Định Nghĩa 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Sóng biển muôn đời hung dữ khiếp

             Đau ḷng phiêu bạt khách đa mang

             Tài cao lệ ứa chân hiền sĩ

             Thời thế tai ương lắm lỡ làng

**

       Công danh vạn kẻ xoay, t́m, lạc

       Sự nghiệp chênh vênh khó đến bờ

       Chết xuống hờn căm ĺa khỏi xác

       Sống c̣n, c̣n sống cảnh trần nhơ

**

             Mặt trời rải nắng gieo nguồn sống

             B́nh lặng bốn mùa thú thiên nhiên

             Ṿng quanh quĩ đạo dường không động

             Hạo khí giăng dầy, vũ trụ yên

 

                           ( 1976 )

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *