Thần Tiên Thánh Phật 2

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

XI) Sinh vi Tướng, tử vi Thần ? _-Đúng ra là Sinh vi Lương Tướng...

XII) Vua chúa dĩ nhiên cũng chịu quả báo

XIII) Hán Cao Tổ là Tần Thủy Hoàng thứ hai, Lă hậu là Tần Thủy Hoàng thứ ba

XIV) Tôn Ngộ Không tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh ...

XV)  Thần cai trị, Thánh không cai trị

XVI) Phật không trừng phạt, nhưng ...

XVII) Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương : bất hạnh cho Trần Nguyên Hăn !

XVIII) Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần : Trần Quốc Duy là thần

XIX)  Nguyễn Biểu được Vua Lê Thái Tổ truy tặng Đại vương

XX) Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là vua-và-Thần, vua-và-Trời

XXI) Lă Đồng Tân đối cảnh vô tâm ...

__________________________________________

 

Bài này, tiếp tục bài 131 ( Thần Tiên Thánh Phật ) , bàn về :

_-liên hệ  giữa Thần Tiên Thánh Phật với con người, vd Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương là bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn chớ chẳng phải được làm thần,

_-Sinh vi Tướng  tử vi Thần (?),

_-Thần cai trị Thánh không cai trị,

_-tại sao Tôn Ngộ Không lại tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh,

_-tại sao Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là vua-và-Thần, vua-và-Trời

 vv ...  

 

Dàn Bài Bài 1:

131) Thần Tiên Thánh Phật  

I) Thần

II) Tiên

III) Thần và Tiên

IV) Thánh Nhân không có ḷng Nên lấy ḷng thiên hạ làm ḷng ḿnh

V) Thánh Nhân Nho Giáo

VI) Thánh Nhân Phật Giáo

VII) Thánh cao hơn Thần và Tiên

VIII) Phật là vị Thánh siêu tuyệt

IX) Người và Thần Tiên Thánh

X) Phụ Lục : Thánh Nhân và Độc Thần Giáo

 

----- -----

Vua ta= Vua Lê Thái Tổ

TNK = Tôn Ngộ Không

TNH = Trần Nguyên Hăn

MĐD = Mạc Đăng Dung

LBa = Lưu Bang = Hán Cao Tổ

----- -----

 

 

XI) Sinh vi Tướng, tử vi Thần ? _-Đúng ra là Sinh vi Lương Tướng...

 

Người ta thường nói "Sinh vi Tướng, tử vi Thần" (Sống làm Tướng, th́ chết đi sẽ thành Thần) Và nhiều người căn cứ vào câu này mà cho rằng hễ làm Tướng, th́ chết đi sẽ thành Thần ; do đó, làm Tướng th́ làm ác làm thiện làm bậy làm bạ làm việc xấu xa , ǵ ǵ cũng được, chết đi cũng sẽ thành Thần. Nghĩ như vậy là SAI bét : v́ chẳng đúng với luật nhân quả, luân hồi.

Thật ra, câu "Sinh vi Tướng, tử vi Thần" bị thiên hạ phát biểu thiếu một chữ, chữ ‘Lương’

_-Đúng ra phải nói là "Sinh vi Lương Tướng, tử vi Thần" !

và Lương Tướng có nghĩa là vị tướng tốt, vị tướng hành sự theo luân thường đạo lư, vị tướng có Trung,Can, Nghĩa, Khí

Lương Tướng khi chết đi sẽ thành Thần !

Một vị tướng th́ dĩ nhiên cũng chỉ là chúng sinh, cũng chịu hoặc hưởng quả báo từ nhân thiện ác gieo từ kiếp làm người này ; nhân Trung,Can, Nghĩa, Khí sẽ đem đến quả vị Thần.

 

 

XII) Vua chúa dĩ nhiên cũng chịu quả báo    

 

Vua chúa cũng vậy, cũng giống như tướng sĩ, dĩ nhiên cũng chịu quả báo Như "Kinh vị tằng hữu thuyết nhân duyên" có nói, một Chuyển Luân Thánh Vương v́ hành động xấu xa, phải bị đọa làm con dă can ! Đến Chuyển Luân Thánh Vương mà c̣n có thể bị đọa, huống chi là Vua chúa tầm thường !

 

 

XIII) Hán Cao Tổ là Tần Thủy Hoàng thứ hai, Lă hậu là Tần Thủy Hoàng thứ ba...

 

Người ta thường nói rằng Hán Vơ Đế là Tần Thủy Hoàng thứ hai, Không đúng !

Thật ra, Hán Cao Tổ mới là Tần Thủy Hoàng thứ hai : Hán Cao Tổ (Lưu Bang) vẫn dùng luật nhà Tần, LBa có thương dân ǵ đâu ! Lưu Bang  chẳng hề biết bổn phận làm vua và chẳng thương dân. Hậu quả là : thời Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) dân chúng lầm than, dân chúng ít cực khổ hơn dưới thời vua Tần, v́ Lưu Bang  giết người ít hơn vua Tần ...

(Những hậu quả của sự việc Lưu Bang giết hại Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt:  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa  hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu. (Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa ! Hiển nhiên là như vậy !) )

Lúc Hán Huệ đế tại vị, Lă hậu (187-180 trTL) cướp quyền của con trai, là điển h́nh cho ‘tối độc phụ nhân tâm’, dâm ô, chuyên quyền, giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang và  đại phong ḍng họ Lă ; do đó  triều chính nhà Hán nghiêng ngửa hơn 20 năm và Lă hậu suưt diệt được nhà Hán ; c̣n dân chúng đă lầm than dưới thời Hán Cao Tổ Lưu Bang sang thời Lă hậu càng lầm than hơn ! Lă hậu là Tần Thủy Hoàng thứ ba !

Hán Huệ đế băng hà, Lă hậu lập Hán Thiếu-đế I rồi Lă hậu giết đi. (Thời đó, có 2 Hán Thiếu-đế, xin gọi là Hán Thiếu-đế I và Hán Thiếu-đế II, cả hai đều là con của Hán Huệ đế, và không phải là con ruột của hoàng hậu)

Lă hậu lập Hán Thiếu-đế II...

Lă hậu chết, Trần B́nh và Chu Bột bèn diệt ḍng họ Lă : Trần B́nh là văn nhân bày mưu, c̣n Chu Bột chỉ huy quân tướng diệt ḍng họ Lă (lại một vụ tàn sát đẩm máu, đầu thời Hán !)

Sau khi Chu Bột và Trần B́nh diệt ḍng họ Lă , họ bèn giết Hán Thiếu-đế II, nói rằng vua không phải là con của Hán Huệ đế. Bọn giết vua thường vu khống như vậy ! (Giống như Nghi Dân sau này, ở nước ta, đă vu khống vị vua nhân hiếu, tử tế và tài giỏi Lê Nhân Tông ! )

Chu Bột và Trần B́nh lập Lưu Hằng (con của Hán Cao Tổ Lưu Bang) lên làm vua, tức Hán Thái Tông. Hán Thái Tông nhân từ và anh minh, cơ nghiệp nhà Hán được duy tŕ và hưng thịnh; Hán Thái Tông là một vị vua vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc  ...

Luân lư của câu chuyện :

a) Hán Cao Tổ Lưu Bang có phúc lớn : nhà Hán kéo dài hơn 400 năm, là triều đại lâu dài nhất của Trung Hoa, từ 2200 năm nay

b) nhưng Hán Cao Tổ Lưu Bang là kẻ độc ác, bất nhân, là đại lưu manh ; Lưu Bang  chẳng hề biết bổn phận làm vua và chẳng thương dân. Sau khi diệt được Hạng Vũ, LBa chỉ biết lập đi lập lại rằng ‘Ta được thiên hạ !’

c) Lưu Bang là kẻ độc ác, bất nhân, giết người như ngoé, lại c̣n tru di tam tộc ba vị đại công thần Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt.

d) Lưu Bang là kẻ độc ác, bất nhân đă gây nên muôn ngàn tội lỗi. C̣n công lao ? _-Diệt nhà Tần là công của Hạng Vũ và các tướng của Hạng Vũ !

e) Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Lă hậu độc ác, bất nhân, có muôn ngàn tội lỗi ; sống th́ xa hoa tráng lệ , chết đi tất bị hành h́nh dưới địa ngục, không biết bao giờ ra khỏi ...

Xem

195) B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:          Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

222)         B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:        Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

 

XIV) Tôn Ngộ Không tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh ...

 

Cuốn Tây Du Kư, tả việc sư Huyền Trang đi thỉnh kinh, chứa lắm điều huyễn hoặc, nhưng có nhiều chuyện ngộ nghĩnh, mà ngẫm nghĩ thấy có lư.

Vd Chuyện "Tôn Ngộ Không lên trời, ép Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho ḿnh làm Tề Thiên Đại Thánh" . Hồi nhỏ, đọc câu chuyện này, tôi tự nghĩ : "Quái ! Cái ông Khỉ Ngộ Không  này ham ǵ không ham, lại ham chức Thánh, làm Thánh th́ có ǵ hay ??? Làm thần tiên, thần thông biến hóa, hô phong hoán vũ, oai phong ngon lành hơn nhiều !"

Măi đến lúc theo đ̣i Thiền Tông, đọc Kinh Phật, tôi mới biết Thánh là cao hơn hết. Tôi nghĩ rằng Tôn Ngộ Không cũng biết vậy, nhưng không biết làm sao thành Thánh,  nên mới bảo Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho ḿnh làm Tề Thiên Đại Thánh ! (Có biết đâu, Thánh  chẳng thể được phong cho mà thành !)

Nhưng Tây Du Kư là tiểu thuyết, do đó ta nên nói rằng : sở dĩ tác giả Ngô Thừa Ân viết câu chuyện "Tôn Ngộ Không lên trời, ép Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho ḿnh làm Tề Thiên Đại Thánh" , đó là v́ ông biết rằng Thánh là cao hơn hết, nên ông mới cho nhân vật Tôn Ngộ Không ḷng mong muốn ước mơ cái chức tước  Thánh, cái chức tước  Đại Thánh  !

 

 

XV) Thần cai trị, Thánh không cai trị

 

Đặc điểm của Thần là : Thần có Thần thông, Thần có quyền, Thần cai trị,

C̣n Thánh th́ thường không cai trị, thường không có quyền hành

Giống như ở dương gian : vua chúa, tướng sĩ, quan lại có quyền cai trị dân, có thể tảo thanh, có thể đánh thành chiếm đất, có thể tác oai tác phúc, vua chúa có thể xem như là thần ở thế gian ; c̣n Thánh ở thế gian  th́ giống như các sư, Tăng Thống vô quyền, không cai trị (nhưng được người kính nể)

 

 

XVI) Phật không trừng phạt, nhưng ...

 

Nhiều người, khi nói chuyện, đùa giỡn, có khi nói lời bất kính với Đức Phật , nếu có ai bảo cho biết rằng không nên bất kính với Đức Như Lai ; th́ họ gạt đi mà rằng ‘‘Phật từ bi, không chấp, không trừng phạt đâu, mà sợ !’’  Mới nghe th́ tưởng là có lư nhưng sự thực th́ không phải thế ! Đức Như Lai th́ dĩ nhiên là đại từ bi, không chấp, không trừng phạt đâu ;  Phật  th́ không trừng phạt, nhưng Diêm Vương th́ trừng phạt , mấy ông thần ở bên kia thế giới cũng có thể trừng phạt . Bởi vậy, nói lời bất kính, hỗn xược với Đức Phật, th́ chết đi sẽ bị Diêm Vương trừng phạt nặng nề, ngay lúc c̣n sống cũng có thể bị mấy ông thần ở bên kia thế giới giáng họa !

 

 

XVII) Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương : bất hạnh cho  Trần Nguyên Hăn !

Xem

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương. 

a) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Trung Liệt Đại vương. Thông thường, khi được vua truy tặng Đại vương, th́ là Thượng Đẳng thần ! Nhưng đó là khi vua thật sự là vua !

Mà vua nhà Mạc chẳng phải thật sự là vua, chỉ là loạn thần, nghịch thần, cướp ngôi giết vua. Khi Mạc Đăng Dung làm việc thí nghịch, biết bao văn nhân đă liều ḿnh chửi vào mặt, nhổ vào mặt, lấy hốt đánh vào mặt Mạc Đăng Dung. Chưa bao giờ ở nước ta, các văn nhân lại liều ḿnh trung với vua, sỉ vả nghịch thần như vậy, Chưa bao giờ ! (Đủ thấy dân chúng yêu thương nhà Lê đến mức nào !)

Không những thế, nhà Minh cũng chẳng xem vua nhà Mạc là vua ! Dễ hiểu : Mạc Đăng Dung tự trói ḿnh, qú lạy tướng nhà Minh, nhận chức Đô thống sứ của nhà Minh. Sứ giả của nhà Mạc sang cống ,chẳng được xem là Sứ giả một nước (Dễ hiểu : chỉ là Sứ giả của một tên Đô thống sứ), không được hội chung với  Sứ giả của nước khác như Triều Tiên, không được ở sứ quán (Dễ hiểu : chỉ là Sứ giả của một tên Đô thống sứ, bị xem là nội thuộc nhà Minh)

Vua nhà Mạc chẳng phải thật sự là vua, phong Trần Nguyên Hăn làm Đại vương sao được? Trần Nguyên Hăn  chẳng phải là Đại vương, chẳng phải là Thượng Đẳng thần, chẳng phải là thần !

Và Trần Nguyên Hăn thật sự là loạn thần, nghịch thần của nhà Lê, chẳng phải là thần !

 

b) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương

Điều này có nghĩa là Trần Nguyên Hăn là nghịch thần ; bởi v́ vua nhà Mạc là nghịch thần của nhà Lê, nên truy tặng cho kẻ đồng hội đồng thuyền với vua nhà Mạc.

Ta để ư rằng vua nhà Mạc rất muốn đề cao Nguyễn Trăi, nhưng không hề truy tặng vương tước, công tước , hầu tước cho Nguyễn Trăi . Tại sao vậy ? -V́ Nguyễn Trăi là trung thần của nhà Lê, nên chẳng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với vua nhà Mạc !

 

c) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc , đây là một (trong nhiều) bằng chứng rằng Trần Nguyên Hăn chưa hề được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc. Tại sao vậy ? -V́ truy tặng th́ bao giờ cũng truy tặng chức cao hơn chức lúc sinh thời : nếu Trần Nguyên Hăn đă được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc , th́ nhà Mạc tất truy tặng Trần Nguyên Hăn chức Đại Tướng Quốc !

Nhắc lại :

22) Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc !

 

Tóm lại,

 Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương: đây là một bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn !

 

 

XVIII) Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần : Trần Quốc Duy là thần

 

Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần : Trần Quốc Duy là thần

Trần Nguyên Hăn là nghịch thần thế mà Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần. Có nghĩa là :

_-Trần Quốc Duy xứng đáng là thần

_-H́nh luật Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ : không bao giờ giết hại con cái kẻ nghịch thần  

_-Không những thế, con cái kẻ nghịch thần vẫn có thể làm quan

(Đầu năm 1431, sau khi dẹp giặc Bế Khắc Thiệu--Trần Nguyên Hăn ở Thái Nguyên; vua ta có ban chiếu chỉ kể tội Bế Khắc Thiệu--Trần Nguyên Hăn, chiếu chỉ này hiện không t́m thấy _-có lẽ v́ nói đến Trần Nguyên Hăn , nên bị người đời sau ém nhẹm ?

Lúc ấy, Trần Quốc Duy ở trong tay vua ta đă 2 năm, thế mà Vua Lê Thái Tổ không hề động đến Trần Quốc Duy ; hai mươi năm sau, Trần Quốc Duy c̣n được làm quan (triều vua Lê Nhân Tông) !

_-Nói chung th́ Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ, và Quốc triều h́nh luật của Vua Lê Thái Tổ giống với luật nhà Chu : tội ai làm, người ấy chịu ! Và vua Lê Thái Tổ đă băi bỏ những cực h́nh : lăng tŕ, voi dầy, xé xác ; Triều đại nhà Lê, kể cả nhà Lê  Trung hưng, là triều đại độc nhất trong hơn 2500 năm nay, không có thi hành những cực h́nh  lăng tŕ, voi dầy, xé xác.)

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

240)               Chúa thánh tôi hiền : Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

 

 

XIX)  Nguyễn Biểu được Vua Lê Thái Tổ truy tặng Đại vương

 

Vua Lê Thái Tổ có truy tặng Đại vương cho Nguyễn Biểu.

V́ Vua Lê Thái Tổ là vua đại anh hùng và là Thánh vương,

Nên, một khi ông Nguyễn Biểu được Vua Lê Thái Tổ truy tặng Đại vương th́ ông Nguyễn Biểu đương nhiên là Thượng Đẳng thần ! 

( Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương :

Xem

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 

(TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com ))

 

 

XX) Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là vua-và-Thần, vua-và-Trời

 

Vào đầu thập niên 1990, đài truyền h́nh CNN (cable news network) có một cuộc phỏng vấn Đạt Lai Lạt Ma  (lưu vong ở Ấn từ năm 1959) ; trong cuộc phỏng vấn này, người phóng viên có hỏi  "Ai cũng cho rằng ông là God King, phải chăng ông là God King ?"  

( Chữ God King này rất dễ hiểu ở tiếng Anh, nhưng dịch ra tiếng Việt th́ hơi khó ; nghĩa của God King là ông vua được coi như là thần, được coi như là Trời   _-tôi tạm dịch là vua-và-Thần, vua-và-Trời )

Đạt Lai Lạt Ma trả lời là không phải.

Hết cuộc phỏng vấn , người phóng viên tủm tỉm cuời, nói với khán thính giả :  "Ông Đạt Lai Lạt Ma  rất khiêm tốn, ông không tự nhận là God King, thật ra ông ấy chính thật là God King !"

Người phóng viên ấy, gốc người Ấn Độ (mặt mũi giống Ấn), nhưng có lẽ không biết quan niệm Á Đông về Thần Tiên Thánh Phật, nên không biết rằng Thần và Trời chẳng phải là mục đích của người tu Phật  (Thánh mới là mục đích); do đó , nói rằng Ông Đạt Lai Lạt Ma  rất khiêm tốn. Sự thực th́ Đạt Lai Lạt Ma chẳng khiêm tốn, chỉ nói Sự thực : Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là Thần, chẳng phải là Trời !

Ngay đến một vị Đạt Lai Lạt Ma đắc đạo cũng chẳng phải là Thần, chẳng phải là Trời, mà là Thánh (và Thánh cao hơn Thần, Trời)  

C̣n Đạt Lai Lạt Ma là vua, th́ đúng rồi !

 

 

XXI) Lă Đồng Tân đối cảnh vô tâm ...

Trong bài :

8)           Tâm Không chưa phải là chân lư

Tôi có nói về việc ‘Lă Đồng Tân đối cảnh vô tâm’ như sau :

a)Lược Truyện

Vua Trần Nhân Tông có làm một bài thơ thiền thất ngôn tứ tuyệt, trong bài phú Cư Trần Lạc Đạo, như sau :

       Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên,
       Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
       Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,

       Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền

 Dịch thơ :

       Cư trần lạc đạo, cứ tuỳ duyên,

       Hễ đói th́ ăn, mệt ngủ liền-

       Trong nhà sẵn báu, thôi t́m kiếm -

       Đối cảnh tâm không, khỏi hỏi thiền !

Câu cuối cùng "Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền" rất được Phật Tử Việt Nam mến chuộng, coi như là phương châm của sự tu hành. Có nhiều người tưởng lầm rằng đó là mục đích của Thiền Tông.

Câu "Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền" này chẳng phải của vua Trần Nhân Tông. HT Hư Vân có kể rằng : Khi đắc phép phi hành, Tiên Lữ Đồng Tân bay đến lầu chuông chùa ở Lô Sơn, đề bài thơ :

Một ngày an nhàn thân tự tại

Sáu căn ḥa hợp báo b́nh an

Đan điền có vật quí

Ngưng vấn đạo,

Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền !

Lữ Đồng Tân đề bài thơ này khoảng 200 năm trước vua Trần Nhân Tông.

 

b)Luân lư của câu chuyện :

_-Tiên gia cũng biết "Đối cảnh vô tâm" !

_-Ranh giới giữa Tiên và Thánh đôi khi không rơ rệt

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Kim Cang và Chánh Pháp chưa từng có, dịch và chú giải : Thích Huyền Vi

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả Thích Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Kinh Vô Ngă Tướng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

       Pháp Trích Lục, Huỳnh văn Niệm trích lục.

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Sách :

       Tứ Diệu Đế, Thích Thiện Hoa

 

       Cuộc đời Thánh Tăng Đại Ca Diếp, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Xá Lợi Phất, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Mục Kiền Liên, Nguyễn Điều,

       Đường Mây Trên Đất Hoa, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong

       Phật Giáo Khái Luận, Thích Chơn Thiện

Sách Sử :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *