Nhớ hờ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Máy móc tinh kỳ khuất nẻo thơ

             Sao rơi lạnh nhạt cơi nhung hờ

             Bao người ṿ vơ thân đơn chiếc

             Vẫn nhớ trăng về cạnh suối mơ

 

                           ( 1976)

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------