Chiếc đ̣

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thân thế thi nhân một chiếc đ̣

             Mộng rồi lại ước đến co ro

             Đống xương nhân loại thu thành bó

             Tiếng vọng t́nh thương, tiếng gọi ḥ !

*

                                 ( 1976 )

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------