Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4

( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

XXIII) Năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ

A) Loạt bài Lỗi giang

XXIV) Lê Thánh Tông viết ‘  . . . Lỗi Giang . . .’

XXV) Quân trung từ mệnh tập

XXVI) Lam Sơn Thực Lục là do vua Lê Thái Tổ kể . . .

XXVII) Vua Lê Thái Tổ lập Chiến tuyến  ở Lỗi Giang vào cuối năm 1420, đầu năm 1421

XXVIII) T́nh h́nh quân dân sự ở Lỗi Giang1421-1422

XXIX) Giặc Minh tàn ngược

XXX)Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào đầu năm 1423

XXXI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng . . .

XXXII) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

B) Loạt bài Việt kiều

XXXIII) Hoàng Phúc phải giải Nguyễn Trăi về Tàu (lịnh vua)

XXXIV) Thời gian đầu, Nguyễn Trăi ở Nam Kinh

XXXV) Thái Thạch, An Huy

XXXVI) Tầm Châu, Quảng Tây

XXXVII) Thiều Châu , Quảng Đông

XXXVIII) B́nh Nam, Quảng Tây

XXXIX) Ngô Châu, Quảng Tây

XXXX) Giang Tây

XXXXI) Lam Quan, Thiểm Tây

XXXXII) Chùa Nam Hoa, Quảng Đông

XXXXIII) Đại Lĩnh

XXXXIV) Tĩnh An , Giang Tây

XXXXV) Nguyễn Trăi Trung Hoa tối thiểu 10 năm: bài thơ Thanh Minh

XXXXVI) Nguyễn Trăi về nước vào năm 1422-1423

XXXXVII) Kết từ hai Loạt bài

__________________________________________

 

NT = Nguyễn Trăi

NTTT = NTTTập = Nguyễn Trăi Toàn Tập

ĐA = ĐDA = Đào Duy Anh

QTTMT = Quân trung từ mệnh tập

 

Ta có thể quả quyết rằng Nguyễn Trăi (và do đó, Trần Nguyên Hăn) đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Tôi đă viết hai Loạt bài cho sự kiện này,

Loạt bài Lỗi giang :

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

 

Loạt bài Việt kiều :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

 

Bài viết này trưng thêm một bằng chứng rằng cho đến năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ và tổng kết hai Loạt bài Lỗi giang Việt kiều. Các số La Mă dùng trong bài này là tiếp tục của Loạt bài Lỗi giang

 

 

XXIII) Năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ

 

Nguyễn Trăi có làm một bài thơ,

             Tự thuật IX

       Ở thế nhiều phen thấy khóc cười

       Năm nay tuổi đă ngoại tư mươi

       Ḷng người một sự yêm chưng một

       Đèn khách mười thu lạnh hết mười

       Phượng những tiếc cao diều hăy liệng

       Hoa th́ hay héo cỏ thường tươi

       Ai ai đều có hai con mắt

       Xanh bạc dầu chưng mặt chúng ngươi

Tác giả cho biết trong bài là đă ‘ngoại tư mươi’, tức là ngoài 40 tuổi : bài này làm sớm nhất là năm 1420 (Nguyễn Trăi sinh năm 1380).

Bài thơ tỏ ư yếm thế, lại có vẻ như tác giả chưa t́m được đường đi ; so sánh với sau này, Nguyễn Trăi thường nói cuộc gặp gỡ với vua Lê Thái Tổ là hội phong vân, ta có thể nói rằng lúc làm bài này, NT chưa gặp vua Lê Thái Tổ, không những thế, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ. Ngoài ra, chữ ‘Đèn khách’, cho thấy là lúc ấy, NT c̣n ở bên Tàu.

Cuốn NTTT cũng nói rằng bài này làm lúc Nguyễn Trăi chưa theo pḥ Vua Lê Thái Tổ ; không những thế, họ c̣n nói rằng Đào Duy Anh cũng nghĩ như vậy ( Lạ thay, vậy mà ĐDA viết sách sử, lúc nào cũng nói rằng NT có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa !)

 

 

A) Loạt bài Lỗi giang

 

Trong Loạt bài Lỗi giang, tôi trưng ra những bằng chứng, sự kiện lịch sử, để đi đến kết luận rằng Nguyễn Trăi đă đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Đặc biệt là tôi đă đưa ra những lư luận về chiến trường Lỗi giang, cho sự kiện này.

 

XXIV) Lê Thánh Tông viết ‘  . . . Lỗi Giang . . .’

 

NT đầu quân ở Lỗi giang, là một điều chắc chắn. V́ vua Lê Thánh Tông đă viết như vậy trong lời chú thích một bài thơ của vua.

Vậy th́, có hai câu hỏi là

       Nguyễn Trăi đă đầu quân, ở Lỗi giang khi nào ?

       vua Lê Thái Tổ lập hành dinh Lỗi Giang khi nào ?

 

 

XXV) Quân trung từ mệnh tập

 

QTTMT (Quân trung từ mệnh tập) là tập hợp những văn thư giao dịch, do NT soạn cho vua Lê Thái Tổ.

Bài văn giao dịch đầu tiên trong QTTMT là viết cho cuộc giảng ḥa với quân Minh vào ngày 6 tháng năm, năm Quí măo (1423)

V́ liền khi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Trăi phụ trách việc viết văn thư giao dịch với nhà Minh, nên đây là bằng chứng rằng ông gia nhập nghĩa quân Lam Sơn vào năm 1423, vào khoảng ngày 20 tháng tư đến ngày 2 tháng năm, năm Quí măo (1423)

 

 

XXVI) Lam Sơn Thực Lục là do vua Lê Thái Tổ kể . . .

 

NT soạn Lam Sơn Thực Lục theo lời vua Lê Thái Tổ kể . Điều này có nghĩa là Nguyễn Trăi không biết hết chuyện khởi nghĩa Lam Sơn ; tức là ông không có mặt vào lúc đầu khởi nghĩa. LSTL kể tên các quan văn là văn Linh, Bùi quốc Hưng, vào lúc đầu khởi nghĩa, không kể tên Nguyễn Trăi.

 

 

XXVII) Vua Lê Thái Tổ lập Chiến tuyến  ở Lỗi Giang vào cuối năm 1420, đầu năm 1421

 

1) Tiến đóng Lỗi Giang

Vua Thái T, sau trận Thi Lang, thừa thắng xông lên, tiến đóng Lỗi Giang. Lúc bấy gi vào tháng 11 năm Canh (1420)

2) Giặc rút v Quan Du

Ta khiêu chiến, tấn công, thắng lợi. Giặc rút v Quan Du, pḥng th Tây Đô

3) Tiến đánh Quan Du

Vua Thái Tợt sông, đóng trại huyện Cẩm Thủy, uy hiếp Quan Du

 

Chiến tuyến Lỗi Giang gồm có :

a)trại binh huyện Cẩm Thủy t ngạn sông Lỗi Giang (chống với quân Đông Quan uy hiếpQuan Du

b)trại binh huyện Lỗi Giang , hữu ngạn sông Lỗi Giang ; trại này là đ tiếp ứng mọi mặt

 

 

XXVIII) T́nh h́nh quân dân sự ở Lỗi Giang1421-1422

 

Trong suốt hai năm 1421-1422, ta có chiến tranh liên miên với giặc Minh tại Chiến tuyến Lỗi Giang.

Dĩ nhiên là một văn nhân như Nguyễn Trăi chẳng thể vào Chiến tuyến Lỗi Giang.

 

 

XXIX) Giặc Minh tàn ngược

 

Xin nhớ rằng Giặc Minh tàn ngược, tàn ngược nhất so với thực dân Tàu xưa nay. Việc di chuyển trong nước chẳng dễ dàng như những câu chuyện mà người ta hay kể . . .Riêng việc bén mảng đến Chiến tuyến Lỗi Giang th́ không thể được, nhất là với một văn nhân như NT.

 

 

XXX)Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào đầu năm 1423

 

Cuối năm Nhâm Dần (1422), vào 1-1423, Vua Lê Thái Tổ thắng trận Sách Khôi (mẹo ‘đặt ḿnh vào tử địa’) . Trận đánh ở sách Khôi này ,ta thắng lớn đến nỗi từ đó về sau giặc Minh không dám tiến công quân ta ở Thanh Hóa nữa !

Sau trận Sách Khôi, quân ta thiếu lương : đây chỉ là vấn đề tiếp vận lương thảo, không liên quan ǵ đến t́nh h́nh chiến trận)

Sau đại thắng Sách Khôi , tướng sĩ xin vua tạm ḥa với giặc, vua chấp thuận

Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào lúc ấy, a) để tiếp kiến chúng dân  b) để tiếp sứ giả người Minh

Không những thế, Sách Khôi ở gần biên giới Ninh B́nh. Do đó, sau trận Sách Khôi, vua ta kiểm soát được đường đi từ Ninh B́nh vào Lỗi Giang.

Nên Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân.

 

 

XXXI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng . . .

 

Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93, c̣n Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng (công thần thứ 5 và thứ 6) đây cũng là bằng chứng rằng NT không có mặt vào lúc đầu khởi nghĩa !

 

 

XXXII) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

 

Những sự kiện kể trên cho thấy rằng Nguyễn Trăi đă đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

 

 

B) Loạt bài Việt kiều

 

XXXIII) Hoàng Phúc phải giải Nguyễn Trăi về Tàu (lịnh vua)

Cuối năm 1407, Hoàng Phúc phải giải Nguyễn Trăi về Tàu, cùng các vua quan nhà Hồ . Không có cách ǵ Hoàng Phúc dám căi lịnh vua

 

XXXIV) Thời gian đầu, Nguyễn Trăi ở Nam Kinh

Thời gian đầu bên Tàu, Nguyễn Trăi ở Nam Kinh

Câu ‘‘Góc thành Nam, lều một căn’’ trong bài Thủ vĩ ngâm:

       ‘‘Góc thành Nam’’, thành Nam đây là Nam Kinh.

 

XXXV) Thái Thạch, An Huy

Tựa đề ‘‘Thái Thạch hoài c’’ cho thấy là tác giả Nguyễn Trăi đă đến sông Thái Thạch. Nếu không th́ nhan đ phải là ‘ Trích tiên’ chẳng hạn. Ngoài ra, đâu mấy người biết rằng Lư Bạch nhảy xuống sông định bắt lấy mặt trăng nên chết đuối tại sông này ?

 

XXXVI) Tầm Châu, Quảng Tây

‘‘ Dừng đây mấy tháng dọc hành tŕnh’: câu này thật rơ ràng, Nguyễn Trăi có ghé Tầm Châu.

 

XXXVII) B́nh Nam, Quảng Tây

‘‘B́nh Nam huyện ghé qua đêm’’: Nguyễn Trăi có ghé B́nh Nam

 

XXXVIII) Ngô Châu, Quảng Tây

‘‘L nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia’’: ‘L nhập’ chỉ rằng tác giả có thân đến Thanh Ngô

 

XXXIX) Thiều Châu , Quảng Đông

Phải có đếnThiều Châu , mới th biết rằng miếu Tớng Trương Cửu Linh, miếu tên là Văn Hiến

 

XXXX) Giang Tây

Bài thơ Giang Tây ‘‘Trên chuyến đi, rày tạm ghé qua’’: Nguyễn Trăi nói ông là kẻ lữ hành, đi qua nơi này

 

XXXXI) Lam Quan, Thiểm Tây

bài thơ ‘Lam Quan hoài c

 

XXXXII) Chùa Nam Hoa, Quảng Đông

Du Nam Hoa t = chơi chùa Nam Hoa. Tựa đ này nói Nguyễn Trăi là du khách đến chùa Nam Hoa

 

XXXXIII) Đại Lĩnh

Bài thơ ‘Quá lĩnh’ có tựa đề nói lên rằng tác gi qua núi Đại Dũ.

 

XXXXIV) Tĩnh An , Giang Tây

Bài thơ ‘Tĩnh An văn lập’ chỉ có tựa đề là nói lên nơi chốn : Tĩnh An; nói rằng tác gi đứng Tĩnh An vào một buổi chiều

 

XXXXV) Nguyễn Trăi Trung Hoa tối thiểu 10 năm: bài thơ Thanh Minh

       Muôn dặm mộ phần khôn viếng lễ,
       Mười năm thân thích cứ vơi dần.

 

XXXXVI) Nguyễn Trăi về nước vào năm 1422-1423

Nguyễn Trăi cho đến năm 1420 vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ (phần XXXIII).

Năm 1421, tin tức của đại thắng Thi Lang (vào cuối năm 1420) sang đến bên Tàu, NT biết đến Vua Lê Thái Tổ vào năm 1421-1422.

Mất một năm để t́m hiểu, thu thập tài liệu về vị anh hùng Lam Sơn, Nguyễn Trăi về nước vào năm 1422-1423

 

 

XXXXVII) Kết từ hai Loạt bài:

Nguyễn Trăi ở bên Tàu, về nước vào năm 1422-1423.

T́nh h́nh quân dân sự ở Lỗi Giang, không cho phép người ta , nhất là một văn nhân, đến Lỗi Giang trước đại thắng Sách Khôi (1-1423).

Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang, khi bắt đầu việc ‘tạm ḥa’ với giặc, vào năm 1423 và Nguyễn Trăi  đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang (vào khoảng tháng 4, đầu tháng 5 và trước ngày mùng 6 tháng 5 năm Quí Măo (1423)).

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

             Mục Lục Lê Chi viên Phá án

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *