Mơ Thơ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Tỉnh giấc hôm nay vẫn mộng mơ

       Hồn thơ lai láng ư thơ chờ

       Lấp lánh tinh anh thần rực sáng

       Hoa đăng mở hội ở trời thơ

                    ( 1976 )

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------