Tri m

*

*

Thơ L Anh Ch

*

*

Tm tri m chẳng thấy hơi,

Sầu tri kỷ tựa chim rơi la đn

*

Một thn, thn một v vng

Lằng nhằng nhịp khc tiếng đn thời gian

*

Mnh mang dạ cứ mang mang

Mnh mang thế giới cn tan tc sầu

*

Lang thang no biết về đu

Lang thang ta biết về đu hỡi mnh ?

*

Họa chăng sng ni v tnh

Cn dan du được cht tnh cỏ cy

*

Hỡi hồn thu thảo về đy

Cng ta lm bạn, cng my hẹn h

*

(1976)

*

*

Mục Lục Vua L Thi Tổ giỏi hơn Gia Ct Lượng

Mục Lục Danh Tướng của vua L Thi Tổ

Mục Lục Lưu Nhn Ch

Mục Lục Nguyễn Tri

Mục Lục Trần Nguyn Hn

 

TrangNh LAnhCh www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

* Trang Chnh * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bi mới LAnhCh * Bi mới Kiến Tnh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Php * L Gia * Nối kết Văn Học * Bi Xưa *

------------------------------------------------------------------