Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

 

I) Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?

II) Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan : Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi 

III) Bị giam ở Thăng Long: Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi

IV) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

V) Nguyễn Trăi bị bại lộ thân thế năm 1423 , ở Lỗi giang, v́ Nguyễn Lư về hành dinh Lỗi giang

VI) Nguyễn Trăi được trọng dụng ngay từ năm 1423

VII) Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng sau vụ án Trần Nguyên Hăn

VIII) Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ

__________________________________________

 

Có một bài viết trên http://baohatinh.vn/ nói rằng Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi , tác giả là Nguyễn Anh Tùng,  ông nói rằng ông là ḍng dơi của Đại công thần Nguyễn Lư. Sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có lẽ là sự thực ; có thể góp phần vào việc giải quyết nhiều nghi án về Nguyễn Trăi.

Vd : Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan giữa Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trăi. Câu chuyện này, tôi thường cho là bịa đặt, bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi cũng bị giặc Minh bắt giải về Tàu, c̣n theo bên tù xa khóc lóc thế nào được. Nay, ta có thể xác định rằng : người con của Nguyễn Phi Khanh, theo bên tù xa khóc lóc, là Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi ...

 

NLy = Nguyễn Lư

NTr = Nguyễn Trăi

TNH = Trần Nguyên Hăn

TNĐ = Trần Nguyên Đán

CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?

 

Có một bài viết trên http://baohatinh.vn/ nói rằng Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi , tác giả là Nguyễn Anh Tùng,  ông nói rằng ông là ḍng dơi của Đại công thần Nguyễn Lư. Sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có lẽ là sự thực : ta nên biết rằng ông Nguyễn Lư là Đại công thần, là công thần cao cấp hơn Nguyễn Trăi nhiều; do đó ở đây chẳng phải là chuyện ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’

Sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi giải quyết được nhiều nghi án về Nguyễn Trăi...

 

 

II) Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan : Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi 

 

Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan, người Việt thường truyền tụng rằng :

Cuối năm 1407, Nguyễn Phi Khanh, v́ làm quan cho nhà Hồ,  bị giặc Minh bắt đưa về Kim Lăng. Con của Nguyễn Phi Khanh là Nguyễn Trăi, theo bên tù xa khóc lóc, Nguyễn Phi Khanh bảo ‘‘Con hăy trở về t́m cách phục thù cho cha, rửa hận cho nước, chớ theo cha khóc lóc mà làm ǵ !’’ Nguyễn Trăi trở về t́m đến Lam Sơn ...

Câu chuyện này, tôi thường cho là bịa đặt, bởi lẽ dễ hiểu là : Nguyễn Trăi cũng bị giặc Minh bắt đưa về Kim Lăng, c̣n theo bên tù xa khóc lóc thế nào được  (Nguyễn Trăi cũng bị giặc Minh bắt đưa về Tàu, v́ Hoàng Phúc được lệnh giải tất cả vua quan nhà Hồ về Tàu, Hoàng Phúc không bao giờ dám trái lịnh vua Minh, vua Minh rất bạo ngược)

Câu chuyện này, nay tôi cho là thật, là bịa đặt phân nửa : Người con của Nguyễn Phi Khanh, theo bên tù xa khóc lóc, là Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi. Nguyễn Lư chẳng hề làm quan cho nhà Hồ,  nên c̣n tự do, không bị giặc Minh bắt đưa về Tàu !

 

 

III) Bị giam ở Thăng Long: Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi

 

Người Việt cũng thường truyền tụng rằng :

Nguyễn Trăi sau đó bị giam lỏng ở Thăng Long, rồi một ngày đẹp trời nào đó, NTr vượt ngục, t́m đến Lam Sơn ...

Câu chuyện này vô lư v́:

_-Nguyễn Trăi cũng bị giặc Minh bắt đưa về Kim Lăng, như đă nói ở trên

_-sao lại bị giam lỏng, mà không bị giam thực ?

_-Nguyễn Trăi là thư sinh yếu đuối , sao có thể vượt ngục ?

_-Nguyễn Trăi lúc này chưa biết Vua Lê Thái Tổ là ai !

 

Ta có thể giải thích rằng :  Bị giam ở Thăng Long là Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi. Điều này có lư v́ :

_-Nguyễn Lư  vơ nghệ cao cường , nên có thể vượt ngục 

_-Nguyễn Lư  đáng lẽ không bị giam, nhưng v́ cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan với Nguyễn Phi Khanh, nên bị giặc Minh bắt

_-Nguyễn Lư  sinh trưởng ở Thanh Hóa, nên biết Vua Lê Thái Tổ...

 

Cũng nên đặt câu hỏi : ông Nguyễn Lư  học vơ nơi nào, trong khi Nguyễn Trăi không biết vơ ? _-Nguyễn Lư  sinh trưởng ở Thanh Hóa (có lẽ v́ mẹ ông người Thanh Hóa), mà Thanh Hóa lúc ấy có nhiều thầy vơ ... cũng có thể ông học vơ với ông Lê Khoáng (thân phụ Vua Lê Thái Tổ) và  ông Lê Học (anh cả Vua Lê Thái Tổ), ta nên nhớ rằng những người được dự "Hội thề Lũng Nhai" đều là những người thân tín của Vua Lê Thái Tổ

 

 

IV) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

 

Tôi đă viết 8 bài về việc ‘Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai’. Xem bài thứ 8 :

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

Trong bài này, tôi có tóm tắt nhiều lư do để ta có thể cả quyết rằng Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai.

Nay thêm một lư do :

Giả sử Nguyễn Trăi có phép phân thân năm 1416, bay đến Lam Sơn (năm 1416, Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu), th́ Nguyễn Trăi cũng không có dự hội thề Lũng Nhai v́ mỗi gia đ́nh chỉ có một người  dự hội thề mà thôi

(người  dự hội thề đem tông tộc ḍng dơi ra mà thề, nên một gia đ́nh chỉ có một người  dự hội thề mà thôi)

 

 

V) Nguyễn Trăi bị bại lộ thân thế năm 1423 , ở Lỗi giang, v́ Nguyễn Lư về hành dinh Lỗi giang

 

Nguyễn Trăi và TNH đến đầu quân, năm 1423 , ở Lỗi giang với tên giả là Trần Văn, Trần Vơ.

Vài ngày sau, Nguyễn Trăi bị bại lộ thân thế, v́ Nguyễn Lư về hành dinh Lỗi giang. Ta có thể đóan rằng trong mười mấy năm lưu lạc , ông không biết rằng ông anh ruột đă theo Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa ...

 

 

VI) Nguyễn Trăi được trọng dụng ngay từ năm 1423

 

Nguyễn Trăi được trọng dụng ngay từ năm 1423, sau khi đầu quân vài ngày,  mặc dù ông là vong thần của nhà Hồ (là vong thần của nhà Hồ, tức chẳng phải là người tử tế !)

Ta có thể đóan rằng Nguyễn Trăi nhờ vào ‘thế lực’ của ông anh ruột : Nguyễn Lư đă theo Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa ngay từ đầu và có dự hội thề Lũng Nhai .

 

 

VII) Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng sau vụ án Trần Nguyên Hăn

 

Xem

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

( Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt ; v́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên đáng lẽ ra, Nguyễn Trăi phải được gặp ngay Vua Lê Thái Tổ, để trần t́nh . Nhưng không ! Tại sao ?  _-V́ vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô ...)

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

(Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không bị ảnh hưởng của các sử gia cận đại và hiện đại ...

Bài viết này trở lại t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, và nhấn mạnh về ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương)

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ : trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta chẳng có giết ai, riêng trường hợp Nguyễn Trăi , th́ Nguyễn Trăi không những được an toàn mà c̣n được trọng dụng.

Trong khi Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ :

-Nguyễn Trăi là anh cô cậu của TNH, đến đầu quân cùng lúc với TNH (với tên giả)

_-vài tháng trước đó, NTr viết Băng Hồ di sự lục, ca tụng TNĐ (ca tụng không đúng)

 

Trong bài 191, tôi có viết rằng :   

Nguyễn Trăi được trắng án một cách giản dị : ông chỉ cần thuyết phục vua ta rằng ông không có dính líu ǵ đến sự mưu phản của Trần Nguyên Hăn. V́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên thuyết phục vua về ḷng trung của ḿnh cũng không khó lắm ...

Nay ta có thể thêm rằng : Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng sau vụ án Trần Nguyên Hăn, một phần là nhờ vào ông anh ruột  Nguyễn Lư .

 

 

VIII) Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ

 

Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, mặc dù Nguyễn Trăi phạm tội giết vua : CMục nói rằng ông bị tru di cả họ.

Nguyễn Trăi cũng không hề bị tru di cả họ : bằng chứng là những người ḍng dơi công thần Nguyễn Nhữ Soạn nói rằng Nguyễn Nhữ Soạn là em ruột Nguyễn Trăi . Và Nguyễn Nhữ Soạn vẫn tiếp tục làm quan triều Lê, an toàn như bàn thạch.

(Mở ngoặc : Tôi xin viết ra đây lời chê trách những người ḍng dơi công thần Nguyễn Nhữ Soạn, họ nói rằng Nguyễn Nhữ Soạn là em ruột Nguyễn Trăi thế mà họ vẫn cứ nói rằng Nguyễn Trăi bị tru di tam tộc ! Quái đản thay !)

Nay ta có thêm bằng chứng là Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ. Đó là ngoài Nguyễn Nhữ Soạn (em ruột Nguyễn Trăi) c̣n có Nguyễn Lư (anh ruột  Nguyễn Trăi) vẫn tiếp tục làm quan triều Lê, an toàn như bàn thạch _-sau khi Nguyễn Trăi bị chém đầu !

 

Sở dĩ ĐVSKTT nói ngoa rằng Nguyễn Trăi bị tru di tam tộc, đó là v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (ĐVSKTT vu khống các vua Lê và triều đ́nh nhà Lê).

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *