Ai bảo

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ai bảo khách hải hồ,

             Không vương sầu vạn cổ ?

             Ai bảo dăm chuyện nhỏ,

             Không lỡ vỡ trời mây ?

**

**

       Ai bảo tuổi thanh xuân,

       Không nếm mùi băo tố ?

       Ai bảo t́m cơm bữa,

       Không cạn hứng thi nhân ?!?!

*

                           (1976)

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------