Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc : ‘tửu’ th́ chắc chắn không có

II) Vua Lê Thái Tông chỉ háo sắc một cách b́nh thường, c̣n dưới mức trung b́nh _-đối với một v́ vua !

III) Sử gia Vũ Quỳnh ca tụng Vua Lê Thái Tông

IV) Lời ca tụng của Sử gia Vũ Quỳnh đủ để kết luận rằng Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

V) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, không hề phong cho cậu ruột (Phạm Tri Vận) làm tể tướng !

VI) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

                    (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

TTK = Trần Trọng Kim

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

 

Rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi đọc tựa đề bài này, v́ họ tin lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông , vua Lê Tương Dực và các vua Lê khác.

Sự thực th́ rất dễ chứng minh rằng Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

Độc giả sẽ lại càng ngạc nhiên hơn, v́ tôi quả quyết rằng rất dễ chứng minh rằng Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc. Dễ ợt ! . . .

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Nhà Mạc vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác ; đặc biệt chiếu cố đến Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông và vua Lê Tương Dực :

       Vua Lê Thái Tông v́ hai vua đầu nhà Lê rất được dân chúng yêu thương

       Vua Lê Tương Dực v́ vua là vị vua cuối cùng nhà Lê thật sự có quyền hành

Xem

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

I) Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc: ‘tửu’ th́ chắc chắn không có

 

Đọc sử, ngay quốc sử của nhà Trịnh, ta chưa hề thấy Vua Lê Thái Tông say sưa bao giờ, không hề thấy Vua Lê Thái Tông nghiện rượu: ‘tửu’ th́ chắc chắn vua không có đam mê

 

 

II) Vua Lê Thái Tông chỉ háo sắc một cách b́nh thường, c̣n dưới mức trung b́nh _-đối với một v́ vua !

 

Vua Lê Thái Tông thích mỹ nữ, th́ cũng phải thôi, chỉ là háo sắc một cách b́nh thường, đối với một người trai trẻ.

Sự thực th́ Vua Lê Thái Tông háo sắc c̣n dưới mức trung b́nh _-đối với một v́ vua !

Nếu ta đếm số phi tần của Vua Lê Thái Tông, ta thấy vua có khoảng 6 phi tần, tối đa 7 phi tần. Như vậy là quá ít vợ, so với vua chúa thời xưa !

Người thời nay cứ suy bụng ta ra bụng người, không suy xét đến sự khác biệt giữa xưa và nay, người thường và vua ; nên ra rả kết tội vua là háo sắc nhiều vợ. Háo sắc th́ có đó nhưng chỉ b́nh thường ; nhiều vợ th́ SAI bét ! Vua của nước Đại Việt hùng mạnh, dù c̣n trẻ phải có ít nhất 20 phi tần.

Ngoài ra, ḍng dơi nhà Lê chính thống khi ấy chỉ có một ḿnh Vua Lê Thái Tông , vua phải nghĩ đến việc nối dơi, để truyền cơ nghiệp về sau. Do đó mặc dù ĐVSKTT vu khống vua là đam mê tửu sắc , có thấy vị quan nào can vua v́ đam mê tửu sắc  đâu ???

 

Vua Lê Thái Tông có tối đa 7 phi tần, là quá ít vợ.

Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc .

 

 

III) Sử gia Vũ Quỳnh ca tụng Vua Lê Thái Tông

 

Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , đă hết lời ca tụng Vua Lê Thái Tông

===== ĐVSKTT :

Vũ Quỳnh khen: Khi vua lên ngôi mới 11 tuổi, không phải nh buông rèm coi chính s mọi việc trongớc đều t ḿnh quyết định, bên trong chế ng quyền thần, bên ngoài đánh dẹp di địch. Ngài thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa. Huống chi, ngài lại th theo ḷng trời đất nuôi sống muôn loài, ban hành chính sách xót thương bất nhẫn của bậc đế vương, x kiện xét phần nhiều khoan th. Đức hiếu sinh của ngàicái đức của vua Thuấn xưa. Ôi! những người như vua th gọi là hết ḷng với việc trớc vậy. ======

 

Nhận xét về lời bàn của Vũ Quỳnh:

1)Vua thông minh qu quyết t ḿnh quyết định chính s lên ngôi mới 11 tuổi

Tuy nhiên cần bàn thêm rằng trong mấy năm đầu , vua b quyền thần Sát các đại thần kềm kẹp rất nhiều

 

2) VQ : ‘Ngài thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa’. Thiếu chút nữa th́ VQ đă xem vua là thánh vương. Dĩ nhiên , VQ xem Vua Thái T là thánh vương, c̣n Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, anh minh hơn nhiều minh quân khác.

 

3) Vua Lê Thái Tông rất nhân từ

Các vua Lê sau cũng ca tụng ḷng nhân từ của vua.

Ta cũng có thể thấy được điều này (ḷng nhân từ của vua), nếu ta đọc kỹ ĐVSKTT và nếu ta có thể nhận thấy được câu nào là lời vu khống vua.

 

4) ‘đức của vua Thuấn xưa

Đây là lời khen tặng lớn lao nghĩa là :

       đối với VQ, Vua Thái Tthánh vương Nghiêu. Chính ra, đối với VQ, Vua Thái T Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang, Văn/Vũ (v́ Lê Tung đă kết luận như vậy trong VGTKTL)

       không h chuyện vua thông dâm với Nguyễn Th L !

 

5) không nói v Nguyễn Th L, v việc vua b ám sát

Chắc chắn là VQ nói v việc vua b ám sát. Vậy là lời bàn của VQ v việc này đă b đục b.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là đoạn văn của VQ này, không b đục b !

 

 

IV) Lời ca tụng của Sử gia Vũ Quỳnh đủ để kết luận rằng Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

 

Lời ca tụng Vua Lê Thái Tông của Sử gia Vũ Quỳnh đủ để cho ta kết luận rằng Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân. Bởi v́ :

       xưa nay, người ta chỉ căn cứ vào ĐVSKTT mà chê bai vua, bảo rằng chính Sử gia nhà Lê đă chê bai vua như vậy

       nay ta biết rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, rằng những lời bàn khuyết danh trong ĐVSKTT không đáng tin

       c̣n lời bàn có đề rơ ràng là của Sử gia Vũ Quỳnh th́ thật đáng tin

 

 

V) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, không hề phong cho cậu ruột (Phạm Tri Vận) làm tể tướng !

 

Triều Vua Thái Tông không loạn ngoại thích, đó :

       Vua Thái T sắp đặt việc v sau rất cẩn thận, t lâu

       Thái Tông rất anh minh, đă không h ư phong chức tớng cho cậu ḿnh

 

1) Vua Thái Tông lên ngôi mới 11 tuổi, quyền chánh v tay ba ông tớng:

_Lưu Nhân Chú (nguyên soái tớng)

_Phạm Vấn Sát (tớng phó tớng)

Con s l 3 người là đ d quyết định s việc.

Vua Thái T đă sắp đặt cho các đại công thần quen nắm quyền chính t lâu, t năm 1428 ! nênớc nhà không h rối loạn.

(Một lỗi lầm lớn của Quang Trung sau nàyđă không h phong nguyên soái tớng)

 

2) Việc Sát lộng quyền đầu độc chết Lưu Nhân Chúnhiên ngoài điều tiên liệu của vua Thái t. Nhưng Sát lại b chính vua Thái Tông chế ng

 

3) Một việc rất quan trọng : Thái tông người cậu ruột tên là Phạm Tri Vận, v nàycông thần, làm quan tại triều, nhưng không được gi chức quá lớn. Vua Thái T đă ngăn ngừa được loạn ngoại thích, những triều vua sáng nghiệp :

_Nhà Ngô mất giao quyền cho Dương Tam Kha, cậu của t quân

_Một do chính tại sao nhà Tây Sơn mất quyền hành v tay Bùi Đắc Tuyên, cậu của t quân Quang Toản

 

Vua Thái T đă sắp đặt cho các đại công thần quen nắm quyền chính t lâu ngoại thích _của Thái Tông, chẳng th chen vào !

Thái Tông rất anh minh, đă không h ư phong chức tớng, tháicho cậu ḿnh

(Sang đến đời Nhân Tông càng anh minh hơn, đăớc quyền lợi của con h ngoại _trong lúc Thái hậu c̣n sống lúc nhà vua mới 13 tuổi !)

 

 

VI) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

 

Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân là điều rất dễ thấy: ta chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn. Vua Cảnh Thịnh cũng lên ngôi mới 11 tuổi, cũng có vua cha anh hùng, cũng thừa hưởng một quân đội hùng mạnh, cũng có cậu ruột làm quan tại triều , cũng có một người anh, cũng là vua thứ hai của triều đại, cũng phải lo việc biên pḥng

(việc biên pḥng triều Vua Lê Thái Tông rất quan trọng v́ :

_-Chiêm Thành, AiLao và các dân tộc thiểu số cường thịnh thường lăm le động binh và có động binh

_-vua thứ hai của triều đại bao giờ cũng phải lo việc biên pḥng, và lo đề pḥng nội loạn, nhất là vua con nít rất dễ làm cho kẻ xấu có ư can qua, tạo phản)

Hoàn cảnh gần như giống hệt, nhưng Vua Cảnh Thịnh dùng cậu ruột làm thái sư, nước nhà suy yếu ngay,bất minh trong việc đối xử với triều thần,  lại không có hùng tài đại lược như Vua Lê Thái Tông ; nên cơ nghiệp nhà Tây Sơn đổ vỡ thảm thương

C̣n Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, quân đội vẫn tiếp tục hùng mạnh, nước nhà bền vững và dân chúng sống đời thịnh trị hạnh phúc như dưới thời Vua Thái T.

Vua Lê Thái Tông rơ ràng là bậc minh quân

 

                    (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *