Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

VII) Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

VIII) Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm

IX) Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

X) Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

                            (C̣n tiếp)

_________________________________________

 

Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

_-Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm (Triệu Khuôn Dẫn và Triệu Kinh Nương)

_-Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

_-Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

Tiết mục cuối (Thục nữ sánh với Anh-hùng) khá dài : phân tích câu nói của bà Nhan Trưng Tại , nêu ra 2 điều không được các sử gia để ư đến : Khổng Tử là con của một bậc anh hùng cái thế và Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương ...

 

Dàn Bài Bài 1:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Lời phi lộ : Khí tượng Anh-hùng !

I) Truyện Thuyết Đường : 3 anh-hùng 

II) Vua Lê Thái Tổ và 50 vơ tướng văn thần , cùng 600 quân khởi nghĩa : anh hùng cứu quốc

III) Muôn sự chẳng là của chung

IV) Giai nhân xế bóng , hào kiệt cùng đường

V) Đời không hiền-sĩ, Đất thiếu minh-quân
VI) Đời có hiền-sĩ, Đất có minh-quân

                            (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

THC = Tề Hoàn-công

NTh = Ninh-thích

Thúc Lương Ngột

Chu Văn vương

TKD = TKhD = Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn

TkN = Triệu Kinh Nương

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

VII) Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

 

       Thương thân, ta lại tủi thầm
       Hỡi con trâu trắng
       Hỡi cụm rừng thâm
       Hùng anh sống với âm thầm măi ư ?
‘Hùng anh không chịu sống với âm thầm’

Nên

Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

Do đó, kẻ sĩ có thể bị người lợi dụng, như Chuyên Chư, Yêu Ly bị Ngũ Tử Tư lợi dụng (để mưu đồ ngôi vua cho Hạp Lư ) ; Chuyên Chư, Yêu Ly vẫn là Anh-hùng , nhưng Anh-hùng  không trọn vẹn, như viên ngọc liên thành có t́ vết.

C̣n Ngũ Tử Tư là hiếu tử, là trung thần của nước Ngô, nhưng chẳng phải Anh-hùng !

 

 

VIII) Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm

 

Triệu Khuôn Dẫn và Triệu Kinh Nương, lược truyện :

Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn lúc c̣n hàn vi, lưu lạc giang hồ, hành động như hiệp khách ; một hôm, cứu được một cô gái khỏi tay bọn hung đồ , ông c̣n quyết định đưa vị cô nương về nhà, đường xa ngh́n dặm. V́ đường xa vời vợi , để chính danh và v́ hai người cùng họ , nên ông cùng TkN kết nghĩa anh em. Đi ngh́n dặm, Triệu Khuôn Dẫn cầm thần côn đi bộ, để cô em nuôi bảo bối cỡi ngựa. Mới đầu, TkN có ư định biến t́nh anh em nuôi thành t́nh vợ chồng, nhưng bị Triệu Khuôn Dẫn mắng cho, bảo rằng đă thề làm anh em th́ không được trái lời thề. TkN bèn xin lỗi và từ đó hai người cư xử với nhau như anh em ruột. Tuy đường xa vời vợi , đi hoài cũng đến ; đến  nơi th́ có vấn đề : cha mẹ TkN khăng khăng nói rằng trai gái cận kề trên đường thiên lư, chắc chắn đă là vợ chồng, và cha TkN muốn làm đám cưới ngay lập tức để ‘hợp thức hóa’ ; Triệu Khuôn Dẫn nổi giận mắng ông này, rồi bỏ đi. TkN hổ thẹn, thắt cổ tự tử.

 

Lời bàn :

1) Đi ngh́n dặm gian nan, (Triệu Khuôn Dẫn lo ngừa bọn hung đồ rượt theo bắt lại Triệu Kinh Nương, ông c̣n phải đề pḥng những nguy cơ khác (lúc ấy là thời loạn)), đến nơi Triệu Kinh Nương lại tự tử chết đi ; đoạn truyện này, truyện Phi Long gọi là :

Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm

(‘Không tống giai nhân thiên lư lộ’)

 

2) Sau này , khi lên ngôi, Tống Thái Tổ phong thần cho cô em nuôi và lập đền thờ

 

3) Đi ngh́n dặm gian nan, Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn giữ tṛn lời thề kết nghĩa anh em : Anh-hùng !

 

 

 

IX) Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

 

Thường nghe nói Anh-hùng sánh duyên với Mỹ nhân ; sự thực th́ điều này chỉ có trong Tiểu thuyết kiếm hiệp, c̣n trên đời th́ :

Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

Bởi lẽ dễ hiểu là  1) Anh-hùng chẳng có bao nhiêu  2) c̣n Mỹ nhân th́ hằng hà sa số, Mỹ nhân trong một nước trung b́nh thời nay c̣n nhiều hơn số cát sông Hằng !

Tướng pháp có câu ‘Mỹ nhân thường tác kỹ’ (Mỹ nhân thường thành kỹ nữ) ;      do đó, nói một cách trần tục, th́ muốn có Mỹ nhân chỉ cần có tiền ( !!!) 

 

 

X) Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

 

Ông Thúc Lương Ngột và bà Nhan Trưng Tại , lược truyện :

Thúc Lương Ngột , vơ tướng lẫy lừng, năm 70 tuổi,  đến nhà họ Nhan để cầu hôn.  Ông đă có được một con trai nhưng bị tật ở chân, tên là Mạnh B́. Họ Nhan có 5 người con gái đều chưa gả chồng, mới họp các con lại và hỏi rằng : - Các con có đứa nào thuận kết duyên với viên tướng già đó không?  Bốn người con gái lớn đều làm thinh, người con gái út là Trưng Tại đứng dậy thưa rằng : - Phận làm con, cha đặt đâu con ngồi đó, sao cha lại hỏi chúng con ? Họ Nhan nghe con gái út nói thế th́ quyết định gả Trưng Tại cho Thúc Lương Ngột. Trưng Tại đă kết duyên với Thúc Lương Ngột rồi, cùng nhau vào núi Ni Sơn cầu tự. Có điềm lành khi bà lên núi và bà nằm mộng được thần nhân bảo rằng bà sẽ sinh con Thánh. Sanh con ra, đặt tên là Khổng Khâu, tên tự là Trọng Ni (tức là Đức Khổng Tử sau này)

 

Lời bàn :

1) Thúc Lương Ngột là tên tự, chữ ‘Thúc’ cho thấy là ông là con trai thứ ba trong gia đ́nh (Thứ tự : Bá (hay Mạnh), Trọng, Thúc, Quí), gọi ông bằng tên tự để tỏ ḷng kính trọng v́ ông là cha Đức Khổng Tử ; ông họ Khổng, không rơ tên húy

2) Thúc Lương Ngột là ḍng dơi vua Thành Thang !

Sau khi diệt nhà Thương, Chu Vũ Vương phong cho con Trụ Vương là Vũ Canh ở đất Ân. Sau khi Vũ Vương băng, Thành Vương kế vị. Vũ Canh thuyết phục được 3 người em Vũ Vương là Quản Thúc, Hoắc Thúc, Sái Thúc nổi loạn chống nhà Chu. Phụ chính nhà Chu là Chu Công Đán dẹp loạn, giết Vũ Canh và phong cho một người anh vua Trụ làm vua nước Tống ; ...  một chi nhánh của vua nước Tống này , sau 5 đời thế tập, dùng họ Khổng làm họ ; sau khoảng 8 đời nữa đến Khổng Phụ Gia th́ bị quyền thần Hoa-đốc làm hại (Hoa-đốc muốn cướp vợ Khổng Phụ Gia), một người con của Khổng Phụ Gia tên là Mộc Kim Phủ chạy thoát, sang nước Lỗ. Ông Thúc Lương Ngột là ḍng dơi của Mộc Kim Phủ

 

3) Thúc Lương Ngột là anh hùng cái thế ! vơ nghệ cao cường vô địch và thần dũng tuyệt luân ; có lần Ông đánh thành, đă cùng tiền quân xông vào  thành địch, th́ quân địch hạ tấm bảng ngh́n cân xuống, Ông bèn đứng chịu tấm bảng ngh́n cân này, cho quân nhà ra thoát hết.

Tôi gọi Ông Thúc Lương Ngột là Anh-hùng là v́ sự việc này : thương yêu quân sĩ, liều thân để cứu mạng chúng quân ! là anh hùng cái thế , v́ vào thời đó, không thấy có tướng nào anh hùng tài giỏi như vậy !

 

4) Khổng Tử , do đó,  là ḍng dơi vua Thành Thang  _-một Thánh vương ; Khổng Tử , chuyên tâm tôn phù nhà Chu, lại là ḍng dơi vua Thành Thang !

 

5) Khổng Tử , do đó,  là con của một bậc anh hùng cái thế !

Rất ngạc nhiên là 2 điều này ( ‘Khổng Tử là con của một bậc anh hùng cái thế’ và ‘Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương’) không được các sử gia để ư đến ! ngoài ra mẹ Khổng Tử  là người hiền thục.

Đứng về phương diện di truyền, th́ Khổng Tử  có nhiều điều kiện để trở thành một nhân tài kiệt xuất !

 

6) Nhan cô nương nói ‘Phận làm con, cha đặt đâu con ngồi đó, sao cha lại hỏi chúng con ?’ câu này ngụ ư trả lời rằng ‘con thuận kết duyên với viên tướng già’ ; Nhan cô nương trả lời tế nhị như vậy , v́ cô là yểu điệu thục nữ thời xưa, chẳng thể nói trắng ra là ‘con bằng ḷng !’

 

7) Nhan cô nương sao lại chịu kết duyên với viên tướng già ? _-hiển nhiên là v́ cô muốn làm vợ một vị Anh-hùng và Thúc Lương Ngột là bậc anh hùng cái thế ; cô thừa biết rằng kết hôn như vậy th́ sẽ sớm thành goá phụ, nhưng chấp nhận như vậy, miễn là được làm vợ một vị Anh-hùng cái thế !

 

8) Đức Khổng Tử  tên là Khổng Khâu, tên tự là Trọng Ni :  chữ ‘Trọng’ cho thấy là ông là con trai thứ hai trong gia đ́nh , chữ ‘Ni’ là núi Ni Sơn , v́ song thân vào núi Ni Sơn cầu tự mà sanh ra ông.

Khổng Tử  dáng người cao lớn : cao lớn là một đặc điểm của vua Thành Thang .

Trong lục nghệ , mà Khổng Tử  dạy cho học tṛ, có ‘bắn cung’ và ‘ngự’ (‘ngự’ là cỡi ngựa, nhưng cũng có thể là nghề ngồi xe để điều khiển trận chiến), đây là 2 nghề gia truyền Khổng Tử . V́ cha Khổng Tử  mất lúc  Khổng Tử 3 tuổi, nên ta không rơ Khổng Tử học ‘bắn cung’ và ‘ngự’ như thế nào (Khổng Tử  tự học hay Thúc Lương Ngột để lại bí kíp hay người trong họ hoặc chính Mạnh B́ dạy Khổng Tử ?)

 

9) Đức Khổng Tử  lúc nhỏ nhà nghèo ; Ông Thúc Lương Ngột chắc có dành dụm , để của lại cho vợ con, nhưng lương bổng của thượng tướng anh-hùng không nhiều, của cải để lại , giỏi lắm chỉ để vợ con sống qua ngày khoảng 10 năm.

Đức Khổng Tử  lúc nhỏ nhà nghèo , chứng tỏ rằng Ông Thúc Lương Ngột làm quan liêm chính.

 

10) Nhan Trưng Tại, lúc c̣n thiếu nữ, đă biết ḿnh muốn ǵ : muốn làm vợ một vị Anh-hùng và bà đă có can đảm thực hành điều ước muốn với một Anh-hùng già (Anh-hùng già nhưng lại là Anh-hùng cái thế !), mối t́nh trong ṿng lễ giáo đó có thể gọi là :

 Anh-hùng  sánh duyên với Thục nữ

Nhưng bà cũng như chồng cũng chẳng thể nào ngờ rằng cuộc hôn nhân lại đem lại một hậu quả vĩ đại :

       sinh con Thánh !

 

11) Nhan Trưng Tại, lúc c̣n thiếu nữ, đă biết ḿnh muốn ǵ : muốn làm vợ một vị Anh-hùng. Ước muốn này là chân chính , thanh cao hơn đa số những hôn nhân : thường th́ phụ nữ lấy quyền hành, lấy tiền hoặc lấy người đẹp trai ; không v́ tiền, không v́ quyền th́ đă là thanh cao rồi, lại c̣n do thân phụ làm chủ gả chồng (mối t́nh thanh cao trong ṿng lễ giáo) : Bà Nhan Trưng Tại là Thục nữ am tường sự việc ; sau khi đă kết duyên lại chăm lo việc cho chồng có con nối dơi, rơ là người hiền thục ...

                                    (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

       Thuyết Đường

       Phi Long

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *