chắc chắn là Nghiêu , Thuấn , Vũ

_Hai đế là hai trong ba vị đế : Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế

 

Vậy, NT ví Vua Lê Thái Tổ với các thánh vương :

_Nghiêu ,

_Thuấn ,

_Vũ,

_Phục Hi,

_Thần Nông

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Chí Linh Sơn Phú, Nguyễn Trăi

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------