Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 2

( Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ , nhưng vẫn được trọng dụng , đến năm 1431, c̣n được thăng làm Vinh lộc Đại phu )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2 : Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc

 

A) Vụ án Trần Nguyên Hăn (tiếp theo)

XIII) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

XIV) Trần Nguyên Hăn không được người đương thời trọng vọng

XV) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

XVI) Trần Nguyên Hăn không có tên trong Lam Sơn Thực Lục

XVII) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán và thành công 99% ?

XVIII) Thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ  (có bằng chứng chính đáng để nghi ngờ Nguyễn Trăi)

XIX) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn

XX) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn

XXI) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi rất tôn sùng Vua Lê Thái Tổ

 

B) Vụ án Phạm Văn Xảo

XXII) Phạm Văn Xảo là ai ?  Huyền thoại Phạm Văn Xảo

XXIII) Phạm Văn Xảo bị giết v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản.

 

                           (C̣n Tiếp)

 

__________________________________________

 

 

Dàn Bài của bài 1:

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

*A) Vụ án Trần Nguyên Hăn

I) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

II) Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy, không truy sát con cái Trần Nguyên Hăn, không tru diệt con cháu nhà Trần

III) Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng Nguyễn Trăi

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và anh minh

V) Vua Lê Thái Tổ không hề hiếu sát

VI) Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi

VII) Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

VIII) Trần Nguyên Hăn không về đối chất, càng tỏ ra phạm tội

IX) Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

X) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

XI) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

 

 

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

PVX = Phạm Văn Xảo

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

 

A) Vụ án Trần Nguyên Hăn (tiếp theo)

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

 

Dẫn nhập 2 : Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc

 

Cả hai nhà Mạc và Trịnh đều có ư muốn bôi nhọ vua Lê Thái Tổ, để bào chữa cho hành động giết vua, phản nghịch của họ.

Bởi thế, nhà Mạc đă truy phong Trần nguyên Hăn làm Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại Vương !

Việc này không tốt cho TNH: nhà Mạc là nghịch thần mà truy phong Trần Nguyên Hăn làm Trung Liệt Đại vương th́ ta có thể nói rằng nhà Mạc thấy rằng, biết rằng TNH là kẻ nghịch thần !

Đó gọi là ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’ ; như việc Vua Lê Thái Tổ truy tặng vương tước cho hai ông Đặng Tất, Đặng Dung (nhà Hậu Trần) vậy : vua anh hùng truy tặng anh hùng.

 

 

XIII) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

 

Xem bài viết

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

24)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Thái T  1

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T )

 

 

XIV) Trần Nguyên Hăn không được người đương thời trọng vọng

 

Trần Nguyên Hăn không được người đương thời trọng vọng v́ những điều kể trên :

1) Mặc dù là ḍng dơi nhà Trần, Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

2)    Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

       Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

       Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

Ngoài ra, TNH c̣n có hiềm khích, xung đột, thù hận với các tướng sĩ cũ của nhà Hậu Trần trong hàng ngũ nghĩa quân Lam Sơn

 

 

XV) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

Một lư do người Việt ḿnh ghét Vua Lê Thái Tổ , vị đại anh hùng, là v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng , chê bai vua ta. Thật ra, Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

Xem bài viết

13)  Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

 

XVI) Trần Nguyên Hăn không có tên trong Lam Sơn Thực Lục

 

Trần Nguyên Hăn không có tên trong Lam Sơn Thực Lục

Ta biết rằng LSTL đáng tin hơn ĐVSKTT :

_Nhóm ông Lê Hi, những người sửa lại ĐVSKTT, là Tả Hữu Thừa Tướng của Trịnh Căn và chẳng phải là sử gia, chẳng phải là sử thần

_nhóm ông HDương, những người sửa lại LSTL,khoảng 20 năm trước đó, mặc cũng là Tả, Hữu Thừa Tướng của nhà Trịnh, nhưng lại là sử thần

 

Trần Nguyên Hăn hoàn toàn không có tên trong LSTL ; điều đó chứng tỏ rằng :

_rất có thể Trần Nguyên Hăn không tham dự những trận mà ĐVSKTT đă kể tên TNH

_nếu TNH có tham dự những trận mà ĐVSKTT đă kể tên TNH, th́ địa vị Trần Nguyên Hăn chỉ là thứ yếu. Về điểm này, ta có thể lư luận ra được. Tôi sẽ làm việc này , khi tôi viết :

       Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3

bài tiếp theo của

52)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

 

 

XVII) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán và thành công 99% ?

 

Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán và có lẽ đă thành công 99% :

_Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán (Băng Hồ di sự lục). Trong bài văn này, NT viết ‘‘Con trai con gái [Trần Nguyên Đán] có mười một người, sau cuộc binh đao ít người c̣n sống’’. NT viết mơ hồ ‘ít người c̣n sống’, có lẽ đàn ông ḍng dơi Trần Nguyên Đán chỉ c̣n Trần Nguyên Hăn ???

_theo những thông tin trên những Trang Nhà gia phả, th́ vào năm 1413 khi nhà Hậu Trần diệt vong, có lẽ đàn ông ḍng dơi Trần Nguyên Đán chỉ c̣n Trần Nguyên Hăn

 

 

XVIII) Thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ  (có bằng chứng chính đáng để nghi ngờ Nguyễn Trăi)

 

Thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ :

_ Nguyễn Trăi là vong thần của nhà (giặc) Hồ

_ Nguyễn Trăi con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn

_ Trước đó vài tháng, Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán Thiệt là vô h́nh chung, tự cáo buộc là thân t́nh với họ ngoại _do đó, thân với TNH.

_ Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423,có công lao rất ít ; được phong hầu v́ vua coi trọng việc Nguyễn Trăi viết thư dụ hàng các thành, xem đó là công lao.

_ Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, với TNH và với tên giả, họ Trần (Trần Văn, Trần Vơ)

Với tất cả những sự kiện này, mà vua ta vẫn trọng dụng NT, thật đáng kinh ngạc ! đến năm 1431, c̣n thăng Nguyễn Trăi lên làm Vinh lộc Đại phu !

 

Trong tất cả những bằng chứng, sự kiện này ; có bằng chứng chính đáng  và sốt dẻo để nghi ngờ Nguyễn Trăi, đó là: Trước đó vài tháng, Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán (Băng Hồ di sự lục). Trong bài văn này,

_Nguyễn Trăi đă cực lực ca tụng Trần Nguyên Đán

_NT đă chê bai họ Hồ (không tốt , Nguyễn Trăi vốn là tôi thần của nhà (giặc) Hồ)

Việc ca tụng họ Trần này, chỉ trước những hành động mưu phản của TNH có vài tháng, thật đáng nghi ; nhất là trong những hành động mưu phản của TNH có hành vi tiếm phạm ‘xây phủ đệ’.

Tiếm phạm ‘xây phủ đệ’ ! người thời nay có lẽ không hiểu sự quan trọng của Tiếm phạm này ! Những người thường đọc lịch sử và truyện lịch sử Á Đông th́ có thể biết rằng: thời xưa những kẻ mưu phản thường Tiếm phạm _để ḍ đường, xem phản ứng thiên hạ ra sao. Quỳền thần Mạc Đăng Dung, Hồ Quí Ly đều Tiếm phạm trước khi chiếm ngôi.

Do đó, Băng Hồ di sự lục có thể xem là một  bằng chứng chính đáng  và sốt dẻo để nghi ngờ Nguyễn Trăi.

 

Với tất cả những bằng chứng, sự kiện ở trên, hầu hết các ông vua thời xưa đă chém đầu Nguyễn Trăi rồi, c̣n giết hại gia đ́nh NT nữa !

Vua Lê Thái Tổ thật là có độ lượng lớn lao. Thật chẳng đáng ngạc nhiên khi trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn.

 

 

XIX) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn

 

Xem bài viết

67) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

       ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

       ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

 

XX) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn

 

Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn. Đối với Nguyễn Trăi , Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn, đó là việc dĩ nhiên : thời xưa, một người con thân thuộc với một k mưu phản, th́ chắc chắn rơi đầu, e rằng c̣n b chết c ba h nữa. NT rất ngưỡng m s đợng ḷng nhân t của Vua Lê Thái Tổ.

 

 

XXI) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi rất tôn sùng Vua Lê Thái Tổ

 

Trong thơ văn, Nguyễn Trăi rất tôn sùng :

_thiên tài quân sự vô song của Vua Lê Thái Tổ

_đức Nghiêu Thuấn của Vua Lê Thái Tổ

Xem bài viết

69) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

       ( Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long (Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta))

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo)

 

 

B) Vụ án Phạm Văn Xảo

 

XXII) Phạm Văn Xảo là ai ?  Huyền thoại Phạm Văn Xảo

 

Phạm Văn Xảo là ai ?  _Không ai biết !

Ta chỉ biết một điều do ĐVSTTT vui ḷng tiết lộ : Phạm Văn Xảo là người Kinh Lộ. Biết như vậy th́ cũng như không, bởi v́ có đến 75% dân Việt thời đó là người Kinh Lộ.

Huyền thoại Phạm Văn Xảo được dựng lên bởi ĐVSKTT trong đoạn văn ‘‘Đại hội cácớng các quan văn ’’.

V́ ĐVSKTT cố t́nh giấu giếm lai lịch PVX, ta có thể đoán rằng PVX có quá khứ không tốt.

 

 

XXIII) Phạm Văn Xảo bị giết v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản.

 

Theo Đại Việt Thông Sử, Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản. Không những thế, lúc ấy, Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong . . .

 

                           (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *