Mẹ, Thiên thu 2

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Thiên thu bỗng chốc mẹ tươi cười

       Trong giấc mộng vàng, bát ngát nơi

       Thiên thu bỗng rợp hoa hoa nở

       Tráng lệ hồn tôi, ngát biển khơi

***

              Báo mộng đêm xưa, mẹ hiện về

              Áo dài đỏ sậm, áo ... nhà Lê

              Áo dài đỏ sậm, thanh tao lắm

              Dịu ngọt  lời khuyên, dịu ước thề ...

***

       Thiên thu bỗng chốc mẹ tươi cười

       Bỏ mặc người đời bạc tựa vôi

       Thiên thu rạng rỡ Thiên tiên đức,

       Ấp ủ đèn khuya , Ấp ủ đời ...

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *