Sử Trung Hoa :         Khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn, Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

                                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Trần Kiều binh biến : khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn

II) Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

III) Các điều lợi của sự nhận ngôi vua

IV) Bởi vậy Tống Thái Tổ có thể thuyết phục các tướng giải giáp

V) Phải nói là ‘Triệu Khuôn Dẫn được bầu lên làm vua’ chớ chẳng phải là cướp ngôi

VI) Trường hợp vua Lê Đại Hành, Lư Thái Tổ

__________________________________________                  

Bài này bàn về việc quân tướng họp nhau bầu Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua,  với nhận xét rằng nếu được (bị) khoác áo hoàng bào lên người th́ bắt buộc phải nhận ngôi vua !

 

TKD = Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn

 

 

I) Trần Kiều binh biến : khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn

 

Sài Thế Tông nhà Hậu Chu băng hà, Thái tử Tông Huấn c̣n thơ ấu lên nối ngôi . Có loạn ở biên thùy, Triệu Khuôn Dẫn được lệnh đem quân đi đánh, đến Trần Kiều, th́ có binh biến : quân tướng họp nhau bầu Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua, khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn.

Mới đầu Triệu Khuôn Dẫn từ chối, Triệu Khuôn Nghĩa nói ‘Anh mà từ chối ngôi vua bây giờ ; sau này hối không kịp đó’ ; các tướng khác cũng khuyên TKD;  Ông Triệu Khuôn Dẫn bèn hỏi quân tướng có bằng ḷng mỗi mỗi đều tuân lịnh ông, nếu ông nhận ngôi vua, hay không ? -quân tướng liền dạ ran !

Thế là, Ông Triệu Khuôn Dẫn nhận ngôi vua, lập nên nhà Tống, làm vua được khoảng 16 năm, thọ 50 tuổi, miếu hiệu là  Tống Thái Tổ.

 

 

II) Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

 

Nếu Ông Triệu Khuôn Dẫn không nhận ngôi vua th́ hậu quả có thể tai hại khủng khiếp :

-vẫn bị tự quân , hoàng gia, triều đ́nh coi là có ư  cướp ngôi

-tự quân khi trưởng thành, có thể bắt tội Triệu Khuôn Dẫn . Tội ǵ ? _-cụ thể là tội ‘khoác áo hoàng bào’ ! Do đó, có thể bị giết, có thể bị xử lăng tŕ, có thể bị tru di cả họ !

Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua !

Bởi vậy, quân tướng có thể bầu Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua, mà không cần hỏi ư kiến ‘khổ chủ’ !

 

 

III) Các điều lợi của sự nhận ngôi vua

 

Ở trên đă nói các điều tai hại của sự không nhận ngôi vua.

C̣n nếu nhận ngôi vua th́ :

-có thể không giết tự quân ,

-có thể ban nhiều ân huệ cho tự quân

-có thể cải cách làm cho nước giàu dân mạnh

 

 

IV) Bởi vậy Tống Thái Tổ có thể thuyết phục các tướng giải giáp

 

=== === === Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê :

...Khi đă chiếm được Nam Hán, những nước c̣n lại xin thuần phục rồi, ông lại tỏ ra thành thực, mà khéo léo, biết tâm ư các người đă cộng tác với ông, đặt một tiệc rượu mời Thạch Thủ Tín và Trương Thầm Kỳ, nửa tiệc ông đuổi tả hữu ra ngoài, nói với hai viên tướng đó: "Làm thiên tử khó khăn, chứ không vui sướng như tiết độ sứ. Trẫm thường ăn ngủ không yên. Thủ Tín hỏi v́ sao, ông đáp: "Ngôi cao quư này ai mà không muốn?" Thủ Tín cúi đầu tâu: "Bệ hạ sao lại nghĩ thế? Mạng trời đă định, ai c̣n dám hai ḷng?" Ông nói: "Hai khanh th́ cố nhiên, c̣n bọn thủ hạ ai mà không ham phú quư? Một ngày kia, họ đem hoàng bào mặc vào cho khanh, khanh không muốn có được không?.....Trẫm muốn t́nh thân giữa chúng ta c̣n hoài để c̣n hưởng phú quư như bây giờ. Muốn vậy th́ binh quyền của các khanh phải trở về quốc gia....Như vậy mới không c̣n ḷng nghi ngờ lẫn nhau nữa."
Thế là các tiết độ sứ xin từ chức, giải trừ binh pháp hết. Để bù lại, ông tặng họ chức cao, bổng hậu trong hành chánh. === === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) ‘giải trừ binh pháp hết : không đúng ; giải trừ binh quyền hết’ th́ đúng  hơn

b) ‘họ đem hoàng bào mặc vào cho khanh, khanh không muốn có được không?’

Câu này thuyết phục được các tướng, bởi v́ nếu được (bị) khoác áo hoàng bào lên người th́ bắt buộc phải nhận ngôi vua !

 

 

V) Phải nói là ‘Triệu Khuôn Dẫn được bầu lên làm vua’ chớ chẳng phải là cướp ngôi

 

Ta phải nói là ‘Triệu Khuôn Dẫn được quân tướng bầu lên làm vua’ chớ chẳng phải là Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn đă cướp ngôi ; bởi v́ nếu được (bị) khoác áo hoàng bào lên người th́ bắt buộc phải nhận ngôi vua !

 

 

VI) Trường hợp vua Lê Đại Hành, Lư Thái Tổ

 

Trường hợp vua Lê Đại Hành, Lư Thái Tổ ở nước Việt cũng tương tự. Và nên nói là ‘Lê Đại Hành, Lư Thái Tổ được quân tướng bầu lên làm vua’ chớ chẳng phải là hai vị vua này đă cướp ngôi 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Sách tham khảo :

         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

         Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

         Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

         Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

         Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

         Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

         Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

         An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

         Sử Kư , Tư Mă Thiên

         Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

         Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

         Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

         Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

         Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

         Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

         Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

         Thái Công Binh Pháp

 

         Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

         Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

         Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

         Đông Châu Liệt Quốc

         Hán Sở Tranh Hùng

         Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

         Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

         Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

         Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

         Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

         Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

         Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

         Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

         Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

         Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

         Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

                  Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

         Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

         Mục Lục Thơ xuân Tết

                  Mục Lục Thơ Áo Dài

 

         Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

         Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

         Mục Lục Trưng Triệu

                           Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                                    Mục Lục Tấn Quận Công

         Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *