Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) TTK b́nh luận rằng vua Quang Trung là anh hùng

II) Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

III) Câu văn độc hại v́ xem ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm là bọn đại gian đại ác

IV) Quái đản :  vua Quang Trung là anh hùng và ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm

V) Trần Trọng Kim c̣n ‘quên’ gia quyến của ‘vua tôi nhà Tây Sơn

VI) Câu văn tàn nhẫn v́ Gia Long dùng cực h́nh rùng rợn để đối phó với  vua tôi nhà Tây Sơn’ và gia quyến

VII) Không ‘ra tận pháp trường’ th́ đem đi đâu hành h́nh ???

VIII) Trần Trọng Kim cho rằng Gia Long muốn làm ǵ th́ làm

VIII) Trần Trọng Kim binh vực vua nhà Nguyễn

IX) Trần Trọng Kim khinh khi nhà Tây Sơn dù nói rằng vua Quang Trung là anh hùng

__________________________________________

 

Trần Trọng Kim tuy khen Quang Trung là anh hùng, nhưng lại viết rằng Gia Long đem các tướng sĩ , vua tôi Tây Sơn ‘‘ra tận pháp trường xử trị’’. Thật là khủng khiếp !!! làm như những cực h́nh mà Gia Long dùng là đúng là phải vậy ! (Gia Long dùng những cực h́nh voi dầy, lăng tŕ và không tha cả cô bé gái , con của Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân)

Câu ‘‘ ... đem ra tận pháp trường xử trị’’ này là câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ tầm quan trọng của câu văn, đối với cách ‘viết sử’ của Trần Trọng Kim

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TTK = Trần Trọng Kim

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Nhiều sử gia hiện đại và cận đại đă có nhiều lời phê b́nh sai trái lớn lao về vua Lê Thái Tổ do v́ họ tưởng lầm (hay cố t́nh tưởng lầm) rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê.

 

 

Dẫn nhập  : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

 

I) TTK b́nh luận rằng vua Quang Trung là anh hùng

 

===== VNSL :

... Vả đánh đuổi người Tàu đi lấy nước lại mà làm vua th́ có điều ǵ mà trái đạo? Há lại chẳng hơn nhà Lư, nhà Trần nhân lúc ấu quân, nữ chúa, mà làm sự thoán đoạt hay sao? Vậy th́ lấy lẽ ǵ mà gọi là ngụy? Huống chi sau vua nhà Thanh cũng công nhận cho ông Nguyễn Huệ làm vua nước Nam, và lại sai sứ sang phong cho ông làm An Nam Quốc vương theo như lệ các triều trước, như thế th́ nhà Nguyễn Tây Sơn mở nước có khác ǵ nhà Đinh và nhà Lê không?

Tuy rằng chẳng được bao lâu nhà Nguyễn Tây Sơn sinh ra nội loạn, vua Thế Tổ Cao Hoàng nhà Nguyễn lại thu phục được cơ nghiệp cũ mà nhất thống cả nam bắc lại làm một, nhưng việc thành bại hưng vong là mệnh trời, vả lại khi hai người anh hùng đuổi một con hươu, tất là người nọ gọi người kia là cừu địch. Vậy lấy lẽ tôn bản triều mà xét th́ nhà Nguyễn Tây Sơn là ngụy, mà lấy công lư mà suy th́ vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một ông vua cùng đứng ngang vai với vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Thái Tổ, mà nhà Nguyễn Tây Sơn cũng là một nhà chính thống như nhà Đinh và nhà Lê vậy. =====

 

Lời bàn thêm : (Lời bàn này không thuộc vào mục đích của bài viết này)

a) Lư Thái Tổ được bầu lên làm vua, chớ không làm sự thoán đoạt

b) ‘đứng ngang vai với vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Thái Tổ’ ? _- vua Quang Trung đứng ngang vai với vua Đinh Tiên Hoàng, th́ được ; nhưng đứng ngang vai với Vua Lê Thái Tổ, th́ không được đâu !

 

 

II) Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

Trần Trọng Kim đă viết trong Việt Nam Sử Lược câu văn độc hại và tàn nhẫn sau:

====== VNSL:

       Đến tháng bảy năm nhâm tuất (1802), Thế Tổ về Kinh, đem vua tôi nhà Tây Sơn về làm lễ hiến phù ở đền Thái Miếu, rồi đem ra tận pháp trường xử trị.  ======

 

 

III) Câu văn độc hại v́ xem ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm là bọn đại gian đại ác

 

Câu văn độc hại v́ xem ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm là bọn đại gian đại ác, đáng đem ra pháp trường ‘xử trị’ và phải đem ra tận pháp trường cơ !

 

IV) Quái đản :  vua Quang Trung là anh hùng và ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm

 

TTK xem vua Quang Trung là anh hùng và xem ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm. Thật là Quái đản :

Một khi vua Quang Trung được xem là anh hùng th́ :

_-vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn phải được xem là chính thống

_-và ‘bề tôi vua Quang Trung nhà Tây Sơn’ là những kẻ pḥ tá anh hùng Do đó,  vua tôi nhà Tây Sơn’ đâu thể là tội phạm

 

 

V) Trần Trọng Kim c̣n ‘quên’ gia quyến của ‘vua tôi nhà Tây Sơn

 

Trong cuộc hành h́nh ‘vua tôi nhà Tây Sơn’, Trần Trọng Kim c̣n ‘quên’ gia quyến của ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ : Gia Long không tha cả cô bé gái , con của Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân

 

 

VI) Câu văn tàn nhẫn v́ Gia Long dùng cực h́nh rùng rợn để đối phó với  vua tôi nhà Tây Sơn’ và gia quyến

 

Câu văn tàn nhẫn v́ làm như những cực h́nh mà Gia Long dùng là đúng là phải vậy ! (Gia Long dùng những cực h́nh voi dầy, lăng tŕ và không tha cả cô bé gái , con của Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân)

Gia Long dùng cực h́nh rùng rợn để đối phó với  vua tôi nhà Tây Sơn’ và gia quyến trong khi nhà Lê mấy trăm năm không hề dùng những cực h́nh này

(Vua Lê Thái Tổ rất nhân đức :

vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

vua ta không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

Các vua Lê theo khuôn Vua Lê Thái Tổ cũng không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác. Nhà Trịnh dùng luật nhà Lê)

 

 

VII) Không ‘ra tận pháp trường’ th́ đem đi đâu hành h́nh ???

 

====== Trần Trọng Kim:

       ... đem vua tôi nhà Tây Sơn về làm lễ hiến phù ở đền Thái Miếu, rồi đem ra tận pháp trường xử trị.  ======

Trần Trọng Kim đă viết như vậy , khiến ta đặt câu hỏi :

Không ‘ra tận pháp trường’ th́ đem đi đâu hành h́nh ???

 

 

VIII) Trần Trọng Kim cho rằng Gia Long muốn làm ǵ th́ làm

 

Ta thấy rằng ư của Trần Trọng Kim là : Gia Long muốn làm ǵ th́ làm, đều đúng thôi !

Bởi thế, khi

Gia Long đem vua tôi nhà Tây Sơn ra pháp trường và dùng cực h́nh rùng rợn để đối phó với  vua tôi nhà Tây Sơn’ và gia quyến

Th́ TTK

lờ đi những cực h́nh rùng rợn này và nói rằng Gia Long ‘đem vua tôi nhà Tây Sơn ra tận pháp trường xử trị !’

 

 

 

VIII) Trần Trọng Kim binh vực vua nhà Nguyễn

 

Trần Trọng Kim tự xem, tự nhận là con dân nhà Nguyễn và Trần Trọng Kim hết ḷng binh vực vua nhà Nguyễn, không phải chỉ Gia Long mà cả Minh Mạng, Tự Đức :

       Minh Mạng xử lăng tŕ cả con trai Lê văn Khôi (mới 8 tuổi) và rất khe khắt

       Tự Đức là ông vua mất nước , nước nhà lại loạn lạc liên miên , ngoài ra có vụ án ông Hồng Bảo (nghi án : Trương Đăng Quế sửa di chiếu để lập Tự Đức  và phế ông Hồng Bảo)

Có đoạn văn trong VNSL, binh vực 2 ông vua này ; nếu ta tin lời của TTK  th́ 2 ông vua này không có tội lỗi ǵ cả; riêng trường hợp Tự Đức , th́ TTK ‘phê’ rằng :

       Các quan phải biết can gián vua (lỗi ở các quan !!!)

       Nước nhà lại loạn lạc liên miên v́ nhiều người c̣n nhớ nhà Lê (lỗi ở nhà Lê được dân chúng tiếc nhớ !!!)

       Ông Hồng Bảo không được làm vua v́ tính t́nh xấu xa (không nói ǵ đến việc sửa di chiếu để lập Tự Đức  và phế ông Hồng Bảo)

 

 

IX) Trần Trọng Kim khinh khi nhà Tây Sơn dù nói rằng vua Quang Trung là anh hùng

 

Câu văn dữ tợn ‘ ...rồi đem ra tận pháp trường xử trị’ chứng tỏ rằng Trần Trọng Kim khinh khi nhà Tây Sơn , dù có nói rằng vua Quang Trung là anh hùng

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *