Ngọa Thần Long 3

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Từ độ Lỗi Giang cao chiến thuật

             Quán soi bao mặt, hiếp Tây Đô

             Thần Long bài vĩ, quân Minh khuất

             Đèo-ống , Ải Ḱnh, địch xác xơ

**

**

       Lâm nguy bất loạn, Ai Lao bại

       Tam Quốc thành h́nh, vẫn thắng luôn !

       Hùng cứ Lỗi Giang , ta vĩ đại

       Thần Long khí thế vượt tràn tuôn . . .

 

Chú thích:

1) Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long

Ngo Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

 

Xem bài

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

 

2) Bài thơ này ca tụng những đại thắng của Vua Lê Thái Tổ, từ lúc tiến quân đến Lỗi Giang (cuối năm 1420), đến cuối năm 1421 :

_ tiền quân vượt sông Lỗi Giang (quân ta đóng ở hai huyện, hai bên bờ sông)

_ hiếp Tây Đô (đánh Quan Du)

_ hơn 10 vạn địch quân đánh Ải Ḱnh Lộng bị đại bại

_địch lại quay trở lại, phá núi mà đánh, bị Vua Lê Thái Tổ phục binh ở Đèo-ống phá tan

Ngoài ra, dù bị đánh úp th́nh ĺnh, Vua Lê Thái Tổ, lâm nguy bất loạn, vẫn đánh bại quân Ai Lao

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------