Chúa thánh tôi hiền

 

*

*

    Lê Anh Chí dịch thơ vua Lê Thánh Tông

*

*

Thái Tổ anh hùng cái thế danh !

Thái Tông văn trị phủ doanh thành-_

*

       Ức Trai thi bá sao sao tú,

       Vũ Mục tướng thần giáp giáp binh

 

**

       Mười Trịnh đệ huynh tràn quư hiển,

Hai Thân phụ tử ngập ân vinh

Cháu này Hồng Đức thừa ân Tổ-_

Chu tám trăm năm đại trị b́nh !

 

Bài thơ của Lê Thánh Tông "Quân minh thần lương" :

Cao Đế anh hùng cái thế danh (1)

Văn Hoàng trí dũng phú doanh thành (2)

Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo (3)

Vũ Mục hung trung liệt giáp binh (4)

Thập Trịnh đệ huynh liên quư hiển (5)

Nhị Thân phụ tử bội ân vinh (6)

Hiếu tôn Hồng Đức thừa phi sự (7)

Bát bách Cơ Chu lạc trị b́nh (8)

 

Chú thích:

(1) Cao Đế là vua Lê Thái Tổ : Từ đời Lê Thái Tông trở đi, vua quan nhà Lê gọi vua Lê Thái Tổ  là Thánh Tổ Cao Hoàng Đế

(2) Văn Hoàng : Thụy hiệu của vua Lê Thái Tông là Văn Hoàng đế

(3) Ức Trai là danh hiệu của Nguyễn Trăi

(4) Vũ Mục tức danh tướng Lê Khôi : ông Lê Khôi được truy tặng tước Vũ Mục Công ; Vũ Mục là tên thụy của danh tướng  Nhạc Phi, ư nói rằng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường và tài thao lược như danh tướng Nhạc Phi nhà Tống (Nhạc Phi nổi tiếng là bách chiến bách thắng)

(5) Thập Trịnh = Mười Trịnh = Mười người con trai của danh tướng Trịnh Khả

(6) Nhị Thân = Hai Thân = hai cha con ông Thân Nhân Trung

(7) Hồng Đức = một niên hiệu của vua Lê Thánh Tông

(8) Bát bách Cơ Chu = triều đại nhà Chu dài hơn 800 năm, Cơ là họ của vua nhà Chu ; với ư chính là : vua sáng nghiệp triều đại nhà Chu là thánh vương (vua Vũ), như Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

Xem

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

250) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

          Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *