Nụ cười 39     (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ 3)

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Nụ cười  môi đỏ ḷng son (1),

       Chân thành yêu nước, vuông tṛn yêu dân

*

              Chứa chan nhân đức t́nh thâm ,

       Đức tài đại soái, thánh thần đế vương (2)

              Nụ cười khích lệ luân thường ! (3)

 

=-=-=-=-

 

(1) môi đỏ : Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son

Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ... Vua Lê Thái Tổ c̣n có phúc tướng : làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

(2) Gia Cát Lượng là Ngoạ Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngoạ Thần Long

Ngoạ Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đề Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

Xem

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2 (Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

(3) : Vua Lê Thái Tổ dạy dân ngũ thường và thành công trong việc giáo hóa dân

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *