Mẹ, Thiên thu

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

       Thiên thu chẳng thấy mẹ tươi cười

       Ngán ngẫm người đời bạc tựa vôi

       Thiên thu nối kiếp hoa là bướm

       Mộng ảo non xanh, nguyệt khuất đồi …

***

***

              Báo mộng đêm xưa, mẹ hiện về

              Áo dài đỏ sậm, rạng hoa lê

              Khe khẽ, khẽ khàng , cười dịu ngọt :

              ''Lộc c̣n bên Pháp'', ở bên Tề !

***

***

       Thiên thu bỗng chốc mẹ tươi cười

       Trong giấc mộng vàng, mộng mộng khơi

       Mộng ảo vui tṛn, đâu ảo mộng

       Thiên thu rạng rỡ, vạn khung trời !

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *