Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2

(Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, không hề hoang dâm vô đạo  ...)

                                   Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

X) Chu Nguyên Chương có tướng lợn

XI) Minh Thái Tổ có tướng lợn : hậu quả

XII) Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn.

XIII) Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược

XIV) Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược giống như Vua Lê Thái Tông

XV) Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  ...

XVI) Vua Lê Tương Tông cho Nguyễn Vũ được thi Đ́nh : các vua ngày xưa được quyền làm việc này

XVII) Hoàng Giáp Nguyễn Vũ pḥ vua, chịu chết cùng vua và bị ĐVSKTT bôi nhọ

                            (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Vua Lê Tương Tông không hề có tướng lợn, bởi lẽ dễ hiểu là Vua Lê Tương Tông rất đẹp trai ! ...Bài viết này trưng thêm một bằng chứng rằng Phan Hy Tăng, sứ nhà Minh, không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Ngoài ra, Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, do đó ta có thể quả quyết rằng Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  ...

 

YTĐLK = Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

TTK = Trần Trọng Kim

CNC = Chu Nguyên Chương

TDS = Trịnh Duy Sản

TDĐ = Trịnh Duy Đại

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

18) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

(Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

82) Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83) Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê   Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

X) Chu Nguyên Chương có tướng lợn

 

Người làm vua có tướng lợn, nổi tiếng trong lịch sử ta và Tàu là  Chu Nguyên Chương (Minh Thái Tổ).

V́ vậy, Kim Dung diễn tả Chu Nguyên Chương là ‘xấu xí’, khi CNC gặp Trương Vô Kỵ trong YTĐLK

(Đó là , ông đă nhân nhượng với CNC, v́ dầu sao CNC cũng là vua, lại là vua sáng nghiệp)

 

 

XI) Minh Thái Tổ có tướng lợn : hậu quả

 

V́ Minh Thái Tổ có tướng lợn, và v́ ông ta là vua độc tài, đa nghi, là bạo chúa , nên hậu quả là quần thần chẳng ai dám đả động đến chữ ‘tướng lợn’

 

XII) Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn.

 

Phan Hy Tăng , sống sau thời CNC vài đời, dĩ nhiên chẳng dám đả động đến chữ ‘tướng lợn’

Do đó, ông không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn.

 

Nhắc lại,

       Dầu sao đi nữa, th́ Vua Lê Tương Tông không hề có tướng lợn, bởi lẽ dễ hiểu là Vua Lê Tương Tông rất đẹp trai !

 

 

XIII) Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược

 

Rất dễ dàng thấy rằng Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược :

Năm 1516 là năm thứ 8 của Vua Lê Tương Tông, mùa hạ, đầu tháng 4, có loạn Trần Cao, Vua Lê Tương Tông đă ngự giá thân chinh và đă đánh Trần Cao tan tác chạy dài.

Sau đó vài ngày, Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Tông. Vua Lê Tương Tông đă băng hà, triều đ́nh không có vơ tướng nào có thể đánh lại  Trần Cao : Trần Cao ra vào Thăng Long như vào chỗ không người !

Một điều hay về Trần Cao là y đă bắt sống Trịnh Duy Sản và đă hành h́nh tên đại nghịch vô đạo Trịnh Duy Sản !

 

 

XIV) Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược giống như Vua Lê Thái Tông

 

Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược giống như Vua Lê Thái Tông, ông cố của vua.

Vua Lê Tương Tông bị vu khống là hoang dâm vô đạo giống như Vua Lê Thái Tông bị vu khống là đam mê tửu sắc.

Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược giống như Vua Lê Thái Tông, do đó giống như Vua Lê Thái Tông, Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  ...

 

 

XV) Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  ...

 

Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  bởi v́ Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược.

Một ông Vua hoang dâm vô đạo  th́ chẳng thể nào có hùng tài đại lược.

Một ông vua có hùng tài đại lược th́ chẳng thể nào hoang dâm vô đạo .

Hai việc ‘vua hoang dâm vô đạo’  và ‘vua có hùng tài đại lược’ chẳng thể nào cùng chung sống.

Tại sao vậy ?

_-‘vua hoang dâm vô đạo’  th́ chỉ thích có một  việc lăn lóc trên long sàng cùng mỹ nữ, chẳng thể nào có th́ giờ để  ‘vua có hùng tài đại lược’

_-‘vua hoang dâm vô đạo’  th́ chỉ thích có một  việc lăn lóc trên long sàng cùng mỹ nữ, nên chỉ mong

       sống măi không già, măi măi c̣n xuân

       sống măi không chết, măi măi thụ hưởng

măi măi không sứt mẻ châu thân, để có thể măi măi vui cùng mỹ nữ

do đó, ‘vua hoang dâm vô đạo’  nào dám cỡi voi ra chiến trường, cầm kiếm ấn chỉ huy trận thế (nguy hiểm cho long thể xiết bao !)

do đó, ‘vua hoang dâm vô đạo’ làm sao có thể có hùng tài đại lược

 

 

XVI) Vua Lê Tương Tông cho Nguyễn Vũ được thi Đ́nh : các vua ngày xưa được quyền làm việc này

 

Nguyễn Vũ thi hội bị đánh rớt, Vua Lê Tương Tông chấm cho  Nguyễn Vũ được đậu, rồi vào thi Đ́nh ; các vua ngày xưa được quyền làm việc này.

Nên nhớ rằng , mục đích của việc thi Tiến sĩ văn là để lựa người có tài đức, có thể giúp vua trong việc nội trị, dân sự : mục đích là vua lựa người cộng sự có tài đức về văn. Do đó mà có thi Đ́nh : các vua thân ra chấm thi Đ́nh (trừ vài trường hợp ngoại lệ, như vua c̣n thơ ấu chẳng hạn, riêng Vua Lê Nhân Tông đă thân ra chấm thi Đ́nh lúc mới 9 tuổi), (các vua thường có vài đại thần giúp việc chấm thi này)

Vua Lê Tương Tông có quyền chấm cho  Nguyễn Vũ được vào thi Đ́nh ; rồi có quyền chấm cho  Nguyễn Vũ được đậu Hoàng Giáp.

Người ta chỉ có thể có quyền đặt câu hỏi :  Nguyễn Vũ có xứng đáng đậu Hoàng Giáp hay không ? _-Trả lời : Nguyễn Vũ xứng đáng đậu Hoàng Giáp bởi v́ ...

 

 

XVII) Hoàng Giáp Nguyễn Vũ pḥ vua, chịu chết cùng vua và bị ĐVSKTT bôi nhọ

 

Hoàng Giáp Nguyễn Vũ pḥ vua, chịu chết cùng vua : đêm Trịnh Duy Sản , tên loạn thần đại nghịch vô đạo , ám sát vua, Nguyễn Vũ đang bàn chuyện cùng vua trong hoàng cung, Nguyễn Vũ pḥ vua ra khỏi hoàng cung , gặp Trịnh Duy Sản và chịu chết cùng vua (Trịnh Duy Sản sai người đâm vào lưng Vua Lê Tương Tông !)

Hoàng Giáp Nguyễn Vũ pḥ vua, chịu chết cùng vua : ông là trung thần ; do đó Nguyễn Vũ xứng đáng đậu Hoàng Giáp. Nhắc lại rằng , mục đích của việc thi Tiến sĩ văn là để lựa người có tài đức, có thể giúp vua trong việc nội trị, dân sự ; và Nguyễn Vũ là người có đức, Vua Lê Tương Tông đă sáng suốt trong việc chọn Nguyễn Vũ .

Hoàng Giáp Nguyễn Vũ pḥ vua, chịu chết cùng vua : ông là văn nhân trung thần ; ông có lẽ là văn nhân trung thần đầu tiên, ở nước ta, pḥ vua, chịu chết cùng vua trong biến loạn  . Trước ông, ở nước ta,  chỉ có vơ tướng pḥ vua, chịu chết cùng vua trong biến loạn .

(Vua Lê Thái Tổ đă thành công trong việc giáo dục: Vua Lê Thái Tổ 

1) lấy đức nhân mà trị thiên hạ

2) lấy nhân nghĩa lễ trí làm phương châm dạy dỗ dân

V́ thế lúc Mạc Đăng Dung giết vua, cướp ngôi, có rất nhiều văn nhân trung thần tuẫn tiết )

Hoàng Giáp Nguyễn Vũ pḥ vua, chịu chết cùng vua : ông là trung thần , thế mà, lại bị ĐVSKTT chê bai đủ điều. Mục đích của ĐVSKTT là vu khống, dè bỉu Vua Lê Tương Tông nên vu khống, dè bỉu trung thần của Vua Lê Tương Tông .

Điều quái đản là các sử gia nước ta , từ 100 năm nay , cứ nằng nặc nói rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê, cứ nằng nặc tin vào những lời  vu khống, dè bỉu các vua Lê của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư ! Họ c̣n binh vực Trịnh Duy Sản , tên loạn thần đại nghịch vô đạo đă ám sát vua ;  cả TTK, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !  Tôi sẽ có bài viết về vụ này ...

                            (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *