Mẹ, Thiên thu 3

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Thiên thu chẳng thấy mẹ tươi cười

       Bởi lẽ người đời bạc tựa vôi

       Thiên thu kiếp kiếp con theo đuổi

       Mẹ mỉm cười tươi  _-ngát biển khơi

***

              Thiên thu bỗng chốc mẹ tươi cười

              Giấc mộng , mộng vàng thắm khắp nơi

              Mỉm cười tráng lệ , hoa : hoa lệ

              Bỗng rợp trời mây, hóa biến đời

***

       Thiên thu bỗng chốc mẹ tươi cười

       Bỗng chốc trời mây  thắm đượm vui

       Trời cao rực sáng sao và nguyệt

       Rạng rỡ Thiên thu _-bát ngát đời !

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *