Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Thân thế Trần Quang Khải

II) Thân thế Trần Quốc Tuấn

III) Năm 1261, triều vua Trần Thánh Tông, Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải làm Thái Úy

IV) Năm 1271, triều vua Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải là Tướng Quốc Thái Úy

V) Năm 1282, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải là Thượng Tướng Thái Sư

VI) Năm 1283, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo làm Quốc Công Tiết Chế để đánh giặc Mông Cổ

VII) Thắng trận, năm 1289, triều vua Trần Nhân Tông,  Trần Hưng Đạo được phong tước Đại vương

VIII) Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tướng Quốc, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến

IX) Năm 1294, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quang Khải mất

X) Năm 1300, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng Thái Sư

XI) Lư do Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất ? _-Rất giản dị

XII)Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, do đó bị nghi kỵ

XIII) Chỗ sai lầm trong Việt Nam Sử Lược. Cố t́nh sai lầm ?

__________________________________________

 

TQK = Trần Quang Khải

TL = Trần Liễu

THD = Trần Hưng Đạo = Trần Quốc Tuấn

NT = Nguyễn Trăi

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LvH = Lê văn Hưu

NsL= Ngô sĩ Liên

 

VNSL =Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

Rất nhiều người đọc sử sách, tưởng lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Thái úy, Tướng Quốc, cho đến làm Thái Sư.

Đó là v́ Việt Nam Sử Lược đă viết sai như vậy.

Sự thực, suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tướng Quốc, Thái úy, Thái Sư, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi . . .

 

 

I) Thân thế Trần Quang Khải

 

Trần Quang Khải là con Trần Thái Tông. Trần Thái Tông có ít nhất 4 người con trai : Hoảng (Thánh Tông), Quang Khải , Ích Tắc, Nhật Duật.

Ngoài ra , Thái Tông Trần Cảnh c̣n có một ngưới con hờ. Số là Thái Tông cướp vợ của anh (Trần Liễu), bà Thuận thiên Công chúa lúc đó đang có thai 3 tháng. Sau, bà sinh ra một người con trai, Trần Cảnh nuôi làm con, với danh phận là con cả của Trần Cảnh , nhưng lại đặt tên là Quốc Khang để khẳng định rằng Quốc Khang là con Trần Liễu, v́ con Trần Liễu đều lấy tên đệm là Quốc. Nhưng ngôi vua về tay Hoảng là con thật của Trần Cảnh.

 

II) Thân thế Trần Quốc Tuấn

 

Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu (Trần Liễu là anh ruột của Thái Tông Trần Cảnh) . Quốc Tuấn là tên thật, được phong làm Hưng đạo Đaị Vương, nên thường được gọi là Trần Hưng Đạo.

V́ mối hờn bị Thái Tông cướp vợ, Trần Liễu muốn cướp ngôi nhà Trần, muốn con ḿnh thay ḿnh làm việc này, TL đă dụng công tốn sức để đào tạo cho Trần Quốc Tuấn thành một nhân vật có tài kinh bang tế thế (đủ sức để cướp ngôi !). Do đó, TL đă mời nhiều thầy về dạy dỗ THD.

 

 

III) Năm 1261, triều vua Trần Thánh Tông, Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải làm Thái Úy

 

Năm 1261, triều vua Trần Thánh Tông, Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải được làm Thái Úy. Tước Chiêu Minh đại vương là tước Trần Thánh Tông phong cho Trần Quang Khải, ngay từ khi mới lên ngôi.

Trong các triều đại của ta và Tàu, chức Thái Úy là chức quan trọng nhất trong ba chức Thái Phó , Thái Úy, Thái Bảo, v́ Thái Úy nắm binh quyền. Có thể nói Thái Úy là Đại nguyên soái.

Thông thường, Thái Phó là chức quan cao hơn Thái Úy. Dưới triều Lê, Thái Úy là chức quan cao hơn Thái Phó, Thái Bảo (xếp hạng như vậy th́ hợp lư hơn). Riêng vua Lê Thái Tổ dành chức Thái Úy để truy tặng cho hai tướng mà vua thương yêu nhất, đó là hai ông Lê Thạch và Lê Lai

 

 

IV) Năm 1271, triều vua Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải là Tướng Quốc Thái Úy

 

Năm 1271, triều vua Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải làm Tướng Quốc Thái Úy. Tức là, ông nắm trọn quyền chính trị và quân sự.

Đây là chức Tướng Quốc và Nguyên Soái.

 

 

V) Năm 1282, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải là Thượng Tướng Thái Sư

 

Năm 1282, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải được phong làm Thượng Tướng Thái Sư :

_từ Thái Úy lên Thái Sư

_Thái Sư là chức quan cao nhất, không có chức nào hơn được

_Thượng Tướng là chức cao nhất trong quân ngũ _dưới triều Trần

 

Thượng Tướng Thái Sư ! TQK có chức quan cao nhất, không có chức nào hơn được (Thái Sư), giữ chức Thượng Tướng để nói rằng vị Thái Sư này lúc nào cũng là nguyên soái.

 

Từ thời điểm này, ĐVSKTT và VNSL mỗi khi nhắc đến TQK, đều gọi ông là Thượng Tướng , một điều sai sót lớn lao ; đáng lẽ phải gọi ông là Thái Sư mới hợp lẽ

 

 

VI) Năm 1283, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo làm Quốc Công Tiết Chế để đánh giặc Mông Cổ

 

Năm 1283, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo làm Quốc Công Tiết Chế , chức phong này để THD điều động các vương hầu để đánh giặc Mông Cổ

 

Để ư rằng :

_với chức Quốc Công Tiết Chế, THD có thể chỉ huy các vương hầu, nhưng không thể chỉ huy Thái Sư Thượng Tướng TQK. Mỗi khi muốn điều động TQK, THD chỉ đề nghị thôi, không thể ra lịnh được

_tước Quốc Công có thể có nghĩa rằng lúc ấy, THD chưa được phong vương

 

 

VII) Thắng trận, năm 1289, triều vua Trần Nhân Tông,  Trần Hưng Đạo được phong tước Đại vương

 

Thắng hai cuộc chiến, năm 1289, triều vua Trần Nhân Tông,  Trần Hưng Đạo được phong tước Đại vương. THD được thưởng tước Đại vương, không thấy ông được chức vụ ǵ trong triều cả !

 

 

VIII) Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tướng Quốc, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến

 

Rất nhiều người đọc sử sách, tưởng rằng Trần Hưng Đạo làm Tướng Quốc, và Nguyên soái . Sự thực, suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tướng Quốc, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi.

Không những thế, không thấy ông được chức vụ ǵ trong triều cả !

Điều đó không có nghĩa là ông không có quyền : các vương hầu họ Trần , thời nhà Trần, có thái ấp, có quân đội, thủ hạ riêng ; đều có thực quyền trong một vùng

 

 

IX) Năm 1294, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quang Khải mất

 

Năm 1294, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quang Khải mất. Không thấy ĐVSKTT nói ǵ đến chức truy tặng cho ông. Dù sao, ông đă làm quan cao nhất, chức truy tặng th́ đại khái cũng thế thôi.

 

 

X) Năm 1300, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng Thái Sư

 

Năm 1300, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng vượt cấp, chức Thái Sư :

====  ĐVSKTT :

Mùa thu, tháng 8, ngày 20, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp, được tặng Thái sư thượng phụ thượng quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương  ====

 

 

XI) Lư do Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất ? _-Rất giản dị

 

Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất bởi v́ TQK là em ruột của Thánh Tông và do đó là chú ruột của Trần Nhân Tông. Đây là chính sách của nhà Trần : Quyền về tay các vương thân thích nhất của vua.

Triều Trần Nhân Tông, TQK làm đến Thái Sư, v́ là chú vua : chữ Sư có nghĩa là thầy, mà chú vua th́ kể như là thầy vua ; trong khi triều Thánh Tông , TQK làm đến Thái Úy là tối đa, v́ ‘‘chỉ’’ là em vua !

 

 

XII)Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, do đó bị nghi kỵ

 

TQK là Thái Sư v́ là chú vua Trần Nhân Tông.

Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, do đó là anh thúc bá của Thánh Tông, cũng là thân thích nhưng

_không thân thích bằng TQK

_bị nghi kỵ, v́ Trần Liễu từng khởi binh đánh Thái Tông

 

THD bị nghi kỵ ! Đây là một sự kiện hiển nhiên ! V́ ông chưa từng làm Tướng Quốc, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi.

LvH , sử quan nhà Trần, binh vực nhà Trần, nên cố t́nh che lấp sự nghi kỵ này. C̣n NsL không biết có để ư đến điều này hay không ?

 

 

XIII) Chỗ sai lầm trong Việt Nam Sử Lược. Cố t́nh sai lầm ?

 

1) Chỗ sai lầm trong VNSL

=== VNSL :

Hưng Đạo Vương là một danh tướng đệ nhất nước Nam, đánh giặc Nguyên có công to với nước, được phong làm Thái Sư, Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, B́nh Bắc Đại Nguyên Súy, Hưng Đạo Đại Vương.  ====

Chữ phong này , trong đoạn văn trên là SAI !

Bởi v́ Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng chức Thái Sư, c̣n suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tướng Quốc, chưa từng làm Thái Sư, chưa từng làm Thái Úy.

Không những thế, không thấy ông được chức vụ ǵ trong triều cả ! , chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi.

 

Chỗ sai lầm này trong VNSL,

a) làm cho hầu hết mọi người tưởng lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Thái Sư ,Tướng Quốc, và Nguyên soái

b) làm cho hầu hết mọi người tưởng lầm rằng vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trọng dụng THD, không hề nghi kỵ THD ; rằng triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông vua tôi đề huề hoàn toàn tin cẩn lẫn nhau

Sự thực th́ chẳng phải như vậy : vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông nghi kỵ THD !

Và hai vua Trần nghĩ rằng họ đối xử như vậy là đă quá tốt rồi !

 

2) TTK đă cố t́nh sai lầm ?

 

Tôi nghĩ rằng Trần Trọng Kim đă cố t́nh sai lầm:

_-ông thừa biết rằng Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng chức Thái Sư, truy tặng chớ chẳng phải ‘phong’

_-ông muốn tôn vinh THD, nên ‘phong’ THD chức tước như thế

_-ông thiên vị nhà Trần, muốn thiên hạ nghĩ rằng triều vua Trần Thánh Tông , Trần Nhân Tông vua tôi đề huề hoàn toàn tin cẩn lẫn nhau

 

Tôi khẳng định như vậy, v́ đă nhận xét thấy rằng Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai ở nhiều nơi. Kể ra đây hai điều sai trái lớn lao :

a) TTK đă cố t́nh ‘phong’ Nguyễn Trăi làm văn ban đệ nhất công thần. Khó ḷng mà nghĩ rằng TTK không biết rằng Lê văn Linh là văn ban đệ nhất công thần nhà Lê

(TTK đă viết sai rất nhiều về sử nhà Lê, tôi sẽ có một bài viết về việc này)

b) TTK tuy khen Quang Trung là anh hùng, nhưng lại viết rằng Gia Long đem các tướng sĩ Tây Sơn ‘‘ra tận pháp trường xử trị’’. Thật là khủng khiếp !!! làm như những cực h́nh mà Gia Long dùng là đúng là phải vậy ! à mà sao lại ‘‘ra tận pháp trường’’ ? nếu không ‘‘ra pháp trường’’, th́ mang đi đâu hành h́nh ? _-Quái dị và khủng khiếp !!!

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *