Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 3,    một lư do chính yếu để ... Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 3

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XIV) Những k du th du thực lại quá thừa ruộng đất

XV) Những k làm ‘ngh’ trộmớp

XVI) Việc chia đất cấp ruộng, Vua Lê Thái Tổ đặc biệt chú ư đến các quả phụ

XVII)Thời Vua Lê Thái Tổ, các quả phụ được làm chủ ruộng đất, làm chủ gia đ́nh

XVIII) Các đại thần (và dân chúng) đă biết từ lâu là Vua Lê Thái Tổ sẽ chia đất cấp ruộng

XIX) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Bài  1:

132)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Nói là ‘vua đầu tiên’, là không kể thời Hồng Bàng _-ta thiếu tài liệu để xác định rằng các Quốc Tổ đă thi hành chánh sách nhân đức này .

Vua Lê Thái Tổ đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Đây là một trong hai điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông (điều kiện thiết yếu thứ hai là Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên).

Việc chia đất cấp ruộng cho dân chúng cũng là  một điều kiện thiết yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương)

 

Bài  2:

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm: 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

 

Vua Thái Tthánh vương, Thái Tôngminh quân , anh minh hơn c những v vua anh minh đời xưa.

với chánh sách cai tr tốt đẹp, đời Vua Thái T, Thái Tông là thời đại vàng son của lịch s. những câu ca dao  truyền tụng thời thái b́nh hạnh phúc của hai v vua đầu nhà . Nguyễn Trăi cũng những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn .

Vua Thái T đă ban hành nhiều chánh sách, biến thời đại định (1428-1433) thành thời đại trị ; nhưng cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông có lư do chính yếu là công cuộc chia đất cấp ruộng của vua Thái T.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chính trị lớn lao này của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) ngoài ngụy quan, hai hạng người (du th du thực, ‘ngh’ trộmớp ) quá thừa ruộng đất : h làm gián điệp cho giặc Minh  2) Việc chia đất cấp ruộng, Vua Lê Thái Tổ đặc biệt chú ư đến các quả phụ   3) xác định rằng năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Vị thánh vương cuối cùng của Tàu là Vũ Vương, sáng lập nhà Chu, với chánh sách chia đất ‘tĩnh điền’ nổi tiếng . . .

ớc ta cũng vinh hạnh một thánh vương: Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tổ lại c̣n siêu tuyệt hơn các thánh vương của Tàu ngày xưa

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài chánh trị cổ kim có một, chỉ có 6 năm mà vua ta đă làm biết bao công tŕnh chánh trị (những công tŕnh này bị ĐVSKTT cắt xén hoặc giấu nhẹm)

       v́ Vua Lê Thái Tổ c̣n nhân đức hơn cả các thánh vương của Tàu

             a) tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

             b) vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

             c) vua ta không h dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xác

             d) vua ta xem mạng một người dân là rất trọng

 

 

XIV) Những k du th du thực lại quá thừa ruộng đất

 

Theo chiếu chỉ chia đất cấp ruộng của Vua Lê Thái Tổ   : có những k du th du thực lại quá thừa ruộng đất

======= ĐVSKTT :

... Người đi chiến đấu th́ không một thước, một tấc đất c̣n những k du th du thực, không ích choớc lại quá thừa ruộng đất, hoặc đi làm ngh trộmớp ... =======

 

Lời bàn:

1) Ngoài s công điền lớn lao củaớc nhà, Vua Lê Thái Tổ c̣n dùng một phần ruộng đất của

       a)những k du th du thực (không ích choớc lại quá thừa ruộng đất)

       b)những k làm ‘ngh’ trộmớp

2) Những k du th du thực lại quá thừa ruộng đất, th́ thật đáng nghi: xác suất rất lớnh làm gián điệp cho giặc Minh.

Cần nói là đầu thời nhà Minh, Minh triều nổi tiếng h thống gián điệp rất lợi hại. . . (C̣n h thống gián điệp, thám t của vua ta cũng rất cao siêu, xem

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

 

XV) Những k làm ‘ngh’ trộmớp

 

Sau một năm đại định, chính quyền mới khám phá ra hai hạng người

       a)những k du th du thực (không ích choớc lại quá thừa ruộng đất)

       b)những k làm ‘ngh’ trộmớp

Những k làm ‘ngh’ trộmớp, dĩ nhiên là được giặc Minh dung túng, h cũng hợp tác với giặc Minh, làm gián điệp cho giặc Minh.

 

Dĩ nhiên là Vua Thái T tịch thu phần lớn gia sản, ruộng đất của hai hạng người này.

 

 

XVI) Việc chia đất cấp ruộng, Vua Lê Thái Tổ đặc biệt chú ư đến các quả phụ

 

Việc chia đất cấp ruộng, Vua Lê Thái Tổ đặc biệt chú ư đến các quả phụ phải cáng đáng việc gia đ́nh. Những người này , tùy theo số con cái phải nuôi, số người già phải nuôi, mà được cấp ruộng. Điều này cho thấy rằng vua Lê Thái Tổ quả có tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân

 

 

XVII)Thời Vua Lê Thái Tổ, các quả phụ được làm chủ ruộng đất, làm chủ gia đ́nh

 

Việc chia đất cấp ruộng của Vua Lê Thái Tổ cho các quả phụ chứng tỏ rằng thời Vua Lê Thái Tổ, các quả phụ được làm chủ ruộng đất, làm chủ gia đ́nh

Nói chung, Vua Lê Thái Tổ rất ḥa nhă với phụ nữ , và luật nhà Lê rất khoan hồng với phụ nữ ; chính ra, Vua Lê Thái Tổ là nhà đại cách mạng, có tư tưởng cấp tiến nhất thời đó, nhắc lại rằng :

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

 

XVIII) Các đại thần (và dân chúng) đă biết từ lâu là Vua Lê Thái Tổ sẽ chia đất cấp ruộng

 

Cũng như khi hành quân, vua giải thích mưu kế chiến thuật của mỗi trận đánh cho các vơ tướng, trong chánh trị vua cũng cho các đại thần hiểu biết rơ ư định của ngài. Các đại thần (và cả dân chúng) đă biết từ lâu là Vua Lê Thái Tổ sẽ chia đất cấp ruộng

Vả lại, các đại thần biết ư định chia đất cấp ruộng của Vua Lê Thái Tổ khi

_-Trước năm 1429, Vua Lê Thái Tổ nhiều lần sung công nhiều loại ruộng đất

_-Trước năm 1429, Vua Lê Thái Tổ nhiều lần tịch biên gia sản ngụy quan, trị tội ngụy quan, nhưng lại cho chuộc tội bằng tiền . . .

_-Trước năm 1429, Vua Lê Thái Tổ nhiều lần  thống kê ruộng đất toàn quốc, làm sổ hộ tịch, sổ ruộng đất

_-Trước năm 1429, Vua Lê Thái Tổ tạm thời chia đất cấp ruộng

C̣n nếu có vỉ quan nào chưa hiểu rơ th́ vua ta sẵn sàng giải thích.

 

Do đó,  các đại thần đă từng ngẫm nghĩ (nhiều) về việc chia đất cấp ruộng, về số ruộng cấp cho dân chúng

 

 

XIX) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng

 

Vua Lê Thái Tổ  ban hành sự cấp ruộng  khi nào ? _-Nhà Mạc, nhà Trịnh đă cắt xén mất đoạn văn viết về sự ban hành này của vua . (Đây là thói quen của ĐVSKTT : cứ cắt xén rất nhiều,   a) để người đọc không biết rằng vua có thực hành chánh sách đă bàn hay không,   b)có khi để giấu nhẹm sự việc)

Tuy nhiên, ta có thể xác định được thời điểm vua ban hành sự cấp ruộng, bởi v́

_-thời điểm năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng,là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng  : lệnh cho các đại thần tâu tŕnh số ruộng cấp cho dân chúng. Và các đại thần chỉ có một việc ấy để suy xét mà tâu tŕnh mà thôi

_-mọi việc đều chuẩn bị, sắp sẵn (nhiều lần sung công nhiều loại ruộng đất, nhiều lần  thống kê ruộng đất toàn quốc, làm sổ hộ tịch, vv)

_-trước năm1429, Vua Lê Thái Tổ đă tạm thời chia đất cấp ruộng

_-như mọi lần, tuy hỏi ư kiến các quan, nhưng vua đă có sẵn ư định, sách lược

 

Ta có thể nói rằng sau khi nghe các đại thần tâu tŕnh, vua đă mau chóng quyết định và ban hành sự cấp ruộng.

 

Do đó,

       Vua Lê Thái Tổ  ban hành sự cấp ruộng vào khoảng ngày 10 tháng 2 và trước ngày 21 tháng 2

_-vào khoảng ngày 10 tháng 2, bởi v́ vua đă mau chóng quyết định và ban hành sự cấp ruộng

_-trước ngày 21 tháng 2, bởi v́ :

       Việc chia đất cấp ruộng là việc lớn (nhất) của nước nhà , vậy mà ngày 21 tháng 2 lại bàn việc khác , chứng tỏ Vua Lê Thái Tổ đă ban hành sự cấp ruộng

       một lư do quan trọng khác, sẽ nói ở bài tới

 

                                  (C̣n tiếp)

       //viết xong vào 12-2-2010  , sẽ đăng vào Tết Canh Dần//

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *