Vung Gậy

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Một gậy theo ta khắp nẻo đường,

              Hai vần suy tưởng vạn lần vương

              Lang thang sự nghiệp in thanh gỗ,

              Giáng gậy không như bát đổ trường

**

**

       Mênh mang tâm cảnh, gậy là không !

       Khéo vỡ tan hề, thế cũng xong !

       Bạc bàng thế sự, lan như khói,

       Tâm tánh tiêu dao, diệu hợp thông

**

**

              Truyện xưa Hồng Thất tung hoành nhỉ ?

              Ngẫm lại anh hùng cũng gậy không !

              Một gậy đo đương trời đất phỉ,

              Hai tâm chân vọng khéo đan ḷng !

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *