Ngọa Thần Long 9

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Thời đại hoàng kim, huy đại thế

       Thánh văn thần vơ, Ngọa Thần Long

       Cấp ruộng muôn dân là đại kế

       Âu ca vạn tuế, phỉ tiên rồng

**

**

              Ca dao vạn đại, vua Anh vũ (*)

              Thái Tổ Thái Tông , thịnh trị đời

              Vạn đời yêu dấu vua thần vơ

              Ưu ái thần dân , thánh đức ngời

 

Chú thích:

(*) Năm 1428, Vua Lê Thái Tổ xưng là ‘Duệ văn Anh vũ đại vương’

1) Gia Cát Lượng là Ngoạ Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngoạ Thần Long

Ngoạ Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đề Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

 

2) Xem

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

3) Bài thơ này ca tụng đức tài Nghiêu Thuấn của Vua Lê Thái Tổ :

_-Nhân từ trong chánh trị : lấy đức nhân mà trị thiên hạ, không hề giết hại con cái người phản nghịch, thận trọng trong h́nh phạt, rất khoan hậu với các công thần . . .

_-Cấp ruộng muôn dân là đại kế : Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

136)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(             Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua độc nhất trong lịch sử đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh trị. Ta có thể nói rằng vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử

_-Đây là hậu quả của sự chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ là cuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _-v́ vua Lê Thái Tổ có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi có nhiều bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn và Nguyễn Trăi nhận định rằng vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ và nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

Xem

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

_-thánh văn thần vơ,

       Cương thổ vững bền, sát nhập châu Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt

       Đề thơ xă Hào Tráng

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê     Thái Tông.   Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

97)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc    thánh vương 4

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

---------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

 

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *