Mưa 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Mưa sa như giũ

             Bạn cùng cây liễu rũ

             Có lá cành mẫu đơn

             Tan tác cả phấn son

             Vẫn c̣n mong tiến thủ

**

**

       Mưa rơi ủ rũ

       Ai c̣n mong ấp ủ

       Bến đ̣ hồn mộng xưa

       Theo giấc ngủ cùng mưa

       Đêm đêm về bến cũ

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------