Một mộng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đeo theo đuổi măi bao thu lạnh

             Một mộng chân trời, một giấc mơ

             Vườn lá xinh tươi , riêng một khoảnh

             Tâm t́nh chỉ có gió, trăng, thơ

 

                           ( 1976 )

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------